År 1925 fick vi ett Genevavtal om biologisk krigföring och 1969 lägger president Nixon ner det amerikanska programmet för biologiska stridsmedel och 1972 får vi ett internationellt avtal om förbud mot utveckling av biologiska stridsmedel med undantag av Kina.

 

                      

      Under antiken doppade bågskyttar sina pilspetsar i fekalier och kadaver för att såren i de träffade skulle infekteras. Under medeltiden kastades pestsmittade lik över murarna i de belägrade borgarna. Amerikanarna "skänkte" filtar och lakan från smittkoppssjuka till fattiga indianer med hopp om avsedd verkan. Japanerna släppte ut pestsmittade loppor över kinesiska trupper i Manchuriet. Mjältbrand (antrax) är en bakteriell infektionssjukdom som britterna experimenterade med år 1941 och ön blir obeboelig. Först efter sanering blir ön förklarad som smittfri. År 1989 köper Irak, helt lagligt, antrax från ett labb i USA. Irak medger  år 1995 att man tillverkat stora mängder biologiska stridsmedel, så amerikanarna vaccinerar alla sina trupper mot antrax (mjältbrand).

     Var Kinas strategi att använda coronaviruset som ett biologiskt vapen? Inget finns bevisat i denna fråga, så man får försöka analysera vad som har sagts av diktaturens högsta potentater.I ett hemligt avtal för kommunistpartiet redogjorde den kinesiske försvarsministern för en långsiktig plan med avsikt att säkerställa kinesisk  nationell renässans. Det handlade om levnadsutrymme. En annan historisk diktatur talade om "lebensraum"

     "Kina skulle kunna byggas genom kolonisering, men Kina är i grundläggande frågor i konflikt med de västerländska intressena. Endast genom att använda icke destruktiva vapen som dödar många människor kan vi klara detta. Lösningen var enligt ministern, biologiska vapen. Vi har tagit vara på möjligheten att behärska den här sortens vapen" - säger försvarsministern. Han lyfter fram partiledaren Deng Xiaoping för att ha satt biologiska vapen före alla andra. Inga hangarfartyg skulle byggas utan fokus skulle läggas på ett dödligt vapen som skulle kunna eliminera stora folkmängder i fiendelandet.

    När man läser vad Kinas försvarsminister har sagt så är det ofrånkomligt att ställa frågan, var det ett medvetet slarv med coronaviruset?

    Vi lever i fjärrkrigets tidevarv, där kanske endast ett hot avgör utgången. För att stå emot krävs att territoriet hävdas med kraft. Blir det ett handelskrig så kommer det att drabba Sverige hårt för landet är exportberoende.


     Klockan är 1245 och det är + 16,2gr.

     God middag

     Pelle