Förintelsen var till största delen externt inriktad då 96 procent av offren för det nazistiska våldet var icke-tyskar. Det sovjetiska våldet var tvärtom i allt väsentligt inriktat mot den egna befolkningen och huvudsakligen förövad under fredsförhållanden och inom landets gränser. Målet var att tillskapa en ny sovjetmänniska och då måste en del människor gallras bort.             
Det var en enorm mobilisering av hela samhället för att omvandla ett efterblivet land till en ekonomisk och militär stormakt. Richard Overy säger: "Den sovjetiska kommunismen var avsedd att vara ett redskap för mänskliga framsteg, hur ofrånkomligt planerade dessa än kan verka, under det att nationalsocialismen utifrån sin natur var ett redskap för ett speciellt folks framsteg". Detta var nog en korrekt analys.

    Historien lär oss att det spelar ingen roll för dem som har pekats ut som de ideologiska fienderna om de dör till följd av ett gott eller ont samhällsprojekt. Det finns inga lägerfångar i vare sig Auschwitz eller Gulag som dog med ett leende på läpparna, nöjda med att ha fått göra den slutgiltiga uppoffringen för en storslagen idé 


      .        Gorbatjovs reformverk, med uppgift att rehabilitera offren för den politiska repressionen, uppger att mellan 20 och 25 miljoner människor föll offer för den sovjetiska terrorn genom att antingen direkt avrättas eller dö i fängelse eller koncentrationsläger. Till detta lägger har han lagt ca tio miljoner människor som dog av svält.Domstolarna förvandlades till effektiva mekaniska verkställare av straff. Hundratusentals människor mördades med nackskott, andra sändes till Gulag för straffarbete. Den sovjetiska folkbokföringen år 1937 kunde inte slutföras för att miljontals människor hade helt enkelt försvunnit.                          

  
Många vill inte kalla det sovjetkommunistiska massvåldet för folkmord, utan att det istället hör hemma under beteckningen statsorganiserad terror. Grupper som ansågs tärande och överflödiga som aristokrater och historiker fick så små matransoner att många dog av svält, de som kunde valde att gå i landsflykt.

    Terrorn förklarades vara ett progressivt arbete för samhällets och medborgarnas bästa och propagandan var helt öppen och massiv. Statliga företag kunde beställa arbetskraft som tvingades arbeta under ofta ohyggliga förhållanden. Alla dessa storslagna moderniseringsarbeten som igångsattes på 1930-talet utfördes av Gulagfångar.

    

                   
              

                                               Det sovjetiska arvet.

    I kommunistiska samhällen som tex Kina och Kambodja uppvisar horribla brott mot mänskligheten. Det finns inget land som styrs av ett kommunistparti där  demokrati och mänskliga rättigheter har respekterats.


    Källa: Professor Klas-Göran Karlsson


    Klockan är 0345 och det är +9,3gr

    God natt

    Pelle