Denna klassiska fråga har under all tid förföljt en stadsplanerare:-en vacker byggnad med stiliga proportioner bär sig inte, pengarna räcker inte. hyrorna är för låga. Fastighetskontoret som har ansvaret för ekonomin fattar beslut om rivning och ärendet skickas över till byggnadsnämnden som ansvarar för stadsbild och arkitektur. Byggnadsnämnden i sin tur lägger ansvaret på handläggaren för att ansvara för detaljerna och att problemet löses. 

       


     Alla chefer är för dåligt insatta i ärendets detaljer för att kunna yttra sig. "Att huset ligger fel i detaljplanen" som orsak till rivning är något som måste fokuseras. Detta skulle innebära att riktlinjer redan fastslagits i någon preliminär planskiss som politikerna tagit del av. Här ligger felet. Det är den ansvarige handläggaren som skall pröva ett bevarande genom strategin: "Ta igen på gungorna vad du förlorar på karusellerna", planområdet måste betraktas som en helhet.

     Det är ett välkänt fenomen att genom att undvika att ta i ärendet så förfaller fastigheten i fråga, rivning blir därför med tiden det ända realistiska alternativet och  politikerna slipper ta sitt ansvar i en känslig debatt. Svaret blir: "tyvärr, vi har gjort allt vad vi har kunnat". Det är nu pressen kommer in på scenen och hittar inkonsekvenser i den politiska argumenteringen. "Ni har lovat en levande blandstad så vad är detta?, rivningsdöden får inte accepteras! En ocean av händelser har föregått detta uttalande.

    


     Är då alla kulturhistoriskt värdefulla hus möjliga att bevara. Svaret måste bli ett ja, men är det realistiskt att välja denna väg? Här blir svaret ett nej. Det är här göteborgarna måste komma in i debatten innan ett definitivt beslut fattas. Men på ledarsida talar man om "rivningsdöd". Vad vill vi lägga våra skattepengar på för att få en "levande blandstad"? Vissa hus är faktiskt mer betydelsefulla än andra. Här har pressen (GP)  möjlighet att strukturera upp debatten och tydliggöra för invånarna vad problemet ligger, men man gör det lätt för sig genom att tala om "rivningsdöd" Detta kräver arbete och intresse från journalisternas sida för att klargöra begreppen, men på GP:s första sida kan vi läsa-"Riktig journalistik gör skillnad".


     Klockan är 1330 och det regnar inte

     Trevlig lördag.

     Pelle