Enkelt uttryckt kan denna process beskrivas på följande sätt. Att befinna sig i händelsens centrum kräver att man klarar sig undan ansvar. Man måste kunna peka ut en syndabock som får stå för det substantiella. Att starta ett krig, skriva under en juridisk stadsplan eller bemöta en pandemepidimi är i princip samma sak. Klarar man inte detta försvinner man snabbt ut från händelsernas centrum. Den makt man skaffat sig smälter som snön i vårsolens glans. 

   

                    


                                       Bild: Anders Wiklund.

      Regeringen och Folkhälsomyndighegten vill inte ta ansvar för den situation som Sverige befinner sig i, de lägger över ansvaret på medborgarna. Det är vi som inte hållt distanseringen och inte tvättat våra händer. De som har makt har också ansvaret för att få kontroll på smittan. I en bra värld sammanfaller makt och ansvar, men icke i Sverige. I Putins Ryssland har ansvaret för Corona-virusets bekämpande delegerats till landets regionala makthavare. Att frikoppla makt och ansvar är kännetecknande för auktoritära ledare. Man kan tillskriva skulden för det egna misslyckandet på andra och när det går bra tar man åt sig äran. Men i Sverige har man avsvurit sig från koronans hantering. Vår statsminister besitter en samlande kraft och hög auktoritet men har hållit en alltför låg profil i detta sammanhang. Att hänvisa till Folkhälsomyndigheten som haft fel i prognoser och rekommendationer är katastrofalt.

     Epidemiologer och infektionsforskare anser att dessa felbedömningar bidragit till Sveriges höga dödlighet. I dag har vi många gånger fler döda än våra grannländer som i ren självbevarelsedrift stänger sina gränser. Vår statsepidemiolog avvisar kritiken om att Sveriges strategi skulle orsakat den höga dödligheten, men varför har man då lanserat en strategi som har varit så svår att följa? Regeringen och Folkhälsomyndigheten smiter undan när Sverige drabbats av den värsta smittan på hundra år. Det är den enskilde medborgaren som skall bära ansvaret för att smittan stoppas, det är du och jag som har ansvaret för våra medmänniskors liv. Våra ledare säger att vi gjort allt, det finns inget mer att göra.

     Det är lätt att vara efterklok, men det är häpnadsväckande att man inte samrådde med våra grannländer för att kunna falla tillbaka på en gemensam strategisk planering. Norges agerande har varit föredömlig. Nu blir gränsen stängd med ekonomiska konkurser i släptåg.


     Klockan är 1155 och det är +18,5gr.

     God middag

     Pelle