Vi vet i dag att Storbritannien experimenterade med biologiska vapen under andra världskriget. Man forskade om dysenteri, kolera, tyfus mm. Svåra infektionssjukdomar skulle spridas över Tyskland som skulle dumpas i deras vatten reservoarer från luften. Men man fattade ett beslut att detta skulle inte göras om inte nazisterna tog första steget.

  

                              

     Corona-utbrottet kräver en granskning av Kinas forskning på biologiska vapen då ursprunget till detta nya virus är oklart. Var det en livsmedelsmarknad med levande djur i Wuhan, man säger att fladdermöss skulle vara orsaken. Andra källor framhåller att det var det statliga  "Wuhan Institute of Virologi" beläget nära marknaden som av misstag läckte ut Corona från högsäkerhetslabbet. Det har ännu inte kunnat bevisats att labbet skulle vara oskyldigt, men fokus sätts obönhörligt på regimens program för biologisk krigföring.

     Den kinesiska regimen har deltagit i konventionen mot biologisk krigföring. "Biological Weapons Convention (BWC). år 1984, vilket förbjuder dem att utveckla biologiska vapen. Men det finns tvivel om hur väl regimen följt BWC, så frågan är berättigad, kan man lita på Kina? Landets forskningsprogram kan användas för både fredliga och fientliga avsikter. Det finns bevisligen kopplingar till militären, där SARS-utbrotten 2002-200 är ett sådant fall. Biologisk krigföring är en viktig del i krigsmaktens strategi i ett krisscenario med USA. Okonventionella vapen, använda vid rätt tidpunkt, kan resultera i en snabb kollaps av fiendens militära hot. Många av amerikas försvarsanalytiker  avfärdar denna tankegång för konsekvenserna är inte möjliga att hantera.

    

                   


    Coronaviruset, skapat av människan, kopplas helt naturligt till Kinas förmågor och dess program för biovapen. Det är fullkomligt naturligt att WHO vill lägga locket på för konsekvensen är oöverskådlig.


     Klockan är1155 och det är +9,gr.

     God middag

     Pelle