Under antiken var föreställningarna om pyramiderna insvepta i mystik och legender och hur Cheopspyramiden byggdes betraktas än i dag som ett av världens största mysterier. Vi har en benägenhet att avfärda detta bygge som något obegripligt.

            

                           Cheops lär ha varit en elak Farao.


    Herodotos, historieskrivningens fader, säger att det tog tjugo år att färdigställa Cheopspyramiden, och att fyrahundratusen man arbetade i skift. Egyptierna hade bara verktyg av koppar som inte förslog långt för stenarbete. Man kanske slog in kilar av trä i sprickor och hällde vatten på, så att när trät svällde så sprack stenen. Arbetet pågick nog oavbrutet året runt av fria egyptier. Man har i nutid grävt ut bagerier i anslutning till området som borde ha kunnat producera bröd till tjugotusen människor. Gravar i området visar att många omkom av benbrott, krosskador och förslitningsskador. Man hade under fjärde dynastin inte tillgång till block och taljor för att åstadkomma utväxling när blocken skulle lyftas, men man hade hävstänger och rullar. Man kan räkna till åtta man som krävdes för att dra ett stenblock på två ton över slät mark. Många forskare utgår ifrån att man måste ha använt någon form av ramper, men av dessa finns emellertid inte ett spår, och det gjorde det inte heller för tvåtusen år sedan, skriver Diodorus.

  

                       

    Det finns tre alternativ till ramper, det ena vansinnigare än det andra, så dessa alternativ för vi åt sidan. Herodotos hade sannerligen rätt när han beskrev att arbetet utfördes med hävstänger och stockar. Med denna hypotes kunde arbetet bedrivas på alla fyra sidor av pyramiden samtidigt, det behövde inte bli någon trafikstockning på enfiliga ramper. Man lyfte stenblocken ca 1 meter i taget innan de drogs iväg för att läggas på plats.

   

            

                                        Varje block ca två ton.

    Cheopspyramidens precision är fascinerande. Sidorna orienterar sig efter väderstrecken med en avvikelse på endast en tjugondels grad. Sidornas längd är nästan exakt 230 meter. Man hade endast rep av lin och palmfibrer som är elastiska. Höjdskillnaden från norr till söder är endast 2,1 cm. Kanske man använde sig av en vattenspegel? Cheopspyramidens höjd imponerade och den förblev världens högsta byggnad till 1300-talet.              
'
               Den som lider av klaustrofobi bör inte ge sig in i pyramiden.


    År 1798 invaderade Napoleon Bonaparte Egypten. Officerare skulle visa sig duktiga och klättrade upp till toppen, men fältherren satt kvar i skuggan och grubblade på hur mycket sten pyramiden kunde innehålla. När männen svettiga och uttröttade återvände kunde han informera dem om att pyramiden innehöll tillräckligt med sten för att bygga en tre meter hög och trettio centimeter tjock mur runt Frankrike. En matematiker gav honom sedan rätt på den punkten, och så var denna saga all.

    Det finns mängder av skrönor och historier om dessa pyramider, sanningen är att man fortfarande vet väldigt lite om dessa pyramider, men forskning pågår.


    Klockan är 1255 och det är + 19gr. En alldeles utmärkt sommartemperatur.

    God middag.

    Pelle

    

    .