All konfliktlösning underlättas av att man vet hur motparten tänker, för man måste i tid kunna vidtaga de rätta motdragen. I stadsplaneringen är detta ovärderligt och tillhör den del i planeringens metodik som är nödvändigt att behärska. Det är tvunget att gå i närkamp med kontrahenten eller på annat sätt få reda på hur makten resonerar. Det är här mullvaden fyller sin funktion. I de större sammanhangen är det agenterna som tillhandahåller den information som är nödvändig för att de krigförande staterna skall  kunna lägga upp sin strategier. Korrekt information kan vara avgörande för om kampen skall utmynna i seger eller förlust.

 

                                       

   Handlingarna för Västlänken har nu lämnats över till Mark-och Miljödomstolen för granskning och därmed lägrar sig den stora tystnaden över ärendet. Vi har ingen aning om hur resonemangen förs i sammanträdesrummen eller på lunchrasterna. Vilka är egentligen de verkligt svaga punkterna i ärendet? En mullvad som hade kunnat relatera händelsernas gång hade varit ovärderlig för att vi i tid skulle haft möjlighet att förfina åtgärderna. I komplicerade stadsplaneärenden finns det nästan alltid "avhoppare" som levererar tips för att vinna fördelar.( "Centerpartiet kommer att inrikta sig på följande punkter på nästa BN- sammanträde så var förberedd") så kunde det tex låta.

   Västlänken kommer att godkännas eller eventuellt underkännas och vi väntar och hoppas på att tunneln skall underkännas. Vi gör ingenting, vi saknar kontroll över denna prövningens tid och detta är fel. Trafikkontoret har total kontroll under denna tid och har därmed möjlighet till att detaljer kan justeras. Lögner kan också tillverkas efter behov. Vi ligger därmed i underläge jämfört med Västlänkskartellen. Vi är rebellerna, hotet mot den etablerade makten. Vi är de griniga medborgarna som tar sig ton. Vi måste därför ovillkorligen ha kontroll över samtliga delar i denna process. Vi måste på något sätt få reda på hur stämningen är i Mark-och Miljödomstolens lokaliteter.

   

                      

    Västlänkskartellen är en fast organisation med en hård disciplin. Invånarna är däremot uppdelade i ett antal grupper och två mindre politiska partier. Ledaren för "rebellerna" är en politisk vilde, utslängd från sitt tidigare parti som ingår i Västlänkskartellen. Det framgår ganska tydligt att en samordning måste komma till stånd för att kunna erbjuda respekt, och därmed en större politisk kraft att räkna med. En delegation måste begära tid hos regeringen för att reda ut begreppen. Vad innebar regeringens beslut?

   

                                          

   Makt kommer inte neddimpande från himlen. Makt tillhör den som griper den. Ett nytt parti bör se dagens ljus för att det skall bli möjligt att politiskt kunna axla ledartröjan. Tre partier bör utgöra förnuftets kartell och bilda motkraft mot dårskapens kartell. Det är ett tvåfrontskrig som förs, Västlänkskartellen skall krossas och makthavarna skall bort från sina taburetter. Vänsterfalangen har styrt staden på tok för länge och Västlänken är kulmen på detta maktinnehav. Politiker ingående i Västlänkskartellen kan se sig själva som förbrukade politiker i denna stad då invånarna inte längre behöver dessa förrädare.


   Klockan är 0915 och det är +1,0gr

   God morgon

   Pelle

                                              

                                  Tankar i väntan på Godot..