Kritiken som riktas mot Västlänken är skrämmande. Förslaget som baseras på en politisk lögn och en djup okunskap har genom sin inneboende byråkratiska tyngd pressats ända fram till  ett genomförande. Det ligger i sakens natur att riktas det kritik mot ett förslag måste ett alternativ kunna lyftas fram som bättre uppfyller målet. Ett sådant förslag finns som på samtliga punkter överträffar Västlänken. Ett förslag som förenar stadens norra och södra delar. Västlänken missade denna punkt, men kompletterades efterhand med en linbana från Järntorget till Wieselgrensplatsen.
    Detta är en principskiss där delar inte till fullo har analyserats. Banan går i marknivå med undantag för två partier som går i rent urberg ,de streckade partierna. Passerandet av älven kan ske på två sätt, antingen med lågbroar eller tunnlar. Detta beror på om trafiken till Vänern kommer att föras över Uddevalla eller Göta Älv. För stadens bästa är naturligtvis Uddevalla-kanalen att föredra då detta blir avsevärt billigare för staden. Som huvudstation är  Station Gårda en knutpunkt för snabbtågen som förr eller senare blir aktuella. Vissa stationer är naturliga som knyter an till verksamheter som är betydelsefulla för Göteborg. Det ligger nära till hands att Gårda Station arkitektoniskt markeras i stadsbilden. Detta är en separat uppgift som kräver en arkitekttävling för att uppnå det bästa resultatet.
Maglev-tekniken överträffar hjul på räls. Asien är här föregångare och kan uppvisa flera banor där denna teknik används. Har själv åkt i ett Maglev-tåg mellan Shanghai och flygplatsen. Man flyger fram, mjukt, tyst och snabbt. Bilden nedan redovisar tekniken.


                        

    Det har varit tabu på SBK att införa och diskutera alternativ till Västlänken under alla år av rädsla att fokus skulle tyna av och ersättas med andra alternativ, ett mycket märkligt agerande för man tappade ca tio år av utveckling.

    Västlänken är flexibilitetens motpol. Vi tvingas att ta hänsyn till ett läge som aldrig någonsin kan förändras,  oavsett hur framtiden kommer att bli. Kanske det blir aktuellt med eldrivna bussar från Volvo vars färdvägar kan förändras i markplanet. Denna fastlåsning i ett läge under mark är en monumental dumhet i planeringen.

    SLUTSATS
I en utfrågning om Västlänken kan ett alternativ presenteras som på samtliga kritiserade punkter slår ut Västlänken. Det vore en monumental dumhet att hävda att tunneln måste genomföras. Det blir naturligtvis Västlänkskartellens politiker som får svara för Västlänkens misslyckanden, de som tryckte på grön knapp utan att fråga sig varför.


'    Klockan är 0630 och det är +12,3gr. Det regnar inte
  
     God morgon

     Pelle