Skeppet byggdes i Skottland år 1869 för att ta upp kampen med klipperskeppen till Australien och Kina. Dessa segelfartyg tävlade varje år om att komma först till Storbritannien med årets skörd. Ångfartyg fanns men inga kunde tävla med klipperskeppens hasighet. En legendarisk kappsegling mellan Cutty Sark och Thermopylai  år 1872 väckte stor uppmärksamhet i den brittiska pressen. Cutty Sark tappade rodret men den envise skepparen gav inte upp. Med ett nödroder rundade han Godahoppsudden och nådde London en vecka efter Thermopylai. Vid bra vind och gynnsamma förhållanden kunde skeppet hålla en hastighet på 17 knop. Året 1885 fick Cutty Sark en ny kapten som kramade ur det bästa av båtens förutsättningar och även dess besättning. Han var djärv och en kunnig navigatör och han pressade skeppet maximalt. Cutty Sark gjorde nu häpnadsväckande snabba resor så under en tioårsperiod lämnade skeppet allt som flöt bakom sig, även maskindrivna fartyg fick se sig besegrade.


       

           

   Den 21 maj 2007 började skeppet brinna då hon stod i en torrdocka i Greenwich .Skeppet kan beskådas i dag i Greenwich i östra London, så sjöbusar, båtentusiaster och turister har möjlighet att göra ett besök.

     Suezkanalen invigdes år  1869 men var för trång för segelfartygen. Ångfartygen ansågs vara mer pålitliga när det gällde att hålla tidtabellen och de blev succesivt snabbare än klipperskeppen.

     Penang var skeppet som gjorde den sista seglatsen på vetetraden. Året var 1940 då fartyget seglade med full vetelast från Pal Victoria Australien. Destinationen var Queenstown Irland, men den försvann. Efter kriget kunde man konstatera att den sänkts av en den tyska u-båten U-140 den 8 december sydväst om Irland. Penang hade en besättning på 18 man.  

     

                 

                                                            PAMIR

     Från Buenos Aires till Hamburg gick "Pamir" under i en tropisk cyklon den 21 september 1957 utanför Azorerna. Av 86 man ombord  överlevde endast sex, inget av befälet överlevde. Säckarna ombord hade inte stuvats och säkrats på vederbörligt sätt. Sista meddelandet var: "Vi har svår slagsida och tar in vatten" Epoken med lastförande skolfartyg var därmed slut.


     Klockan är 1730 och det är +20,1gr

     God kväll

     Pelle