Digerdöden, svarta döden eller stora döden var en pandemi under medeltiden. Diger står för stor och svart syftar på de bölder som uppträdde i det senare stadiet av sjukdomsförloppet.. Pestutbrottet började i Kina (som Corona) år 1334 och spreds västerut via handelsvägarna som blev länken mellan öst och väst. Forskare har i dag lyckats återskapa DNA från kroppar begravda i London. Det var undernäring , underliggande sjukdomar och miljöförändring som bidrog till att bakterierna blev aggressiva.                       


     Det var människorna som spred denna pest inte råttorna. Bakterien spreds genom loppbett från människa till människa. Men man har alltid skyllt på råttorna för det var enklare så. Från 500-talet och framåt drabbades Europa av tre pestpandemier, varav de två första var förödande. Digerdöden tog livet av en tredjedel av alla människor i Europa. Förklaringen är att dessa pestbakterier förflyttar sig ovanligt snabbt. Om det hade varit råttorna hade spridningen varit mycket långsamt. De nordiska länderna drabbades hårt av digerdöden och där är denna svartråtta mycket glest förekommande. När sedan denna pest hemsökte Sverige så ledde detta till att halva Sveriges befolkning dog. Råttor sprider sjukdomar men det går betydligt långsammare.

     

                   

     Norge var det första nordiska landet som hemsöktes av digerdöden. Det var ett av Hansans handelsfartyg med rutten från England till Bergen. Våren 1350 spreds pesten vidare till Sverige. Vårt land hade en perfekt miljö som gynnade spridningen. Städernas gator var trånga. Människorna var fattiga och hygienen urusel. Avfall slängdes direkt ut på gatan där råttorna sprang omkring.

    

                  

          

    Digerdöden medförde antisemitiska pogromer över Europa. Judar anklagades för att förgifta brunnarnas dricksvatten. I Schweiz brändes människor levande på bål och kyrkan anklagade människor för ett ogudaktigt leverne. Det var med andra ord en skräckens tid. 

    Varför kommer dessa virus från Kina, digerdöden och nu corona? Har vi något svar?


     Klockan är 1700 och det är +17,0gr.

     God kväll

     Pelle