Planeringen av en tät och kompakt stad har fått ett hastigt och abrupt slut. Coronakrisen omöjliggör att Göteborg kan leva upp till ett "Manhattan", som innebär förtätning och som baseras på  tron att människor arbetar effektivare. om de trängs på en mindre yta. Detta virus har kopplat samhället i ett järngrepp. Därmed är Västlänkens vision numera en orealistisk framtidsdröm då coronaviruset enligt all expertis har kommit för att stanna. "Never let a good crisis go to waste" sa Churcill på Jaltakonferensen för 75 år sedan, därefter inledde han ett samarbete med Stalin och kommunismen för att krossa Hitler. Fiendens fiende blev hans vän. Vi tvingas omvärdera det vi har hållit på med under ett flertal år. Det uppstår då nya möjligheter som stärker staden och som även blir till fördel för dess invånare.

  

                 

                   Västlänken och dess förtätning. En oerhörd exploatering.. 

     Göteborg har genomgått en era där Västlänken totalt har fått dominera stadsplaneringen. En framtid utan detta kollektivtrafikprojekt existerade inte, så allt blev till slut beroende av denna tunnel under centrala staden. Digitaliseringen tar över funktionerna i samhället vilket innebär att den digitala arbetsplatsen är en förutsättning för tillväxt, detta begrepp som våra politiker älskar.

     Vår forskning visar att viktiga innovationer ofta kommer utifrån i en kommunal organisation. En kommunal verksamhet är spretig och prestigfixerad för att snabbt vända skutan i 180 grader.. Det är här coronaviruset nu blir helt avgörande för beslutsfattandet. Det gäller att lyfta fram grundbulten för den kommunala organisationen som måste blir navet för stadsplaneringen inför framtiden. Om honnörsordet tidigare varit "förtätning" så blir det nya "utglesning". I grunden gäller att man skall kunna kommunicera med varandra digitalt på samma sätt som på ett kontor. Det som SBK behöver är en heltidstjänst för kommunikation. Många inser nu  hur enkelt och smidigt det är att jobba hemifrån. Att återgå till att trängas i kollektivtrafiken, eller ett evigt sökande efter en p-plats är inte längre ett alternativ. Distansarbetet kommer att bli ännu mer påtagligt med den nya generationen.  

                                                  Denna tid är förbi


                           

Denna varningsskylt skulle nu kunna kompletteras med anledning av coronaviruset.


      Klockan är 1505 och det är +11,0gr

      God middag

      Pelle