Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från december 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Bletchly Park

     Den brittiska spioncentralen var belägen på en medeltida viktorians herrgård vid järnvägsknuten Milton Keynes nära Oxford. Britterna hade här ett trettiotal matematiska genier som alla hade utmärkt sig som problemlösare, de skulle nu knäcka nazisternas koder. Cambridgematematikern Turing fick uppdraget den  3  september 1939 samma dag som premiärminister Neville Chamberlain förkunnade att Storbritannien befann sig i krig med Tyskland 

                                              Bletchly Park.


     Det gällde att knäcka Enigmas hemligheter, en kryptomaskin som såg ut som en skrivmaskin som användes för det tyska blixtkriget på taktisk nivå för radiokommunikation mellan olika enheter. Storbritannien skulle nu bli huvudbastionen för det antityska motståndet i Europa. Kodknäckarna tilldelades olika frontavsnitt i det hemliga informationskriget där Luftaffes  nätverk var enkelt att forcera, så det blev lättare att undvika de tyska bombplanen och deras raider. Ubåtarnas nätverk var betydligt svårare med befälhavaren storamiral Karl Dönitz. Ubåtsflottans operatörer var bundna av särdeles stränga säkerhetsrutiner när de ställde in apparaturens kod- hjul i de grundläggande positionerna. Dessa ändrades också varje  dygn då klockan slog midnatt.

     Det hela var en dödlig kamp mot klockan. Mellan krigsutbrottet i september 1939 och december 1940  sänkte Dönitz  585 allierade handelsfartyg samtidigt som kodknäckarna arbetade frenetiskt för att finna öppningar in i ubåtsflottans radiokommunikation.

 

                                           Dönitz


     Det första genombrottet kom under våren 1941. Besättningen på den brittiska jagaren HMS Somali kom över diagram som visade kryptoinställningar. Brittiska specialstyrkor fick upp dagsaktuella krypteringsprogram från den sjunkande tska ubåten Uno. Från och med juli 1941 kunde man dekryptera radiomeddelanden från de fruktade " vargflockarna" under befäl av Dönitz. Bletchly Park kunde nu leverera topphemliga  underrättelser till brittiska amiralitetet om ubåtarnas geografiska positioner. Det handlade om slaget om Atlanten där de allierade succesivt fick övertaget. Men det skulle uppstå åtskilliga bekymmer med krypteringen.

 

Verktyget som hjälpte de allierade att vinna slaget om Atlanten -Enigma.


     Dönitz torpederade 585 handelsfartyg, även svenska fartyg. Många civila sjömän fick sin död i Atlantens mörka kalla vatten

   


.     Klockan är 1115 och det är +4,0gr.

      God morgon

      Pelle

Övervakningen.

     Rubriken medför att demokratiska principer och inte minst rättigheter måste övervägas då statens säkerhet är i fokus. SÅ länge vi har haft statliga maktstrukturer har aktörer funnits i kulisserna med uppdrag att förse "den agerande fursten" med hemliga underrättelser och uppdaterad information. Vi får gå tillbaka till en av renässansens större tänkare, "sir Francis Bacon, som sa: kunskap är makt. Det gäller att förstå, att tillgången till ett ständigt uppdaterat underrättelsematerial om vad som händer i riket och dess geografiska närhet.

 


     Det gäller att hålla statens fiender och den inhemska befolkningen under kontroll. Bristande kunskap är väsentligt mer skadligt för statens säkerhet än något annat hot. Det gäller att ha förmågan att kunna se "intriger och faror i mörkret" Hemlig statlig övervakning och censur blir essentiella redskap i kampen mot allestädes närvarande hot. Det gäller att bygga upp ett nätverk av spioner, angivare, brevspioner och kodknäckare. Det var Elisabeth I som byggde upp övervakningsapparaten där trilskande objekt fördes med automatik till Towerns sträckbänk. Det ar på detta sätt man avslöjade sammansvärjningen mot drottningen och den spanska -franska invasionen mot de brittiska öarna och en återgång till katolicismen.

 

En bekymrad Palme. Verkligheten stämde inte med hans tal om demokrati och insyn.

     IB-affären handlade om underrättelseorganisationen som inte fanns. Med agenter i Östeuropa , samarbete med USA, infiltrerade fackföreningar, FNL-grupper, och politiska partier, affärernas tid. Svenska folkets åsikter hade registrerats i- samarbete med LO och chefen för IB spelade tennis med Olof Palme. Journalisterna Jan Guillou och och Peter Bratt blev Palmes hatobjekt.

     Övervakningen fortsätter. Nu övervakas dina mail och din e-post, för socialdemokratin tänker inte ge upp makten utan strid.


     Det är natt, det är mörkt

     Du är övervakad

     Pelle

 .

Corona-julen år 2020

     Är det någon idé att försöka förstå, att skriva om en avgrund av död. Saknar man talang för att skriva i tidningarna och att ge ut böcker så får man skriva för sig själv för att bli av med sina tankar. Det finns ingen ansvarig för denna farsot som hemsöker världen. Man måste inse att med jämna mellanrum drabbas mänskligheten av ofattbara kriser som efter en tid bara blir historia. Vi har haft digerdöden, koleraepidemi, spanska sjuka och nu har vi drabbats av coronaviruset som i sin dödligaste form covid-19 är dödlig.

 


      Vårt grannland Finland har i dag 145 döda per 100 000 personer. Familjer som därmed har drabbats av tragedier. Julen har blivit en sorgens högtid som man inte förstår. Hur kan ett osynligt väsen ha en sådan stor makt över människorna, vi som kan flyga till månen.  

     Livet under viruset är en exceptionell händelse som kommer att definiera vår tid framöver  Detta virus har gett våra unga ekonomisk ångest, kommer jobben att finnas kvar? Vad händer om jag blir arbetslös? Det välmående samhället har snabbt förändrats till osäkerhetens land, är det någon idé att över huvud taget planera något? Hälften av våra unga är oroliga för sin ekonomi och det är en befogad oro för tillväxten försvagas då människorna håller i plånboken, man sparar för att ha en buffert.

     Gränserna stängs nu över hela världen och strikta regler införs på jordens samtliga kontinenter Köerna vid gränsövergångarna i Europa är milslånga.

 

           Ingen julmat, inga toaletter och inget julfirande med släkt och vänner.


     Inga krig eller farsoter varar för evigt, räddningen kommer i form av vaccin. EU erhåller 12,5 miljoner doser före årsskiftet. Enligt WHO är vaccin det enda sättet att stoppa det nya coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19. Den 27 december startar vaccinationerna i Sverige. Norge köper vaccinet av EU genom Sverige.

           Julafton klockan 0830-

     God jul önskas alla

     Pelle


     

Rudolf Hess - den unike nazisten.

     De tyska nazisterna hade svårt att tro på nyheten om Hess fallskärmshopp över Skottland. De hade fått lära sig att deras ledare var ofelbara halvgudar, så när en av deras högsta ledare nu ansågs vara en idiot måste detta vara en lögn. Rudolf Hess ville sluta fred med Storbritannien så man kunde vända de gemensamma resurserna mot kommunisterna i öster. Han var övertygad om att detta var Hitlers vilja.


                      


     När Big Ben hade slagit sina slag rapporterade BBC att inga fler tyska ministrar kommit inflygande på den sista tiden. Göring och Goebbels fanns i säkert tyskt förvar. Ett populärt brittiskt skämt var ett tänkt möte mellan Churchill oh Hess. "Så är det du som är galningen, undrade premiärministern. "Å nej svarade Hess, bara hans ställföreträdare". BBC fortsatte med sina nyhetsbulletiner till glädje för motståndsrörelserna i de nordiska länderna. "I dag fick vi veta att Hess verklige är galen - han vill återvända till Tyskland, löd en bulletin.

     I Tyskland var stämningen på nollpunkten. Hitler befarade att man skulle tvinga Hess att läsa upp avslöjanden kommunikéer dikterade av engelsmännen. Så blev det inte för fienden var klokare. Churchill ville bibehålla tystnade för att tyskarna skulle sväva i ovisshet. Hess genomgick noggranna medicinska undersökningar. Han led av: hysterisk amnesi, paranoid frenesi, psykiska rubbningar, hypokondri, förföljelsemani samt av mindervärdeskomplex. Han var av sina sinnens fulla bruk, men hann avvek från flertalet andra höga nazister. genom att vara mer lojal och inte så intelligent.

     Efter nazitysklands kollaps ställdes Rudolf Hess till svars inför en militärtribunal i Nürnberg Hess skådespelarkonster var så övertygande att han lyckades dupera en stor del av sin omgivning, även ett par brittiska psykiatrer som undersökte honom. Hans sista ord lär ha varit:" Jag är lycklig i medvetandet om att jag har gjort min plikt gentemot mitt folk, min plikt som tysk, som nationalsocialist och som Hitlers lojale anhängare. Jag ångrar ingenting.

     Nurnbergprocessen dömde  tolv av de anklagade till döden genom hängning. Hess fick fängelse på livstid. De sovjetiska juristerna yrkade på dödsstraff. Hess visade inte det minsta tecken på ånger. I slutet av året 1966 var han ensam kvar i fängelset Spandau bevakad av 200 soldater. Inte ens Winston Churchill tyckte det var rimligt att åldringen fick sitta kvar i fängelset på livstid. Rudolf Hess avled den 17 augusti 1987, 93 år gammal.


     Klockan är 1550 och det är +3,2gr.

    God kväll

    Pelle

Sverige och covid-19

     Sveriges strategi har avvikit från andra länders sätt att tackla problemet, därför är intresset stort. Vi stängde aldrig ner samhället på samma sätt som många andra länder och vi rekommenderade inte medborgarna att bära munskydd. Vår statsminister valde en defensiv strategi, så nu kan vi  ta del av resultatet, siffrorna är förfärliga. 


     I skrivandets stund har 6798 människor dött i Sverige. I Västra Götalands län har  987 människor dött. Denna epidemi har blottlagt bristerna i landets beredskap. Politiskt har "beredskapen" varit en "iskall" fråga i Sverige. Efter kalla krigets slut påbörjades en nedmontering av det svenska försvaret och civilförsvaret och beredskapslagren följde med av bara farten.

     De ansvariga försvarar sig med att vi mäter dödsfall på olika sätt i världen därför verkar situationen se värre ut i Sverige. "Det föreligger en risk att andra länder inte registrerar alla dödsfall i coved-19.

     Detta är helt enkelt en förklaring som inte håller. Primärt är de höga dödstalen ett resultat av politisk slöhet, en oförmåga att handla när krisen bankar på dörren. Samtliga politiska partier bär här ansvaret, främst socialdemokraterna som leder landets regering.

 

                                                         Covid-19.

     Kaptenen på skeppet "Sverige" har inte uppvisat den kraft som krävs när en storm bryter lös, han borde inse detta och lämna över befälet. 


     När den värsta stormen har blåst över så bör ett nyval äga rum år 2021. Vem som kommer att ta befälet får bli en politisk fråga.


    Klockan är1430 och det är +3,6gr.

    God middag

    Pelle

Äldre inlägg