Revolution är en förändring av djupgående karaktär som kan ske inom politik, teknik eller vetenskap. Den liberala ideologin var revolutionär, tex den franska revolutionen. Den revolution som pågår i Göteborg är en förnuftets revolution mot dumheten och arrogansen. Detta är en mindre revolution, men dess betydelse är desto större. Det gäller demokrati och medbestämmande. Man kan aldrig genomföra en radikal förändring utan att lyssna på folket och få dess medgivande. Är sedan förändringen icke försvarbar och man vägrar att lyssna, så blir det till slut en revolution. Invånarna säger klart ifrån, detta vill vi inte vara med om. Det är inte fråga om att krossa fönster eller spränga brevlådor, det är en tyst disciplinerad revolution. Den ger sig tillkänna varje dag med sina frontsoldater, iklädda sina orange västar och delande ut flygblad till invånare.

   I revolutioner har bonde-och arbetarkvinnor alltid stått långt fram på barrikaderna. Då gällde det kampen för bröd och rättigheter. Kvinnorna i den franska revolutionen skulle komma att inspirera kvinnor i hela Europa i flera generationer. I dag är det andra saker som prioriteras, men kvinnorna finns där. Omvårdnaden av det unika, stadens identitet och själ- och det som gör livet värt att leva.

  

                               


   Den digitala revolutionen har gjort det lättare för människor att ta del av det som händer. Bara på Facebook finner man ett tiotal offentliga grupper. Gruppen "Stoppa maktmissbruket" har i denna stund 17.731 medlemmar. "Stoppa Västlänken Nu!" har 5067 medlemmar och "Västsvenska Folkinitiativet" 1.160 medlemmar. 

   Nu samverkar motståndarna i "Närverket Skona Göteborg" som bildades i mars månad 2016. NSG är politiskt obunden och "reflekterar olika aspekter av Västlänksmotståndet". Revolutionen har nu tagit ett steg som klart och tydligt visar invånarnas beslutsamhet och vilja att kämpa till slutet. De pengar som samlas in skall användas till de juridiska miljöprövningarna av Västlänken och även  till andra aktioner som kan bli nödvändiga.http://skonagoteborg.nu/

   

                                 

   

   Dessa  starka signaler har fått GP att reagera. Dagens ledare "Dags att flytta centralen?" är inget annat än att GP:s ägare har givit  klartecken till att "öppna en dörr på glänt". Jag citerar: "Om de som förordar Gårdalänken vill få mer gehör för sitt alternativ måste de ha en mer välutvecklad och realistisk idé om hur kollektivtrafiken ska ledas om i staden". Detta är en öppning från GP:s sida, det håller inte längre att inta musslans attityd. Det har säkerligen varit en intern diskussion på redaktionen och Peter Hjörne har fått ge sig.

   Gårdalänken är ett radikalt förslag, ett djärvt Alexanderhugg. 

   Gårdagruppen kommer utan tvekan att anta denna utmaning från GP. Allting är genomtänkt till resenärens bästa vad som gäller tider och kostnader. Gårdalänken utklassar Västlänken härvidlag- och kanske det primära ändå är- att centrala staden skonas. Jan-Ove Nilsson har i en debattartikel (GP 24/3) pekat på den stora vinst som kan bli följden genom att bygga bostäder på den lediga ytan i Gullbergsvass- som befrias från spår. Det gäller pengar från staten inom ramen för den pågående Sverigeförhandlingen. Detta är en bredsida han levererar mot Västlänkskartellen, vilket GP inte med sin seriösa redaktion kan blunda för.

  

                    

   Vår marsch mot seger, i denna oblodiga revolution, kan idag notera en seger. Den verbala kanonaden har i dag satt sina spår i propandabladet GP. Det gäller nu att utnyttja blottan och inkassera ännu en seger. Västlänkskartellen vacklar, och den har slut på ammunitionen.   Klockan är 1300 och det är +11gr.
   God middag
   Pelle