Denna skapelse får inte ifrågasättas då detta går under begreppet hädelse. Denna tunnel befinner sig på ett högre filosofiskt plan där den heliga Kartellen styrs av påven och hans klaner vars existens är belägen över folket. Hans helighet påven har genom ett edikt uttryckligen hävdat att detta inte är  en fråga för invånarna, då endast han har kontakten med den högste guden som innebär tolkningsrätten av den absoluta sanningen. De som inte har tron måste därför ignoreras och bildligt betraktas som en vilseledd fårskock, påverkad av falska profeter. Dessa ogudaktiga profeter är den värsta sorten av kättare, vars rätta öde är att levande brinna på bålet, Deras synd är att de inte är kapabla att förstå denna gudomliga skapelse, denna gåva från ovan som skall frälsa rikets andra stad, lyfta upp densamma till ett evigt rikt liv, där människorna lyckligt skall vandra, bo och arbeta i evigheters evighet.

    Fanatism är en benämning på religiösa, politiska eller personliga riktningar som driver sin sak utan hänsyn till rationella argument, dess motsats är tolerans eller besinning. Västlänken drivs utan tillstymmelse till tolerans mot varken invånarna i staden eller framkomna fakta. Det hela är mycket märkligt och benämns fanatism.

    

                         

    Som väl är lever vi inte på 1500-talet. Vi kommer inte att hamna i någon tortyrkammare, vi kommer inte ens att drabbas av böter, vi har med andra ord inget att frukta. Vårt mål är att till varje pris förhindra tillkomsten av denna tunnel som kommer att förlama staden i decennier. Det är enbart vår egen bekvämlighet som kan lägga hinder i vägen för att vi skall lyckas med vår uppgift. Vi har personella och ekonomiska resurser, det gäller bara att på bästa sätt utnyttja dessa krafter för att nå vårt mål. Det är Västlänkskartellens politiker som skall skönja slutet på sina karriärer. Vi får inte tveka, kampen som har pågått i åratal måste drivas till det absoluta slutet. En stark sammanhållning och beslutsamhet måste prägla vårt agerande. Pressen på makthavarna måste öka. Sju av tio Göteborgare är en förfärlig massa människor. Vi har de personella resurserna och vi har de ekonomiska möjligheter som måste utnyttjas på bästa sätt. Vi måste helt enkelt gripas av vrede över dessa förrädare, dessa marodörer som bara trycker på en grön knapp. Vi besitter de bästa förutsättningarna för att vinna denna sista strid. Den formella juridiska kampen är förlorad på grund av att korruptionen har genomsyrat samtliga instanser. Vi har förlorat de enskilda slagen men vi vinner kriget.


    Klockan är 0430 och det är +8,1gr.

   God morgon eller god natt.

   Pelle