Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från november 2020

Tillbaka till bloggens startsida

IRAN.

      Formellt sedan 1979 - Islamiska Republiken Iran och författningen säger att statschefen skall vara en religiös ledare. Medborgarna är i stort sett shiamuslimer. De lagar som utgör grunden för den iranska lagstiftningen och domstolarna är sharia. Landets ledare är ayatolla Ali Khamenei. 


     Iran har en folkmängd  på ca 82 miljoner och är det nittonde största landet i världen. Landet har en stor geostrategisk betydelse på grund av sitt läge i Mellanöstern. Teheran är huvudstaden och centrum för landets kommersiella , finansiella och kulturella liv.

     Den första iranska dynastin bildades 2 800 f.Kr. Iran upplevde en glansperiod under det persiska rikets tid då landet var världens ledande stormakt. Prästerskapet har den avgörande makten. Det finns över 100 politiska partier som måste registrera sig och de övervakas väldigt noga. Brotten mot de mänskliga rättigheterna är enligt uppgift omfattande. Hundratals politiska fångar sitter i landets fängelser, oftast efter rättegångar där erkännanden framtvingats efter tortyr och långa vistelser i isoleringscell. Landet är en shiamuslimsk motpol till det sunnimuslimska Saudiarabien. Landet har gått med på att begränsa sitt kärnvapenprogram i hopp om att få bättre materiella villkor. USA upprätthåller isoleringen.

      


     Iran har historiskt varit en av Sveriges viktigaste utom-europeiska exportmarknader. Ett antal svenska företag har en lång tradition i landet och Sverige har ca 100 000 personer med iranskt ursprung. Oppositionen mot diktaturen behöver mycket stöd för att lyckas då landet är en av världens hårdaste diktaturer. Att kritisera den islamska republiken är i landet förknippat med fängelse, tortyr och död. Den iranska under-rättelsetjänsten har långa tentakler som riktas mot oppositionella som flytt landet till exempelvis Sverige. Har man sedan släktingar kvar i Iran så är situationen mörk.

 


     Under andra världskriget underhöll Sverige tredje riket med järnmalm, kullager och granit till deras befästningar. Man blundade för grymheterna, profiten var det primära. Men till slut tröttnade amerikanarna på detta spel och det innebar att Sverige omedelbar skulle sluta handla med nassarna, gjorde man inte detta skulle SKF bombas i Göteborg. Sverige slutade med kullagerexporten. USA kan som ett första steg straffa svenska företag som gör affärer med Iran,  Donald Trump är kapabel till en sådan åtgärd.


     Klockan är 1545 och det är +1,0gr

     God middag

     Pelle

En sierska av vår tid.

      Det handlar om att gå innanför människans integritet, denna förmåga som förändrar en relation i grunden. Det handlar om att "avslöja" en människa genom att studera personens ansiktsuttryck. Det finns många synonymer till sierska, spågumma , medium, profetissa, sibylla, fjärrskåderska, orakel och många fler,- för människor har i alla tider vänt sig till sierskor för att få ett svar. Sierskan har ansetts ha förmågan att se saker som befinner sig på avstånd, bortom vår förmåga. Det gäller arbete och relationer. En modern sierska är alltid någon du kan konsultera och få ett svar. Du får nya perspektiv på tillvaron och får tips vilka konsekvenser dina beslut får. En "sann" sierska kan vara guld värd i affärsvärlden. Det sierskan framhåller kan bli ett riktmärke, en vägvisare för den väg du har valt. En sierska som dessutom är  duktig i affärsvärlden kan helt enkelt inte nonchaleras


     Tarot är ett samlingsnamn för de kortspel som spelas med en tarot-kortlek.

         Sedan 1750-talet (Bologna) har de som tror, ansett att dessa kort bär på magiska och symboliska innebörder.

      

     Hon kan läsa andras ansiktsuttryck och hon är en duktig affärskvinna.


     Det gäller att tolka mikrouttryck som blixtsnabbt fladdrar förbi något som vi vanliga människor vill dölja. Dessa uttryck visar sig. under en period av en femtedels sekund. De avslöjar en människas verkliga känslor så ovanstående person måste vara guld värd för dem som vill behålla makten.

      

 

     Så det vi tar del av är inget annat än en strålande affärsidé år 2020, en sierska av vår tid.


     Klockan är 1630 och det regnar med jämna mellanrum.

     God kväll

     Pelle

   

Göteborg och den framtida kollektivtrafiken.

     Det gäller att alltid göra det bästa av den situation som råder, det gäller att aldrig ge upp. Ingenting är så bra så det inte kan göras bättre. Västlänken var ett "halvt" förslag som endast tog hänsyn till de boende utanför Göteborg. Nu föreligger ett förslag som tar hänsyn till "hela" Göteborg. Stadens totala befolkning, således ett "helt" förslag. Varför har detta tagit så lång tid, för när man ser lösningen så är det så enkelt. Västlänken som förslag har redan från första början dominerat den politiska byråkratin, ingen har haft kraft och vågat ifrågasätta detta trafikförslag. Det harr funnits andra lösningar som tex "Gårdalänken", men trots utställningar tegs förslaget ihjäl. för det var inte politiskt acceptabelt. Gårdalänken pekade på Västlänkens brister, så alla har varit medvetna om dess svagheter. Men det är som med  den gordiska knuten, den måste delas mede ett hugg.

 


     Det är lätt att se  och förstå fördelarna med detta kollektivtrafikförslag. Genom att utnyttja Västlänkens tunnlar skapas en tunnelbana som erbjuder en trafiklösning för "hela" Göteborg. Vi kommer aldrig ifrån Västlänken så varför inte utnyttja detta förslag till att lyfta Göteborg, skapa något ännu bättre? Det är detta de ansvariga har insett och tagit fram ett "helt" förslag. De gav aldrig upp kampen, för de visste att de hade förmågan att göra något bättre. När novembermörkret är som mörkast tänds ett ljus över staden, ett hopp om framtiden.

      

                                      Tack för att ni orkade.


     Klockan är 1815 och det är +10,7gr.

     God kväll

     Pelle

Det kraftlösa tillståndet.

     Man ser det komma, man förstår vad det innebär, men man tvekar att vidta tillräckliga åtgärder för det är förenat med otrevligheter som kan försämra lönsamheten. Prenumerationen på tidningen kan dala, så redaktionen får förhållningsorder om att uttrycka sig försiktigt. Rädslan för att mänskligheten skall gå under har ännu inte infunnit sig så det handlar nu bara om att förklara dessa miljardbelopp som invånarna skall tvingas att betala. Att vara oförmögen som ledare är inget brott Men siffrorna som rör virusets framfart i de nordiska länderna talar sitt tydliga språk. Sveriges ledning är ej mäktiga att klara en kris.

 


     Ovanstående siffror kräver en analys. Varför har Sverige nästan tio gånger fler döda än grannländerna? Har vi en klenare befolkning, invånare som inte har vett på att skydda sig? Nej orsaken är att samtliga grannländer har genomlevt en ockupation, en krigets kris så de vet vad som krävs, ledarna är kapabla att fatta rätt beslut som också medborgarna begriper. Det hjälper inte för oss i Sverige att byta regering, för vem skulle vi ta? Tillståndet går djupare, Sverige är mentalt inte förberett för ett hot som Corona-viruset. Vi har levt i ett tillstånd utan hotfulla kriser. Vi kan naturligtvis be våra grannländer om råd hur vi skall agera, men det bedömer jag som politiskt omöjligt. Det räcker inte med att sluta servera sprit efter kl.2200, det måste till kraftfullare beslut.


     Klockan är 1050 och det är +10,gr.

     God morgon

     Pelle

Sverige och Corona-viruset

     Sveriges siffror för antalet döda  i covid-19 är chockerande: l6113 döda. I jämförelse med våra grannländer är detta oacceptabelt. Finland 406, Norge 301, och Danmark 765 döda. Sveriges strategi är med andra ord felaktig. Man är oförmögen att fatta beslut, man ger enbart rekommendationer fast man befinner sig i ett krig där fienden heter covid-19. Befinner man sig i ett krig måste regeringen fatta obekväma beslut som rör medborgarna, men fegheten styr så människor lider och dör. Vad skall den övriga världen ha för uppfattning om oss? Det yttrar sig i ett konkret handlande, man stänger sina gränser. Nu har regeringen fattat sitt första beslut, "sprit får inte serveras efter kl.2200 på restauranger och krogar"- Häpnadsväckande!

     


     Tre principer styr Sveriges krishantering, ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Enligt regeringen skall dessa tre principer samverka för att skapa ett Sverige som har förmåga att utstå kriser och därmed skydda oss från covid-19. Man delegerar kriget till lokal nivå. Regeringen styr på nationell nivå med regeringsbrev till berörda parter. Resultatet kan vi nu ta del av, det fungerar inte. Att byta strategi är påtagligt nödvändigt! för att förhindra att fler människor lider och dör av Corona-viruset

 

Han vill säkert väl, han ger råd och rekommendationer, men människor dör.


     Så hur gör våra grannländer? Det är hög tid att byta strategi. Det är beslut som måste fattas innebärande att vissa verksamheter måste stängas ner, det skall vara krav på munskydd, reseförbud mm.

      

 

     Detta ser inte bra ut.     Klockan är 1300 och det är +7,5gr.

     God middag

     Pelle

Äldre inlägg