Rubricerade begrepp används för att beskriva den mer beständiga makt som ligger i de demokratiska staternas säkerhetsapparat. Polis, militär och underrättelsetjänst har till uppgift att värna statens yttersta intressen och agerar när så behövs. Demokratins inflytande har här en gräns, där staten har en inre oåtkomlig kärna. USA har världens starkaste "Deep state" med oändliga underrättelseresurser. Även i Sverige är "den djupa staten" ett begrepp. Så när de politiska galenskaperna når vissa höjder så skyddas vitala säkerhetsintressen. Men säkerhetsapparaten är svag i förhållande till den politiska och mediala sfären. Man kan fråga sig är den djupa staten en myt i Sverige?

  


                                             

      Sälens högfjällshotell är varje år i fokus för ett semikorporatoriskt Sverige där de viktigaste besluten fattas långt ifrån  de formellt beslutande församlingarna. Här har vi ett exempel på samarbete mellan näringsliv, politik och myndigheter. Den svenska öppenheten är helt otrolig. Här har varje stats underrättelsetjänster möjlighet att följa vad som händer på webbsändningarna och därmed få reda på vad som gäller. Sverige utsätts för diverse påverkansförsök, där Kina flyttar fram sina positioner och ambitioner. Vår försvarsminister är naturligtvis djupt oroad över denna utveckling och Sveriges säkerhetspolitiska läge. Våra konflikter utspelas i det fördolda och ofta genom ombud. Det finns något som benämns hybridkrigföring där alla landets påtryckningsmedel används som information, sabotage, , diplomatiska och politiska påtryckningar, där även statsministermord kan ingå. Men gårdagens naiva Sverige håller på att förändras inför ett växande hot.

     Förre CIA-chefen tackar Gud för den djupa staten  Det är en permanent regering som behåller sin makt oavsett hur folket röstar. Det är den djupa staten som har försökt få Trump avsatt för hans gullande med Ryssland. Nu har istället denna händelse blivit en riksrättsprocess. Naturligtvis benämns ovanstående för konspirationsteorier, men den före detta CIA -chefen har en annan uppfattning.


                   


 Kommer "den djupa staten" att agera om riksdagen får en majoritet där Sverigedemokraterna får ett betydande inflytande? Kommer den djupa staten att sabotera ett maktskifte i Sverige?


     Klockan är 1530 och det är +9,6gr.

     God middag

     Pelle