Att förstå roten till våra problem - individuellt och kollektivt - är avgörande för att kunna lösa dem på rätt sätt. Att ålägga individen det yttersta ansvaret för sitt val i livet är en myt. Men föreställningen om det yttersta ansvaret är djupt förankrat i oss människor. Men vi är en produkt av krafter som ligger bortom vår kontroll, för vi skapar inte oss själva. "Maskineriet" som vi använder när besluten fattas har tillkommit i en process som ligger bortom vår kontroll, för när vi väl har utvecklat vår intelligens som krävs så har vi redan erhållit vår identitet.

     

             

     Vår kunskap om hur hjärnan fungerar är extremt begränsad. Den erbjuder en återspegling av krafter - genetiska och miljöbetingade som vi endast delvis eller inte alls är medvetna om. Människans hjärna utvecklas efter födelsen vilket är unikt för människan, så vi gör våra val med en hjärna som vi inte har valt. Detta måste påverka vår syn på samhället och hur detta skall organiseras. Genom ett oupphörligt samband mellan gener och miljö programmeras substansen vi har innanför pannbenet. Detta leder till en ödmjukare inställning till det problem som Sverige och staden Göteborg  står inför. Om vi inte skapar oss själva kan vi inte heller ansvara hurdana vi är och de beslut som vi fattar. Ansvaret blir en illusion som påverkar vår syn på ekonomiska, politiska och moraliska frågor.

     Genom årtusenden har kulturer med makt format människorna på olika sätt. Samhället är djupt kallsinnigt inför förändringar, så även Göteborg. Men det är vår plikt och vår roll att sätta människan före politiken och makten. Ju mer kunskaper vi besitter desto bättre är möjligheten till förändring. Okunnigheten gör oss sårbara inför de personer som kan utnyttja den. Myten om ansvaret lever kvar eftersom det främjar makthavarnas intressen. Hotet är att en grundlig kännedom om ett område berikar och förändrar vår uppfattning även av andra områden. Vi bryter igenom gränserna mellan olika vetenskaper som psykologi, ekonomi, historia och naturvetenskap.

    

                         

      Det lever en attraktionskraft i att ena och inspirera människor mot ett mål vilket även innebär ett effektivt politiskt vapen. Akademiker, tankesmedjor, religioner omtolkar begreppet på sitt sätt. För Göteborg gäller det bland annat att säga nej till en tunnelbana.

      Är det då en farlig tanke att dödförklara ansvaret. Skall skrämmande politiska och sociala doktriner få lyftas fram, skall de inte omedelbart sopas under mattan? Blir det inte svårhanterligt att hantera följderna? Nej, skrotar man myten om ansvaret främjar detta ett etiskt beteende snarare än att utgöra ett hinder för detsamma. Men helt uppriktigt så finns det tillfällen då det är svårt att vara medlidsam, men ett inbördeskrig är inte lösningen


     Klockan är 1730 och det är +11,3gr.

     God kväll

     Pelle