Man ser det komma, man förstår vad det innebär, men man tvekar att vidta tillräckliga åtgärder för det är förenat med otrevligheter som kan försämra lönsamheten. Prenumerationen på tidningen kan dala, så redaktionen får förhållningsorder om att uttrycka sig försiktigt. Rädslan för att mänskligheten skall gå under har ännu inte infunnit sig så det handlar nu bara om att förklara dessa miljardbelopp som invånarna skall tvingas att betala. Att vara oförmögen som ledare är inget brott Men siffrorna som rör virusets framfart i de nordiska länderna talar sitt tydliga språk. Sveriges ledning är ej mäktiga att klara en kris.

 


     Ovanstående siffror kräver en analys. Varför har Sverige nästan tio gånger fler döda än grannländerna? Har vi en klenare befolkning, invånare som inte har vett på att skydda sig? Nej orsaken är att samtliga grannländer har genomlevt en ockupation, en krigets kris så de vet vad som krävs, ledarna är kapabla att fatta rätt beslut som också medborgarna begriper. Det hjälper inte för oss i Sverige att byta regering, för vem skulle vi ta? Tillståndet går djupare, Sverige är mentalt inte förberett för ett hot som Corona-viruset. Vi har levt i ett tillstånd utan hotfulla kriser. Vi kan naturligtvis be våra grannländer om råd hur vi skall agera, men det bedömer jag som politiskt omöjligt. Det räcker inte med att sluta servera sprit efter kl.2200, det måste till kraftfullare beslut.


     Klockan är 1050 och det är +10,gr.

     God morgon

     Pelle