Tanken att människan skall bestraffas och förtjänar att lida är djupt rotad i vår kultur, "öga för öga, tand för tand" är satsen som fortfarande är aktuell för brott. Tron på ett gudomligt system för vedergällning och bestraffning att syndare förtjänar att lida i helvetet i evighet är fortfarande en grundsats hos stora delar av mänskligheten. Politiska ledare har i tusentals år upprepat denna religiösa dogm. Roten till detta kulturella ställningstagande finns i människans natur för det har hjälpt våra förfäder att öka överlevnadschanserna i kommande generationer. Men det går inte att komma ifrån att vi väljer inte vår biologi. Man kan ändra definitionerna men inte de bakom liggande sanningarna. Forskningen har nu kommit väldigt långt och slår fast att det råder en brist på överensstämmelse mellan den kunskap som finns och våra politikers sätt att uttrycka sig: "Vi behöver hårdare straff och mer poliser"

 

           

    Återfallsfrekvensen i USA och Storbritannien ligger stadigt mellan 60 och 65 procent. Detta är ungefär 50 procent högre än i Sverige, Norge och Japan. Högre straff ökar återfallsfrekvensen vilket stöder teorin att fängelse fungerar son en "utbildning i brott". Det är effekten på allmänheten som rättfärdigar denna bestraffning. Man straffar vissa för att avskräcka andra. Hårdare institutionella straff innebär en brutaliserande effekt på hela samhällsstrukturen, det förvärrar våldet snarare än avskräcker. Fängelseinternerna betalar således ett dubbelt pris. Vi lever i ett gammalmodigt kriminalvårdssystem där bestraffningen har misslyckats. Vi måste ge utbildningen en chans och det finns konkreta exempel på att detta ger bättre resultat.

    De sakliga argumenten för hårdare straff håller inte. Ofantliga resurser satsas på vedergällning som inte kan försvaras med det vi vet i dag om kriminalisering. Men politiker har avfärdat detta synsätt på problemets hantering för allmänheten måste tillfredsställas. Politiker anpassar sig till våra reptilhjärnor som kräver hårda straff, till och med dödsstraff, det hela är en ond cirkel. År 2015 meddelade den Holländska regeringen att åtta fängelser skulle läggas ner på brist på fångar.

    Brottslighet är en politisk definierad kategori som alltid behöver granskas och det behövs en större politisk redovisningsskyldighet. Det är en fråga om rättvisa och inte minst resurser. Pengarna skall placeras där de gör mest nytta.


   Källa: Raoul Martinez


   Klockan är 0930 och temperaturen har segat sig över nollstrecket

   God morgon

   Pelle