Regeringen har utsett Daniel Tarschy för att reda ut vår tids största rättsskandal. Uppgiften är att kartlägga vad som gick fel och lämna förslag på att detta inte skall behöva upprepas någon mer gång. Vem är Daniel Tarschys? Klickar man namnet på Google så får man 250 träffar, klickar man på Per Wetterlundh blir det 10.200  och slår man in Göran Lambertz så får man 1.510.000 träffar. Detta talar om att personen i fråga är anonym, han är "ren". Det är naturligtvis en tanke bakom att välja en "ren" person för man hittar inget alls på honom, inga skandaler, inga politiska utspel. Det enda han har sagt är att daghem inte är lönsamt. Är han påverkbar? Kan han styras i "rätt" riktning? Vad har Beatrice Ask haft för informella önskemål? Utredningen måste helt klart landa så att alla kan rädda ansiktet. Samtliga aktörer i detta drama måste hitta något i utredningen som räddar deras skinn. Ingen levande skall hängas ut som syndabock, allt skall hamna på rätt plats. Den slutliga texten i detta ärende kommer att läsas igenom många gånger då ordvalet är extremt viktigt när man har att göra med jurister. Mångas karriär hänger på formuleringarna. Men i sak är det inget annat än att några" idioter" har klantat till det. Men så får man inte uttrycka sig, det kan bara professor Leif GW Persson tillåta sig att göra.

   
              

   Oppositionen riktar kritik mot regeringen för att inte förankrat upplägget över den politiska blockgränsen. Lena Olsson ,vänsterpartiet, tycker det hela är sorgligt. Man kan se det som en svaghet att man inte har haft samråd i detta stora ärende för man bäddar för kritik och angrepp. Det är för mig som planerare ett fullständigt obegripligt tillvägagångssätt då det gäller den största rättsskandalen i Sveriges historia och man behöver en bredd i arbetet. Daniel Tarschys politiska hemvist är folkpartiet som naturligtvis kan irritera.

     
                           

   Radio Islam skräder naturligtvis inte orden:" "Daniel Tarschys får guldjobb p.g.a. sin judiskhet", skriver man.

   Nils Daniel Tarschys är född den 21 juli 1943 i Stockholm och är svensk professor i statsvetenskap vid Stockholm universitet. Han doktorerade år 1972 på avhandlingen "Beyond the State" och år 1973 utnämndes han till östatsforskare och 1985 till professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han utnämndes 1994 till generalsekreterare i europarådet och han valdes in som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin år 2008.

     
                                       

   Det är ingen dålig meritlista han kan visa upp. Men hur självständig får han vara i sitt jobb? Innan han har startat så har kritiker redan dykt upp, för det var tydligen fel man som regeringen valde. På grund av sin judiskhet så finns det också ingen förståelse från den islamska sidan i Sverige.

   Han har ett år på sig att sätta sig in i problematiken och att komma med ett utlåtande. Vi skall nog inte förvänta oss något sensationellt och under tiden så svalnar alla känslor. Göran Lambertz kan sitta kvar i HD och allt rullar på i vanlig ordning och politikerna kan andas ut inför valet i väntan på denna utredning.

 

   Klockan är 1330 och det är +2gr.

   God middag

   Pelle