Eftersom ingen ny regering tillträtt har övergångsregeringen överlämnat en budgetproposition för år 2019 till riksdagen den 15 november. Budgeten lär utgå från tidigare tagna riksdagsbeslut.

   

                  

                                   En blivande finansminister?

   Moderaterna utmanar övergångsregeringens budget genom att lyfta fram en egen budget säger Elisabeth Svantesson (M). Stöder Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna denna budget så vinner Moderaterna omröstningen i riksdagen. I stort sett så innebär förslaget, "fler poliser, bättre integration och mer tillgänglig sjukvård". Varken Centerpartiet eller Liberalerna ställer sig bakom en gemensam Alliansbudget, ej heller om de skall stötta  en M-motion.

  

                  

                                          SD har sin strategi klar.

   SD:s budget innebär massiva besparingar på välfärden. Besparingarna är större än försvarsbudgeten. Hur detta skall gå till är ovisst (Dagens Samhälle). Enligt Mattias Karlsson kommer SD att rösta på Moderaternas budget-motion för de vill vara med och styra landet tillsammans med Moderaterna. Så röstar SD och Kristdemokraterna på Moderaternas budget så gäller denna politik. Detta är vägen till en öppning i det låsta läge som landet befinner sig i. "Det är ingen hemlighet att vi värderar invandringspolitiken och behovet av en restriktiv linje där väldigt högt och förmodligen gäller det också våra väljare", säger Oscar Sjöstedt (SD). 

   Den politiska kartan kommer att ritas om. Det är en absolut nödvändighet att detta görs. Centerpartiet och Liberalerna har själva manövrerat på sätt som innebär att tilliten försvunnit. Vi måste kunna komma vidare, det måste bli ett slut på denna förnedrande charad som spelas upp inför våra ögon. Spelet om budgeten är en väg att lösa upp knuten. 


   Klockan är 1630 och det +2,9gr.

   God afton

   Pelle