Det gäller Västlänkskartellens politiker i Göteborg och deras rabiata tro på en tunnel. Man håller krampaktigt fast vid den uppfattning som stämmer med den egna politiska övertygelsen. Om någon hävdar något som inte stämmer med den egna "ideologiska" övertygelsen ifrågasätts expertisens värde, man ifrågasätter inte sakfrågan, den ligger orubbligt fast. Detta har stora konsekvenser för kunskapsresistensen och för staden. Detta är ett välkänt fenomen att vår politiska tillhörighet, gruppen, påverkar perceptionen av en situation.

  

                  

    Göteborg är en polariserad stad och desto större blir problemet med det politiskt motiverade tänkandet, invånarna är utsatta för en fakta-polarisering. Denna polarisering förstärker sig själv, vi blir mer och mer skeptiska inför den andra sidans argument eller tystnad. Vi sluter oss samman och litar till slut bara på de som tillhör den egna gruppen och den övertygelse gruppen har. Bristen på diskussion blir förödande, då rädslan för en kompromiss finns i kulissen. Denna kognitiva skevhet bidrar till en förstärkt polarisering. Vi mår bra av att tycka som andra och vi mår dåligt av att inte göra det. Källan som lyft fram Västlänken har fel, men man vägrar att diskutera sakfrågan, man väljer att arbeta med räddnings-och arbetstunnlar för att kunna motivera det stora ingreppet som återstår. Man väljer att favorisera den felaktiga källan. Ju mindre människor med motsatta åsikter och argument möts , desto mindre är chansen att vi når sanningen.

  

                             

    Vi lider alla av bekräftelsebias. Det gäller att få stöd för den egna övertygelsen. Ingen människa, oavsett begåvning, kan stå emot detta, men de som inte har kunskap kommer inte heller att uppnå sitt mål.

   

          

    Västlänkskartellens politiker har sakta men säkert lärt sig att ljuga eller att förtränga sanningen kanske är ett bättre uttryck. De kanske inte förstår och det är arbetsamt att förstå. Det ogrundade hävdandet skiljer sig från den rena lögnen, man väljer att glida med i det stora sammanhanget, man väljer att gynna den egna gruppen. Denna lögn tillhör stamtänkandet och är ett vapen när grupp står emot grupp. Man blir inte ens upprörd när någon ljuger. Lögnen döljer att hon inte tror på det hon hävdar, hon bryr sig inte vad dess konsekvenser blir. Arma Göteborg.

   

                               


    Klockan är 1155 och det är + 26gr

    God middag 

    Pelle