Den brittiska spioncentralen var belägen på en medeltida viktorians herrgård vid järnvägsknuten Milton Keynes nära Oxford. Britterna hade här ett trettiotal matematiska genier som alla hade utmärkt sig som problemlösare, de skulle nu knäcka nazisternas koder. Cambridgematematikern Turing fick uppdraget den  3  september 1939 samma dag som premiärminister Neville Chamberlain förkunnade att Storbritannien befann sig i krig med Tyskland 

                                              Bletchly Park.


     Det gällde att knäcka Enigmas hemligheter, en kryptomaskin som såg ut som en skrivmaskin som användes för det tyska blixtkriget på taktisk nivå för radiokommunikation mellan olika enheter. Storbritannien skulle nu bli huvudbastionen för det antityska motståndet i Europa. Kodknäckarna tilldelades olika frontavsnitt i det hemliga informationskriget där Luftaffes  nätverk var enkelt att forcera, så det blev lättare att undvika de tyska bombplanen och deras raider. Ubåtarnas nätverk var betydligt svårare med befälhavaren storamiral Karl Dönitz. Ubåtsflottans operatörer var bundna av särdeles stränga säkerhetsrutiner när de ställde in apparaturens kod- hjul i de grundläggande positionerna. Dessa ändrades också varje  dygn då klockan slog midnatt.

     Det hela var en dödlig kamp mot klockan. Mellan krigsutbrottet i september 1939 och december 1940  sänkte Dönitz  585 allierade handelsfartyg samtidigt som kodknäckarna arbetade frenetiskt för att finna öppningar in i ubåtsflottans radiokommunikation.

 

                                           Dönitz


     Det första genombrottet kom under våren 1941. Besättningen på den brittiska jagaren HMS Somali kom över diagram som visade kryptoinställningar. Brittiska specialstyrkor fick upp dagsaktuella krypteringsprogram från den sjunkande tska ubåten Uno. Från och med juli 1941 kunde man dekryptera radiomeddelanden från de fruktade " vargflockarna" under befäl av Dönitz. Bletchly Park kunde nu leverera topphemliga  underrättelser till brittiska amiralitetet om ubåtarnas geografiska positioner. Det handlade om slaget om Atlanten där de allierade succesivt fick övertaget. Men det skulle uppstå åtskilliga bekymmer med krypteringen.

 

Verktyget som hjälpte de allierade att vinna slaget om Atlanten -Enigma.


     Dönitz torpederade 585 handelsfartyg, även svenska fartyg. Många civila sjömän fick sin död i Atlantens mörka kalla vatten

   


.     Klockan är 1115 och det är +4,0gr.

      God morgon

      Pelle