Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från oktober 2020

Tillbaka till bloggens startsida

När centrala stadens öde avgjordes.

     Fastighetsdirektören hälsade oss välkomna med orden:" vill bara meddela att kassakistan är tom, pengarna är slut och jag har idag sålt den sista markbiten i Gårda". Han fortsatte efter en viss effektfull tystnad: "Nu blir det upp till er på stadsbyggnadskontoret att lösa problemen, så börja med att tala om för gubbarna i byggnadsnämnden att någon hjälp härifrån lär ni inte få, så lösningen blir med stor säkerhet rivning och nybyggnad" Min chef himlade med ögonen, suckade och böjde sig ner mot ego med orden: "detta blir inte lätt"

     Efter totalsaneringarna av Annedal och Landala hade politikerna med kraft deklarerat att nu skulle det vara slut på rivningarna i Göteborg, husen i Göteborg skulle hädanefter byggas om. Men hur skulle detta gå till när det ekonomiska systemet  var inriktat på rivning och nybyggnad?

     "Moderniseringsgruppen" bestod av "experter" som skulle avgöra om en fastighet kunde beviljas statliga lån för ombyggnad. Besök gjordes på platsen, där även lägenheter Inventerades. Fastighetskontorets representant var en speciell person som fattade sina beslut på följande grunder: "Här luktar det piss, usch, fullt med målade cyklar". I den lägenhet vi inventerade släppte han en stålkula på golvet. Rullade den snabbare än vanligt mot väggen blev beslutet rivning. Nåväl, vi är bara människor och spelar de roller som vi av omständigheterna har hamnat i.

    Vi gjorde en okulärbesiktning av ca 500 fastigheter, främst med avsikt att kartlägga husens grund och stomme och vid analysen framträdde ett mönster. Grundvattnet, rann lite hur som helst, så vissa byggnaders grundläggning, de som bestod av träpålar hade ruttnat. Det fanns inga pengar till grundförstärkning och vi hade inte heller de teknik som erfordrades. Chefen för ingenjörsbyrån sa bestämt ifrån- "jag kommer inte att godkänna grundförstärkning till dessa djup det är fråga om".

     Moderniseringsgruppen fick besök av en VD för ett fastighetskonsortium med kontor vid Stureplan i Stockholm. Han gjorde en effektfull entré med att slänga en plastpåse med en brunaktig vätska på fastighetsdirektörens blankpolerade mahognybord med kommentaren: "Här har du pålarna till fastigheten xxx, utgår ifrån att du löser problemet. Som sekreterare i moderniseringsgruppen hade jag föreslagit ombyggnad för fastigheten vilket var ett misstag. Men att gräva upp gropar för hundratals fastigheter var inte möjligt. Vi började sakta men säkert inse att vi stod inför ett svårlöst problem, nämligen stenstadens öde.


           Klockan är 1130 och det är + 13,2gr. Det regnar inte.

    God middag

    Pelle

Trump vs Biden

     Donald Trump är en vinnare, han har alltid slagits för livet för att nå sitt mål. Biden är en intellektuell person som dragit sig politiskt åt vänster. Donald Trump knappar in på Bidens ledning som har tunnats ut i slutspurten, hans ledning kan jämföras med Hillary Clintons. Hur resonerar då amerikanarna? Ett vanligt uttryck är: "Vi röstar inte på Donald Trump för hans personlighet, men han står upp för Amerika". Biden är en social tänkare och har dragit sig åt vänster på den politiska skalan som sannolikt kommer att bli hans öde. Det är ett världsimperium som skall försvaras och det kräver tidvis hårda nypor.

 


     Blir det tveksamheter beträffande valutgången som det sannolikt blir, så avgör högsta domstolen om det fuskats eller inte. Där kommer Amy Coney Barret att fälla avgörandet. Ett utmärkt schackdrag av Donald att väljav henne som står i tacksamhetsskuld till presidenten. Som alltid blir det kvinnan bakom allt.

    


     Putin med sin utrikesminister har säkert förberett varje drag i detta schackparti som berör hela världen, schack kan ryssarna som är realister så det gäller att skaffa sig fördelar når Amerika inte vet vilket drag som skall göras. Sverige måste bevaka sina intressen i Östersjön och vara vaksamma på vad som händer i Baltikum. Men sannolikt är det Mellersta östen som hamnar i fokus där det är rörigt, kanske Irak blir ett nytt slagfält eller kommer Donald att lämna Afghanistan?


 

                                         Så här ser det ut.


     Klockan är170 och det är +10,gr.

     God kväll

     Pelle

Internet, våra yrken och samhället.

     Det finns en överenskommelse mellan experterna och samhället nämligen "the great bargin. "I utbyte  mot tillgång till deras enastående kunnighet har samhället beviljat dem ett mandat för social kontroll inom sina specialområden, en hög grad av självbestämmande i sin utövning och rätt att bestämma"-(Donald Schön)

 


     Denna expertis tar sig rätten att tala om för samhället vad som är rätt och riktigt i en bred  och avgörande aspekt av tillvaron för tusentals människor. Detta skruvstädsliknande grepp om kunskapen är ett uttryck för makt och prestige, exklusivitet och inget annat än ett bevarande av positionerna. Denna professionalism är ett mörkt drag av självförhärligande där en liten grupp konspirerar mot allmänheten genom att hävda sin överlägsenhet som inte existerar.

     "En middag bedöms bättre av bordsgästen än av kocken" (Aristoteles) Det är således mottagarna som bör ha rätt att säga sitt i diskussionen framtiden för Göteborg. Västlänken med dess konsekvenser är tveklöst roten till det onda.

      

Tar mig friheten att propagera för Telias 5G-ambitioner som kan lösa Skeppsbrons problem


     När experterna får sina klienter att avstå från att få medinflytande bidrar de medvetet eller omedvetet till en obalans i systemet. Upplevelsen för mottagaren kan vara förödmjukande eller till och med paralyserande. Denna känsla förstärks av den underdånighet som förväntas genom beroendeställningen. Det finns många synonymer till underdånig tex: undergiven, krypande, självutplånande, att stryka på foten. Att stryka på foten är att ge upp, att underkasta-inte utan förödmjukelse. För att visa sin undergivenhet för någon i högre rang skrapade man förr den ena foten mot marken. Bildligt kunde detta att lämna plats för någon annan. Ett exempel från 1700-talet: "Lung-gul-och vattusot ha för läkaren strukit fot"


     I Göteborg förväntas uttrycket: "Västlänkens anhängare har fått stryka fot inför invånarnas krav"


     Klockan är 1150 och det är +11,4gr. Ibland kommer det störtskurar

     God middag, vi stryker inte på foten.

     Pelle

Det kommande internetsamhället

     Om ett antal år kommer högpresterande maskiner att ersätta mänskliga experter på ett sannolikt omänskligt sätt. Kommer det att finnas något kvar för människor att göra när vi befinner oss i det teknologiserade internetsamhället? Förmågan att tänka och reflektera, att hysa känslor och relationer till det som händer, förmågan att kunna skilja på gott och ont, rättvisa och orättvisa. Den fundamentala frågan är kian dessa maskiner ha förmågan att utföra känslomässiga och estetiska frågor? Nej, det kommer fortfarande att krävas  mänskliga experter. Människan behövs för kreativitet, innovation och strategiskt kunnande. Men det är faktiskt oroande hur liten del av arbetsdagen som dessa arbetsuppgifter faktiskt behövs. Att ersätta stadsarkitekten med en maskin är absurt. Mänskliga experters förmåga krävs på de områden som inte går att rutinanpassa. Det är här människor kan tillföra ett unikt värde. Men denna sektor kommer att krympa  i takt med att maskinerna blir alltmer dagliga och avancerade. Den nya teknologin gör också människor arbetslösa, så våra barnbarns ekonomiska utsikter blir sämre. En framtid mede full sysselsättning, men med löner under existensminimum, skulle vara oroväckande. 

 


      Källa: Richard Susskind & Daniel Susskind


    Klockan är 1605 och det är +11,4gr.

    God middag

    Pelle

Det teknoologibaserade internetsamhället

     Vi lämnar så sakta den skriftbaserade epoken och inträder i internetsamhället som förändrar människans metoder för att skapa och sprida information. Tryckkonsten medförde på sin tid ett språng in i framtiden. Nu har människor tillgång till teknologiska hjälpmedel för att göra sin röst hörd. Genom internet har vi fått tillgång till oändligt med material, men hur skall allt detta hanteras? Vad skall betraktas som vederhäftigt och tillförlitligt? Skeptiker hävdar att sociala medier har en destruktiv inverkan på samhällets utveckling för det skulle bara öka behovet av specialister som på ett tillförlitligt sätt kunde tolka och tillämpa informationen. "Vad är fördelarna med Västlänken"?

 


     Vår förmåga att med hjälp av datorteknik hämta in information överstiger vår förmåga att analysera, bearbeta och hantera materialet på ett praktiskt och hanterbart sätt. Vi måste därför förfina våra tekniker för att behandla den mängd kunskap som vi fått att förvalta. Det gäller att skapa system som skall kunna avskilja exakt det material som är relevant för vårt specifika syfte som exempel: Är Västlänken det bästa trafikförslaget för Göteborg? Låt Västlänken bli slutet på en epok och istället bli början på en ny era där demokratin tar ett stort steg in i framtiden. 


     I framtiden kommer "maskiner" att leverera praktisk expertis. Men det finns ingen möjlighet att ange någon tidsram då förändringens hastighet är omöjlig att förutse. Men den "praktiska expertisen "kommer att bli tillgänglig på nätet. "grindvakter" skall avskaffas och medborgarna skall få tillgång till denna kunskap och erfarenhet. Det är vår moraliska skyldighet att det framtida ägandet skall vara en gemensam offentlig egendom. Genom denna strategi förbättras många människors liv. Det blir bättre sjukvård, bättre utbildning och större tillgång till juridisk rättvisa. Den politiska konsekvensen av internetsamhället kan vi bara spekulera i, men att de politiska partierna kommer att förändras är nog helt säkert.


     Klockan är 1131 och det är +13,2gr.

     Trevlig söndag i regnvädret.

     Pelle

Äldre inlägg