Det gäller för våra makthavare att ta sig ur denna fullständigt hopplösa situation, men de måste själva inse situationens allvar. Man måste finna en väg ut, en dörr som öppnar vägen mot det nya. En befrielse från ett ok som inte kan leda till annat än elände. Mark-och Miljödomstolen kan lösa problemet, så de måste övertygas om att säga nej till Västlänken Detta måste ske inofficiellt, inga protokoll, utan ett beslut måste tas i tyst samförstånd. Det gäller att rädda staden från en situation som kan bli värre än Hallandsås-tunneln och även leda till ett totalt politiskt kaos, med åtskilliga rullande huvuden. Konsekvenserna av detta tunnelbygge kommer sannolikt att bli mer komplicerat än man befarat då förutsägbarheten är usel. Operation Västlänk får därför på inga villkor rulla igång och man måste från makthavarnas sida komma till insikt i detta. Västlänken får inte bli stadens öde. Invånarna har naturligtvis självbevarelsedrift, så företagare och hyresgäster kommer att söka sig bort från staden. Vi har redan i dag kunnat skönja dessa tendenser.

     

                                                 

   Säger Mark-och Miljödomstolen ja till projektet så tvingas politikerna av prestigeskäl att genomföra detsamma. Konsekvenserna av detta kommer politiskt att visa sig i valet 2018 men få sin fulla genomslagskraft 2022. Ett elände tar sin början som kommer att följa staden i tio-femton år framåt. Detta måste förhindras på ett så smidigt sätt som möjligt, det gäller makthavarnas anseende och auktoritet.

   Att Mark-och Miljödomstolen kan övertalas att leverera ett nej borde inte vara så svårt. Vi skall komma ihåg att EU tidigare tagit sin hand ifrån detta projekt genom att vägra lån. Anledningen till detta vet vi inte, men man kan inte utesluta att sunda förnuftet spelat en viss roll. Knuten ligger nu i att kunna formulera ett svar som politikerna kan använda för att dra sig ur projektet utan att förlora ansiktet. Detta kommer utan tvivel att tillhöra den högre kursen i formuleringskonstens historia, men är inte på något vis omöjligt. Förutsättning är att detta görs i samförstånd. Det finns inte några vattentäta skott som omöjliggör ett sådant förfarande. Samtliga involverade kommer till slut att inse att detta är en förnuftig väg att gå.

   Våra politiker kommer naturligtvis att spela upp en "underbar charad". Det gäller att visa upp ett tillstånd av fullständig oförståelse inför denna nya situation. Man måste ge sken av förtvivlan, be om ursäkt, lova bot och bättring. Syndabocken är redan utvald då Trafikverket får ta på sig hela skulden. De har inte insett projektets svårighetsgrad, inte dess fulla vidd. Så här kan det låta i TV inför Västnytts reporter:

 "Vi ansåg att vi anlitat Sveriges främsta experter. Vi ville göra det bästa möjliga för Göteborgs framtid, men vi får stå för konsekvenserna, Alla beslut har tagits i demokratiskt samförstånd men vi tar vårt ansvar och avgår. Vi kommer också att fatta ett beslut på nästa KF-möte om att tillsätta en granskningskommission. Vi anser det är viktigt att detta görs i samråd med brukarna som har givit oss förtroendet". 

    Politik är det möjligas konst, med lite hjälp av några godtrogna idioter.

   Trafikverket försvar blir naturligtvis att vi har fått ett uppdrag som skall genomföras. De ansvariga politikerna har hela tiden informerats om projektets fortskridande och även dessa svåra punkter som Mark-och Miljödomstolen pekar på har synliggjorts. Vi har tidigare redovisat ett förstärkningsalternativ, men av någon underlig anledning avfördes detta i ett tidigt planeringsskede.

   Politiker är kapabla att vända svart till vitt. De måste inse att situationen kräver en helomvändning under galgen. De kommer att få förlåtelse då de lyfter fram hederligheten, moralen och betonar ansvaret och invånarna kan andas ut då de slipper minst tio års helvete. Vågar man inte genomföra detta Alexanderhugg, har man inte kraft eller förmåga att se att detta måste göras, så är det djupt beklagligt.

   Det finns flera sätt att komma ur denna härva. Ovanstående är ett alternativ, en radikalt försämrad ekonomi en annan. Makthavarna har beslutat att inte stämma staten för att de norpade trängselmiljonerna, men de kan utpekas som syndabock. Ett ekonomiskt tänkande innebär att förstärkningsalternativet återigen kan hamna på agendan.

   En oberoende granskningskommission löser Göteborgs kollektivtrafikproblem. Göteborgarna kommer att erbjudas olika alternativ försedda med prislappar, men att tunneln definitivt förläggs till handlingarna är absolut säkert. (längst ner i lådan med lappen diverse utredningar, där den lades redan på 70-talet).


   Klockan är 1130 och det är +17gr.

   God middag

   Pelle