Roms herrar kunde hålla sina undersåtar på gott humör genom att förse dem med mat och nöjen, spannmålsutdelningar och gladiatorspel. För om befolkningen blidkades kunde makthavarna göra som de ville, tex låta sig korrumperas eller föra krig för den egna vinningens skull. Tvåtusen år senare pågår samma skådespel där politikerna i princip använder samma taktik.

  

                                                              

   Satirikern Juvenalis (ca 100 e.Kr.) riktade kritiken mot de romerska undersåtarna själva. Han skrev: Romarna var ett bra folk som inte gick att muta och som fullgjorde sina plikter, men nu intresserar de sig bara för två saker, bröd och skådespel.

   Taktiken att ta initiativ till framförande av "skådespel" för folkets höga nöjes skull växte fram  under 100-talet f.Kr. Rom hade utvecklats till en jättestad med fattiga medborgare och de rika senatorerna tävlade om att vinna folkets gunst när det var ämbetsval.

   I dag pågår samma skådespel men formerna och tekniken har förändrats, allt är mera invecklat och sofistikerat. Dagens senatorer har bytt ut slagskämparna på gladiatorarenan mot konsulter och kommunikatörer. Det är också viktigt att ha de bästa konsulterna, men de är dyra. Det är viktigt att ha de mest drivna kommunikatörerna som är insatta i hur undersåtarna tänker och reagerar, men de är också mycket dyra. Men allt får naturligtvis folket betala för allt är ju till för deras eget bästa.

   Men så plötsligt mullrar det i de djupa leden. Med tiden har det gått upp för undersåtarna att allt är en chimär. Senatorernas gladiatorer klarar sig inte så bra på arenan, de har visat sig vara slöa, övergödda och de har tagit allt för givet. Kommunikatörernas knep att förföra undersåtarna går heller inte hem då knepen är enkla och föråldrade. Med andra ord, det ser inte så bra ut för dagens senatorer i rikets andra stad. Vi ser också att undersåtarnas egna kämpar klarar sig bättre på arenan, de är mer tränade i sitt hantverk. Senatorerna förstår att om det skulle komma till en öppen drabbning på arenan skulle det bli en förlust. Av denna anledning drar man sig tillbaka innanför murarna.


  Undersåtarna har med tiden blivit förslöade och veka. De litar på att andra skall lösa problemen och när allt kommer omkring så har vi det bra. Intresset inriktas istället på vem som skall vinna melodifestivalen eller vilket lag som skall bli svensk mästare i ishockey. Nu har vi ju även julen att se fram emot, vem skall vi bjuda och skall vi verkligen ha skinka?

   Blodiga gladiatorspel har ersatts av Tv-mediet. Vi sjunker ner i soffan och förfäras av de bilder som lyfts fram från Mellanöstern. Vi förfäras av skjutandet på gatorna som kryper allt närmare. Att dagens senatorer i Göteborg vill bygga en tunnel har plötsligt blivit ett mindre problem. Att sextio miljarder kronor skall användas till något vi inte vill ha får vi kanske stå ut med. Den 28 januari skall klubban falla och därmed behöver vi inte bry oss längre om detta, skönt. Men det där med en ny arena kanske inte är så dumt.

   Att upprätthålla en kamp under flera år frestar på. Undersåtarna har sina egna problem och bekymmer. Makthavarna har sina jobb, de har all tid i världen. De har råd att köpa konsulter som tätar till de sprickor som eventuellt uppstår. De har makten, de har byråkratin och partipiskorna viner över partimedlemmarnas ryggar. Alla måste hålla sig strikt till den angivna planen, annars ramlar riket i tusen bitar.

   "Der Führer denkt für uns".

   Men även makthavarna har blivit försoffade, de börjar tro att allt kommer att gå deras väg, oavsett bröd och skådespel. Att undersåtarna skulle tåga gatan fram och rycka ut senatorerna från Börsens värme, slänga ut dem i kylan på Gustav Adolfs torg och utsätta dem för spott och spe. Nä, sånt gör man verkligen inte i dag. Men det kommer ett val 2018 och sedan  kan vår tids senatorer gå till arbetsförmedlingen. Det gäller bara för undersåtarna att komma ihåg vilken lapp man skall lägga i lådan.

   Utvecklingen har antagit mer civiliserade former, men så har det också gått ca 2000 år sedan undersåtarna bjöds på bröd och skådespel.


   Klockan är 0700 och det är +7gr.

   God morgon

   Pelle


   Komplettering 2017-12-15.

   Vi kommer att få en ny Arena då samtliga parter är överens, vi har kunnandet och vi har kraften att driva detta projekt framåt.