Beroende på vilka vi är gör vi de val utifrån de omständigheter vi hamnar i. Dessa val görs i konkreta situationer, vid specifika tillfällen och på specifika platser.Rasterna på stadsbyggnadskontoret fylldes av stimulerande samtal. Idéerna flödade och vi lämnade snabbt foglighetens stig. Allting avslutades abrupt när direktören trädde in i rummet, samtalet självdog, för han skulle inte förstå denna vår "Brain-Storm".           
         

    Konflikter uppstår ur en önskan om att kunna styra samhället och världen i framtiden. Dagens debatt och strider formar morgondagens samhälle. När vi har två oförenliga mål måste det ena alternativet utgå för att det andra skall kunna förverkligas, så att forma framtiden är ingen lätt uppgift, men det går att med argument övertyga. Men förmågan att påverka världen är tämligen liten, det är lättare att övertyga en stadsbyggnadsdirektör.

    Ett val erbjuder en möjlighet för den som har kontrollen över sammanhanget, så det är makten som bestämmer framtiden som antingen förstärker eller förändrar sakernas tillstånd. Gör vi något så väljer vi samtidigt att inte göra något annat, men vi är dömda att göra våra val. Hot om känslomässig bestraffning återfinner vi på arbetsplatsens alla nivåer.

    Moderna stater lägger ner mycket stora resurser på att påverka medborgarnas möjligheter och drivkrafter. Vi har säkerhetstjänster, polisstyrkor och soldater. Tillsammans med övervakningskameror, murar med krön av taggtråd och glassplitter (Singapore) övervakas gränserna för det uppträdande som makthavarna bedömer som acceptabelt. Under omfattande lagar och statlig makt gör många sina val. Över hela världen framträder detta tydliga mönster. USA är  världsledande på övervakningsarbete.Funktionen är att begränsa människans möjlighet att få tillgång till resurser som är i någon annans ägo. Ägarna till denna resurs har makten att bestämma vad som skall göras, tex  bygga en mur mot México

    Fattigdom minskar vår valfrihet i takt med banksaldot som bestämmer resurserna för våra val. Detta är odiskutabelt en synnerligen effektiv kontrollmekanism.


    Källa: Den brittiske filosofen Raoul Martinez. 

             FRIHET -makt, kontroll och kampen för vår frihet             

      fria val, demokratins erosion. Men vi har chanser att ändra på detta.
      Sannolikt blir det tillfällen att återkomma.             Klockan är 1400 och det är +4,2gr

    God middag

    Pelle