Har tidigare skrivit om den digitala revolutionens påverkan på politikeryrket, nu gäller det våra kunskaper. Det teknologibaserade internetsamhället kommer att få djupgående konsekvenser för professionerna över lag, då kunskaperna blir allmänhetens egendom. De etablerade yrkena knuffas till randen för omdaning och som kanske slutligen leder till att de blir överflödiga. Vi vet att professionsutövarna kommer på intet sätt att i en framtid stå fredade från kritik från medborgarnas sida. De kommer att med kraft försvara sig genom att mystifiera och avgränsa sina discipliner i avsikt att stänga ute obehöriga. Med denna blogg vill jag lyfta fram det "postprofessionella samhället", "online-samhället", som sakta men säkert intar sin plats i vår värld. Självklart kommer inte detta att mottas välvilligt från "skråväsendet "sida, de kommer att göra allt för att försvara sina positioner. 

  

                              

   Nuvarande "experter" har erhållit denna benämning för att framhålla att de är de allra skickligaste. Deras kunskaper är delvis den formella kunskapen som återfinns i publicerade handlingar, utskrifter, och i allt högre grad på nätet. Men den omfattar även den praktiska dimensionen, vilket inte får marginaliseras. Dessa "experter" benämns bland tyckare på nätet som seriösa källor, och det är dessa uppgiftslämnare man skall citera och lita på.

   "Yrkeskompetensen" innebär att man måste ha kontroll över en disciplins väsentliga läror. Man måste också ha förmågan att tillämpa denna kunskap för att resultatet skall bli användbart. Kunskapen måste vara aktuell, man måste ha kontroll på de senaste rönen och teknikerna. Det måste även finnas ett ansvar för att utvidga gränserna för sina discipliner. "Yrkeskompetensen" måste göra välöverlagda val för sina mottagare, gör man inte detta så slår "kunskapssamhället" tillbaka och det går inte att gömma sig längre.

   Många hävdar att yrkesrollen har funnits i evinnerliga tider. Andra hävdar att det är hantverksgillena som startade denna utveckling när kyrkans makt krympte. Andra slår fast att skråväsendet är en produkt av den industriella revolutionen, detta är faktiskt egalt, så det är dags att gå vidare.

   

                         

   Den digitala utvecklingen är nu det sista steget beträffande makten över kunskaperna. Vi har redan ett "teknologiskt baserat internet-samhälle" som kommer att ta över uppgifter som historiskt har varit förbehållna professionerna. Detta innebär att traditionella yrken kommer att få uppleva en konkurrens som i slutändan innebär en mer ekonomisk och lättillgänglig väg. Industrialiseringen påverkade det traditionella hantverket, digitaliseringen kommer att påverka vårt nya samhälle. Detta kommer att ta tid då motståndet är mycket starkt då alla kommer att försvara sina positioner.

   Denna utveckling kan mycket tydligt skönjas i Göteborg där Västlänken får stå för det etablerade "skråväsendet" utan förmågan att tillämpa kunskapen för att resultatet skall bli användningsbart. Deras kunskap är heller inte aktuell, man saknar kontroll på de senaste rönen och teknologierna. Man har inget ansvar för att utvidga gränserna för sitt yrkesområde och de gör inga välöverlagda val för sina mottagare, nämligen stadens invånare. Västlänkens motståndare har här en kunskap som överträffar "skråväsendets". Det hela är faktiskt ytterst genant att över hälften av invånare har förstått detta, processen är med andra ord övertydlig.

   Utvecklingen går alltid språngvis och Västlänken blir således symbol för tröghet och kunskapsmässig inkompetens. Det hela framstår mer och mer som ett politiskt fiasko.


   Källa: Richard Susskind & Daniel Susskind.


   Klockan är 1700 och det har kommit 18 mm. regn

   Ha en trevlig kväll

   Pelle