Detta är ingen ny ideologi. Folkmordet i Seyfo har fungerat som en inspirationskälla för IS. Efter upprättandet av Kalifatet utfördes nya folkmord på jezidier och assyrier, vilket har erkänts av EU.                               


    Folkmord är ett övergrepp på hela mänskligheten. Vi får aldrig någonsin sluta att bekämpa dessa vidriga brott. Kunskapen är här ett starkt vapen. Hitler inspirerade sina trupper före invasionen av Polen med orden: "Vem kommer ihåg folkmordet på armenierna?" Det fanns således en koppling mellan 1900-talets första folkmord och Förintelsen. Om vi inte känner till detta är vi inte rustade att förhindra nya brott mot mänskligheten.

    Totalt var det tre folkmord, Seyfo 1915, Simele1937 och Nineveslätten 2014. Turkiet förnekar folkmordet i Seyfo och det är straffbart att göra ett påpekande om denna händelse. Det är viktigt att lyfta fram denna händelse när nya folkmord begås av våldsbejakande islamister.

    Folkmordet på över en och en halv miljoner assyrier, armenier och greker är en modern historisk händelse i Mellanösterns historia, på samma sätt som Förintelsen är en del i Europas historia. Syftet var att skapa ett homogent muslimskt Turkiet. Man använde islamistiska argument för att resa landets muslimer mot de kristna. Detta var inget annat än en variant av jihad. Det barbariska dödandet skedde med svärd, samma typ av vapen som IS använder i sina PR-filmer när de dödar oskyldiga kristna i Mellanöstern.

    Att motarbeta muslimsk extremism är en god sak, men det måste göras med en sanningsenlig historia som grund. Detta är svårt, historien är komplex. Vi får inte glömma bort att islam spreds först genom handel och mänskliga relationer. Både det osmanska riket samt Andalusien hade ett stort mått av religiös kulturell frihet. Denna del av Spanien uppvisar en högt stående kultur med början  av 700-till slutet av 1400-talet. Dåtidens muslimska regenter var långt mer toleranta gentemot människor med annan religion än vad de kristna var.

     Europa har krävt kulturella och territoriella gränsdragningar och under tidens gång i växande grad ställts mot islam. Den folkliga kunskapen om islam var svag fram till 1100-talet. Man legitimerade korstågen till stor del på korstågsriddarnas mytiska berättelser då européerna inte var läskunniga och rasistiska myter och retorik tog därför stor plats i människornas tankevärld. Kyrkliga och politiska ledare hade lätt att vinna allmänhetetens stöd för korstågen och en imperialistisk tankegång.

    Att komma till rätta med den våldsbejakande islamismen, med dessa hemvändande torterare och mördare är en process som kräver eftertanke. Det politiska partiet KD har analyserat frågan och bearbetat regeringen sedan en lång tid tillbaka. Ebba Busch Thor är med andra ord förberedd. Hon planerar och är klok och vackrer.

   

                         

    M+KD + Sd är den nya maktfaktorn år 2022 där vi kommer att få se en kvinnlig stadsminister för männen är förbrukade.

    


    Klockan är 0115 och det är +6,1gr

    God natt kära vänner

    Pelle