Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från januari 2021

Tillbaka till bloggens startsida

Sverige och realpolitiken

     Denna politik innebär ett pragmatiskt synsätt, där realistiska resultat är viktigare än moraliska eller ideologiska principer, det är således en resultatinriktad politik. Moral är en kvalitativ egenskap som innebär att man följer de etiska parametrarna vad som anses är rätt och fel, eller den väg som plikten anger.

     I modern tid återfinner vi Barack  Obama och Kissinger som är de personer som mest använt realpolitiken för att nå sina mål, det är en resultatstyrd politik som iland kan konvertera till att bli opportunistisk om det krävs. Denna realism förespråkar det rationella före det emotionella. Enkelt uttryckt realism vs idealism. Läser vi vår historia så framträder Otto von Bissmark som den person som spelat en stor roll i vår världshistoria.  

     


     Realpolitik är en del av den liberala traditionen. Där den effektivaste staten balanserar samhällets krafter. Idéernas kraft eror inte på hur sanna de är, utan hur starkt folk tror på dem. Motivet bakom realpolitik är att hålla liv i liberalismen. USA:s stjärnbanér har i dag revor som beror på spänningar mellan konservativa och liberaler. Den svenska utrikespolitiken, med rötter i det kalla kriget har försåtliga konsekvenser. Det råder stora begreppsförvirringar i landets utrikespolitik.

     Klockan är 1t80 och det är -4,0gr.

    God kväll

    Pelle


     

Att riva eller bevara.

     Denna klassiska fråga har under all tid förföljt en stadsplanerare:-en vacker byggnad med stiliga proportioner bär sig inte, pengarna räcker inte. hyrorna är för låga. Fastighetskontoret som har ansvaret för ekonomin fattar beslut om rivning och ärendet skickas över till byggnadsnämnden som ansvarar för stadsbild och arkitektur. Byggnadsnämnden i sin tur lägger ansvaret på handläggaren för att ansvara för detaljerna och att problemet löses. 

       


     Alla chefer är för dåligt insatta i ärendets detaljer för att kunna yttra sig. "Att huset ligger fel i detaljplanen" som orsak till rivning är något som måste fokuseras. Detta skulle innebära att riktlinjer redan fastslagits i någon preliminär planskiss som politikerna tagit del av. Här ligger felet. Det är den ansvarige handläggaren som skall pröva ett bevarande genom strategin: "Ta igen på gungorna vad du förlorar på karusellerna", planområdet måste betraktas som en helhet.

     Det är ett välkänt fenomen att genom att undvika att ta i ärendet så förfaller fastigheten i fråga, rivning blir därför med tiden det ända realistiska alternativet och  politikerna slipper ta sitt ansvar i en känslig debatt. Svaret blir: "tyvärr, vi har gjort allt vad vi har kunnat". Det är nu pressen kommer in på scenen och hittar inkonsekvenser i den politiska argumenteringen. "Ni har lovat en levande blandstad så vad är detta?, rivningsdöden får inte accepteras! En ocean av händelser har föregått detta uttalande.

    


     Är då alla kulturhistoriskt värdefulla hus möjliga att bevara. Svaret måste bli ett ja, men är det realistiskt att välja denna väg? Här blir svaret ett nej. Det är här göteborgarna måste komma in i debatten innan ett definitivt beslut fattas. Men på ledarsida talar man om "rivningsdöd". Vad vill vi lägga våra skattepengar på för att få en "levande blandstad"? Vissa hus är faktiskt mer betydelsefulla än andra. Här har pressen (GP)  möjlighet att strukturera upp debatten och tydliggöra för invånarna vad problemet ligger, men man gör det lätt för sig genom att tala om "rivningsdöd" Detta kräver arbete och intresse från journalisternas sida för att klargöra begreppen, men på GP:s första sida kan vi läsa-"Riktig journalistik gör skillnad".


     Klockan är 1330 och det regnar inte

     Trevlig lördag.

     Pelle

Övervakningen

     I alla historiska sammanhang har "de svarta kabinetten" jagat efter hemligheter i de informationsflöden som alstrats av olika grupper i deras kontakter med omvärlden. Av banala uppgifter på tex Facebook kan man dra långtgående slutsatser om människornas politiska hemvist och inställning till statliga myndigheter. Detta material kan användas i samband med reklamkampanjer eller i politiska valprocesser, detta benämns som "övervakningskapitalism" - The age of Sureillance Capitaism. Det gäller att komma över personuppgifter som världens internetanvändare sprider. Googles VD uttryckte sig på detta vis i sitt försvar för sin verksamhet: "Om du har någonting som du inte vill att andra skall känna till, så är detta något som du förmodligen inte borde ägna dig åt". De digitala teknologierna är naturliga ohejdbara urkrafter.

    


     Kunskap är makt och hemligheter har alltid varit en förmån för furstar, kungar, kyrkor och statliga ämbetsverk "Arcanna imperii", statens och härskarkonstens hemligheter. Alla andra hemligheter har alltid utgjort ett hot mot samhällspyramidens topp, så även i dagens Sverige.

     Vi lever i övervakningskapitalismens tidsålder. Den nya tidens "teknologijättar" har skaffat sig en mycket stark maktposition genom att behärska den digitala infrastrukturen för sina kampanjer som exempel 50 till 90 miljoner globala Facebooksanvändare redovisar genom att använda "gillaknappen". Det gäller att tjäna pengar på människans personuppgifter, skapa modeller för att kunna förutsäga och påverka framtida beteenden för stora grupper människor.

     I samband med corona-virusets härjningar har den statliga övervakningen trappats upp. Polis och säkerhetstjänst har samlat in data från invånarnas mobiltelefoner och e-post. Det gäller att kartlägga medborgarnas rörelsemönster i syfte att begränsa  virusets spridning. I Sverige har det debatterats om denna övervakning är motiverad i en modern demokrati När CIA-agenten Edward Snowdon och "The Gaardian" läckte information om detta kreverade debatten. Detta var ett synnerligt pinsamt avslöjande för Barack Obamas administration att avlyssna sina allierade."Bad guys are eerywhere; good guys are somewhere." EU-domstolen deklarerade att detta var oförenligt med stadgan om EU:s grundläggande rättigheter. Det gällde främst skyddet a privatlivets helgd. Den svenska regeringen struntade i EU-domstolens utspel, men kammarrätten har i ett fall konstaterat att unionsrätten vägde tyngre än den nationella lagstiftningen.

     Case closed.


    Hälsning

    Pelle

Censuren -hotet mot vår demokrati.

     De böcker som inte passade nazisterna brändes på bål ,för en diktatur är alltid rädd för det fria ordet Ett förtryckarsystem blir omöjligt om man drar ned byxorna på dess förespråkare så när vår kulturminister delar ut pris till Guif Mihail så rasar den kinesiske ambassadören. Kina hävda att tryckfrihet råder i landet, men medborgarna har en skyldighet att försvara nationens säkerhet vilket begränsar yttrandefriheten.

     

                Den fria världen möter kommunist-diktaturen Kina


     USA inleder det nya året med att bannlysa sin president Donald Trump på samtliga sociala medier, en något paradoxal åtgärd kan tyckas. Många som inte gillar honom tycker kanske detta är en bra åtgärd för han är en lögnare som pratar strunt, men de har valt honom i ett fritt val, så var ligger felet? Att utesluta personer med obekväma tankar och idéer innebär att dessa sluter sig samman och blir ett ohanterligt hot mot samhället Det är de obekväma tankarna som skall försvaras, lyftas fram och bemötas, inte raderas bort i texten. Gör vi inte detta så förpassar vi oss femhundra år tillbaka i tiden då kyrkan slog fast sanningen och stigmatiserade personer med obekväma idéer.

     


     Avstängningarna från sociala medier har ökat under år 2020 och denna trend är oroväckande för detta ökar konspirationsteorierna då många frågar sig varför? 

     


     Internet kallas frihetens oh demokratins medium Var som helst och när som helst kan människor världen runt stå i kontakt med varandra och diskutera helt fritt. USA har flest internetanvändare därefter kommer Kina.


     Klockan är 1520 och det är -1,8gr

     God middag

     Pelle

      


     

Ledarskap.

     Ett bra ledarskap är det viktigaste för att driva en verksamhet, i detta fall Sverige, i kampen mot en lömsk fiende som coronaviruset. Det gäller att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Det är en process där en person övertygar andra i en gemensam uppgift, nämligen att besegra covid-19. År 1940 på sommaren var Churchills stora historiska stund. Hans ord var: " Jag har inget annat att erbjuda än blod, möda, svett och tårar". Hans mål var. "Seger - seger till varje pris". 

     


     Denna blogg hade jag tänkt skulle handla om ledarskap i en för Sverige synnerligen svår tid. Människor dör i tusentals och man tvekar för att genomföra åtgärder som skulle kunna rädda liv.

     En skicklig ledare kan anpassa sitt ledarskap efter den rådande situationen-Ledarskapet skulle kunna beskrivas som konsten att leda människor i en pressad situation. Ledarskapet har för människor olika betydelse, från att utmålas som en särdeles exceptionell, sällsynt och värdefull förmåga, till att beskrivas som en yrkesroll som inte mer värdefull än någon annan. Tar man Churchill som ett exempel på ledare så var han inte någon perfekt ledare, men han lyckades sätta stopp för Hitlers framfart i Europa. Kanske han valde de rätta orden vid rätt tidpunkt. Han slog an den heroiska tonen. ""Jag har inget annat att erbjuda än blod, möda, svett och tårar." Hans mål var "Seger-seger till varje pris"

     Sverige har klarat kampen mot corona-viruset sämre än våra nordiska grannländer. Vi har inte haft kraft och mod att vidtaga de nödvändiga åtgärderna. Man rekommenderar att inte resa samtidigt, som landets ledare åker på semester till de länder med hög sjuktäthet. Detta skapar tvivel hos medborgarna om situationens allvar. Vi behöver en ledare som hjälper oss att vinna denna kamp mot covid-19. 


     Klockan är 1030 och det +1,3 gr.

     Håll avstånd

     Pelle