Allting har ett slut, så även det mest komplicerade planprojekt. Denna dekokt som Västlänken bjuder på, ackompanjerat av doakören  med  sitt monotona, tillväxt, tillväx, tillväxt. kommer kanske att rulla igång och kommer då att driva staden mot den ekonomiska ruinens, brant,  förslaget är helt enkelt inte kompatibelt med stadens förutsättningar. Detta har inte makthavarna insett, eller förträngt, då den högste guden av dem alla gett den sin välsignelse.

   

              

    Mötet avbröts abrupt då den störste gör entré och säger: "Lyssna nu noga på vad jag har att säga, nu gäller detta". Han utstrålade en auktoritet av sällan skådat slag. Vi fick ta del av arbetarstadens fruktade och oomstridde ledare. Han var guden som vandrat från SKF: verkstadsgolv upp till ledaren för kommunstyrelse som alla böjde sig för- och aldrig sade emot.

    Näringslivet, med girighetens främsta apostlar, insåg snabbt att här öppnade sig möjligheter att göra bra affärer. Det gällde bara att få gudens välsignelse så blev det klirr i kassan. Därefter kunde man ta kontakt med verkens direktörer och inleda med frasen. "Göran har sagt...…", och vägen till guld i kassa öppnade sig.

    Tunnelförslaget lyftes fram till KS:s ledare innan dess konsekvenser till fullo hade utretts av SBK. Hur detta gick till är insvept i ett töcken, endast indicier föreligger. Ett likvärdigt förslag avfärdades av en enig kontorsledning redan på 1970-talet. Hade Västlänken i vanlig ordning analyserats är sannolikheten stor att den aldrig lyfts fram till BN för ett godkännande. Detta ligger naturligtvis utanför mitt revir då jag slutade på kontoret i april år 1997.

    Politikernas ovilja att inse fakta och att inte lyssna på kunskapen är oförlåtlig, denna den största dumheten av dem alla. Det är svårt att agera med denna totala tondövhet, denna oförmåga att se sin egen begränsning. Beror detta på dumhet, arrogans eller rädsla? Detta leder till en djup misstro till allt vad kommunal politik innebär. Det är så här revolutioner startar, med ett förakt för de folkvalda.

    

                               
                                            Gunnar Anjou.

    Göteborgs främsta planerare är förberedda och alternativ föreligger. Därmed så kan analysen av detta ärende anses avslutad. Naturligtvis följs fortsättningen med spänt intresse.


    Klockan är 1155 och det är +16gr

    Glad Påsk

    Pelle