En handfull människor har under lång tid drivit ett projekt som går under benämningen Västlänken. Dessa människor, i maktpyramidens topp, är övertygade om att de har skådat sanningen för staden Göteborg. Det är farligt med sådana människor, för de sluter sig samman inom ett skal, för ingenting kan, eller får rubba deras tro och cirklar. De har på ett skickligt sätt utnyttjat byråkratins alla möjligheter för att baxa denna plan till fastställelse. Nu återstår endast att ge detta projekt status av ett odiskutabelt demokratisk projekt, fattat i sann folklig anda. Detta skall ske i januari 2016. De som efter detta beslut kverulerar kan sedan lätt avföras som rättshaverister, odemokratiska människor, eller obildade, okunniga personer som inte accepterar gällande demokratiska spelregler. De flesta närvarande ledamöter saknar sannolikt kunskaper, men de litar fullt och fast på sina partiledare och de trycker därmed på ja-knappen.

   I en kommunistisk styrd stat kan man inte obstruera då det är folket som har makten. Man kan nämligen inte revoltera mot sig själv. Vi lever i en demokrati, men detta har man på ett finurligt sätt klarat sig undan genom att bilda en kartell. Därmed blir demokratin bara en pseudo-handling. Demokratin existerar endast på papperet och liknelsen med Putins värld kommer därför närmare.

   Det som avgör om en handling skall resultera i en katastrof eller seger kan många gånger vara hårfin. Ödet kan spela in och vrida allt till en förlust, exemplen på detta är många i vår historia. Det är annorlunda i fallet med Västlänken, för här ser vi alla de svaga punkterna redan innan grävmaskinerna startat sitt arbete. Skälet till detta är ett engagemang från intresserade invånare, och kunnig expertis som bryr sig. Detta arbete läggs i och med beslutet i januari åt sidan, det är endast voterings-rösterna som räknas. Ibland kan beslut resultera i katastrofer för att ansvariga måste inse realiteter. Hitler mötte sitt öde vid Stalingrad för han hade marginaliserat den Sibiriska kylan.

   Med detta beslut i januari delas invånarna i två grupper, de som tror på Västlänkskartellen och de som inte tror. Polariseringen blir ett odiskutabelt faktum. Detta är djupt tragiskt och därför anser jag att beslutet är ödesdigert för Göteborg och dess framtid.

   Detta dilemma har tidigare hänt i Göteborg. Stadsplanen för Kungstorgsgaraget klöv byggnadsnämnden i två delar. Den fastställdes men verkligheten förhindrade ett genomförande. Sprickan som uppstod tog många år att överbrygga. I dag finns det inte någon som beklagar att det blev på detta vis. Utvecklingen går fort, nu är det andra parametrar som prioriteras.

   Nu är det som mörkats och man letar efter ljusglimtar i tillvaron. Men det blir ljusare det vet vi, och överlevnadskraften är stor hos människan, så hoppet om en förändring finns där alltid. Kanske en ny arena kan få vågen att tippa över till fördel för ett annat trafikalternativ. En arena beläggen vid evenemangsstråket med anknytning till ett trafiknav i Gårda. Centralt belägen men ändå med kontakt med hela Västsverige. Det vore något att se fram emot. Ett förslag som är ekonomiskt genomförbart och som inte belastar oss skattebetalare.

   Har kontaktat samtliga ledamöter i KF med undantag av de som tillhör SD och VV. Det är naivt att tro på någon radikal förändring, men vad finns det för alternativ? Att bara sitta och vänta ligger inte för mig. Detta är den sista kryssen efter en lång havskappsegling in mot mål och allt kan hända, vinden kanske vänder?


   Klockan är 1500 och det är +9gr.

   God middag

   Pelle