Med anledning av bloggen "Västlänken en miljöbomb !" måste detta förklaras mer ingående. Vi vet att denna utgrävning kommer att pågå under minst ett decennium. Leran kommer att transporteras bort av dieseldrivna lastbilar. De kommer att med motorerna på vänta på sin tur att få sin last. Avgaserna kommer att lägga sig som en dimma över området och påverka luften för människorna som bor och arbetar i grannskapet. Risken att få lungcancer och cancer i urinblåsan ökar.

    WHO har funnit bevis som kopplar dieselavgaser till cancer och skärper nu klassificeringen. Tidigare låg dieselavgaser i Grupp 2 A. man flyttar nu dieselavgaser till Grupp 1, ämnen som definitivt orsakar cancer. I denna grupp återfinner vi ämnen som asbest, arsenik, och senapsgas. Detta har varit ett stort steg att ta, då det  enbart i  Sverige sju bilar av tio är utrustade med dieselmotorer. Den kunskap och förståelse som nu finns innebär att EU nu sätter ett tak för dieselavgaser, ett ganska blygsamt tak, men skall naturligtvis verka som en pekpinne för medlemsländerna som vrider sig inför detta beslut.

    Dieselavgaser orsakar 6% av alla dödsfall lungcancer, man har undantagit rökare. Dieselavgaser skadar barns hjärnor, de börjar att tänka långsammare. Det dör årligen 3,5 miljoner människor på grund av luftföroreningar. Det är långt fler än de som dör i malaria, HIV/AIDS och TBC - ihop. Ändå tar vi lätt på dessa fakta. Dieselavgaserna innehåller kolmonoxid som benämns den "tysta mördaren " Gasen saknar både lukt, färg och smak.

   Västlänken får inte byggas. Ansvariga politiker har här ett utmärkt tillfälle att tänka om utan att förlora ansiktet. Utvecklingen, förnuftet och kunskapen sätter nu definitivt stopp för detta vansinnesprojekt. Västlänken är en miljöbomb !


    Klockan är 0130 och det är +2,2gr.

    God natt

    Pelle