Vi kan konstatera att girigheten bryter mot det femte budordet. Är då girigheten en dödssynd eller evolutionens drivkraft? Katolska Kyrkan erkänner att girigheten är en dödssynd, men har tydligen fått dispens från detta budord. Charles Darwin är fullständigt säker, människan skulle inte ha utvecklats om inte girigheten funnits. Läse vi bibeln så står det: "Kärleken till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållar sig själv mycket lidande."(Tim 6:10). En person som är girig vill ha mer än som är nödvändigt, mer än vad denne förtjänar. Girigheten hotat således vår existens då "mycket vill ha mer".                                    


  

    Människan drivs även av ett rättvisebehov, man bedriver forskning ihop för att förstå människans natur och detta kan leda till att vårt ekonomiska system revolutioneras. Girigheten ligger även bakom våra ekonomiska kriser, så detta är tveklöst ett evigt och alltid lika aktuellt tema. Det är den nya överklassen som nu sätter sina löner och orimliga bonusar. De håller varandra om ryggen och försvara sitt agerande, även om man fått sparken för skumraskaffärer. Men girigheten ger oftast motsatt effekt då man förlorar omgivningens förtroende. Så någon positiv drivkraft kan man inte säga att girigheten är. Människan är förunderlig.

   

                                        

    Människans handlingar drivs av krafter som hon inte själv har kännedom om. Det omedvetna har skapats genom evolutionen och innehåller därför drifter som är våra instinkters ursprung. Detta innebär att vi medvetet upplever,och påverkas av vårt omedvetna. Mina bloggar om religionen bevisar att människan har ett drag som kan slå över i total hänsynslöshet och i en ren ofattbar grymhet. Denna institutionaliserade "godhet", som genom krig försvarar den egna synen  på vad godhet innebär är förödande för människan som varelse, men ändå, på grund av rädslan för att inte bli betraktad som god böjer hon sig inför auktoriteter, hon är en förunderlig varelse.         Fanatism är en benämning på religiösa , politiska eller personliga riktningar som driver sin sak utan hänsyn till rationella argument. Västlänken drivs utan det minsta tolerans till varken invånare eller fakta.


    Klockan är 2230 och det är +12,3gr

    God natt

    Pelle