Ett problem med nyheter som är falska är att de underminerar vår tro på korrekta nyheter. Denna effekt tillhör inte bara den auktoritära staten utan även den stat som styrts under lång tid av ett och samma politiska parti. Det gäller att underminera vår rationalitet genom manipulation, vi skall  tappa fattningen och ge upp vår förmåga att tänka själva. Det gäller ett politiskt syfte som innebär att vi endast skall tro på den politiska ledningen. Oavsett om budskapet är sant eller välgrundat skall vi acceptera budskapet, Västlänken är sanningen. Kartellen är medvetna om att en diskussion skulle avslöja lögnen och en debatt skulle resultera i flera lögner, därför tiger man.                              


    Effekten av ett konstant ljugande är inte att det falska tas för sant och det sanna fördöms som en lögn, utan att vi skall förlora förmågan att orientera oss. Tiden går och vi tappar tron på oss själva och vår förmåga att vara rationella. Det gäller för kartellen att få oss att tvivla på förnuftet och den objektiva sanningen så kartellens ledning uttrycker sin makt genom att omdefiniera verkligheten, detta är en välkänd strategi och går under benämningen "prefascism", steget mot diktatur. Kartellen är totalt avsaknad av känslan för demokrati, förklaringen är att den är ett hot mot dess mål.

    Försvaret mot detta övergrepp är en fast tro på evidens och objektiv sanning. Förnekar vi detta har motparten vunnit denna kamp. Den politiska ledningen fruktar sanningen eftersom den utgör en kraft som de inte kan monopolisera. Lögnen och desinformationen blir en sammansvetsande funktion som tillhör stamtänkandet och som används som ett vapen, i detta fall mot 70 procent av stadens invånare. De som tillhör kartellen blir inte ens upprörda över att man ljuger. Denna lögn som frodas och stärks i en polariserad miljö, "nu gäller det att hålla ihop" blir svaret. Övertygelsen om Västlänkens "välgörande egenskaper" kommer att kräva ett nätverk av lögner, och frågan som inställer sig är- när kommer bubblan att spricka?

    Det är inget nytt att politiker förvränger och småljuger. Ogrundat hävdande utgör ett lika stort hot mot kunskapen som den direkta lögnen. Kartellens brist på seriös evidens resulterar i den totala tystnad som har lägrat sig över rikets andra stad. Denna tystnad kommer att spricka när verkligheten knackar på dörren, men då är det för sent.

    En invasionsarmé kan besegras och förrädare kan ställas till ansvar, men dessa sår i staden är för evigt och kan inte göras ogjorda.


    Klockan är 0530 och det är +14,1gr. Det har börjat blåsa.

    God morgon

    Pelle