Novembermörkret sänker sig över vår jord och enbart i Amerika noterades närmare 90 000 nya fall av covid-19 - på en enda dag. Prognosen säger 1000 döda per dag och fram till dags dato har  187 757 dött, det är fler än vad som dog i andra världskriget Är detta domens dag- som innebär mänsklighetens undergång? I den nordiska mytologin benämndes den för Ragnarök. Enligt det kristna budskapet tolkas tillståndet som den yttersta tidens dramatiska händelser som utspelar sig före Messias ankomst.     Armagedon är det sista slagfältet mellan det goda och det onda. Harmagedon är den plats, belägen in norra Israel, där de världsliga ledarna under demoniskt ledarskap utkämpade den sista striden mot Guds krafter. Staden Megiddo låg vid ett bergspass längs en väg som förband Egypten och Syrien. Det strategiska läget innebar att åtskilliga strider utkämpades på denna plats. Uttrycket armagedon har använts för att hänvisa  till en överhängande katastrofal kamp mellan styrkor av gott och ont. Termen har också antagits för att beskriva ett eventuellt globalt kärnvapenkrig. Johannes-apokalypsen antogs  år 397 vid konventet i Kartago. Den tolkades som den yttersta tidens dramatiska händelser före Messias ankomst.

      


     Amerika är ett religiöst land så det är förståeligt att man söker en förklaring inom religionens ramar.


     Klockan är 1605 och det är +11,gr

     God kväll

     Pelle