Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från augusti 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Göteborg, klanen och lagstiftningen

     Det är hög tid att punktbevaka klanen med utgångspunkt från vår lagstiftning. Man skall inte kunna sälja ett gram narkotika utan att detta lagförs. Har man lisens för dessa automatvapen? Med andra ord skall inte klanmedlemmarna kunna gå över gatan på fel ställe utan att detta noteras som en trafikfarlig verksamhet. Är detta trakasseri mot folkgrupp? Nej, enbart tillämpning av vår svenska lagstiftning, men som i praktiken med all rätt kommer att svida i skinnet.

      


     Gängvåldet i Sverige eskalerar. De senaste tre åren har 130 människor skjutits ihjäl. Polisen har inte de resurser som krävs och polistätheten är för låg. Det är bara att konstatera att det förebyggande arbetet har inte hjälpt. Straffen är för låga. Danmark sköter detta med betydligt fastare hand. Ledaren för dödspatrullen fick 20 års straffarbete, i Sverige hade han fått 4 år. Sveriges daltande ger fel signaler till omvärlden. Det lönar sig att sälja knark i Göteborg.

   

      Den organiserade brottsligheten utnyttjar de kriminella gängen för sin  narkotikaförsäljning. Situationen är ohållbar och den är akut. Polisen måste få en anpassad lagstiftning. Alla vapen som smugglas in över gränsen måste stoppas. Om inte staten tar sitt ansvar så måste kommunstyrelsen genomen en insatsgrupp agera. Alternativet blir annars att Göteborg går i staden Neapels fotspår, där maffian har segrat. Naturligtvis är en maffiastyrd stad ett alternativ med en demokratiserad verksamhet som kan erbjuda aktieköp med en avsevärd högre utdelning än den bankerna ger (Neapel)


     Klockan är 1100 och det är +17,gr.

     God middag

     Pelle

Från Chicago till dagens Sverige,

     Italienska invandrare kom till USA -och med dem den sicilianska maffian som tog över stadens undre värld. Man hade politiska kontakter och kunde styra allt, utpressning, hasardspel, prostitution, spritsmuggling, låneverksamhet och knarkhandel. På 30-talet samlades de mest hårdföra gangsterledarna i ett syndikat, en professionell brottsorganisation som brutalt gjorde sig av med var och en som bröt mot deras oskrivna regler. Man insåg snabbt att ett politiskt inflytande var nödvändigt för framgång. Således måste "rätt" borgmästare väljas. Detta klarades av med hot och våld, för det gällde att hålla polisen borta från "affärerna".

     

                            

                              Från Chicago till dagens Sverige,

'

     Rörelsen i Chicago togs över av Al Capone. Det gällde att organisera landets ligor, som alltid låg i strid med varandra. Det blev i en organisation - Syndikatet. Så Chicagos historia är dess borgmästares. Det fanns  starka relationer mellan stadens politiker och stadens gangsters och samarbetet innebar en fördel för samtliga. Ledarna hade arbetat sig upp från ingenting till tex hotellägare restaurangägare och "Affärerna" vaktades av inhyrda livvakter, - morden var åtskilliga.

     Al Capone var inget ljushuvud så hans strategi var helt enkelt simpelt våld. De som tyckte annorlunda avrättades fullt synligt. Al Capone dömdes år 1931 till elva års fängelse, men han hade särskilda privilegier under sin arresttid, så han skötte verksamheten fån cellen. När han frigavs var han sinnessjuk i syfilis, han avled  år 1947. Men det kriminella syndikatet han representerade var starkt och lever än i dag.

                               _____________________________


     I Göteborg finns ett embryo till kriminell verksamhet, nämligen "Familjen" i Angered. Klanen styr med hjärnhand över sin verksamhet som gäller narkotika-reviren. Dagligen kan vi ta del av skjutningar och gängkrig. Detta är en kräftsvulst på stadens kropp som måste avlägsnas innan den blir oreparabel. Samhället måste här visa sig så starkt att förtroendet för våra folkvalda inte krackelerar. Jag började skriva om Chicago men slutade med Göteborgs kriminella smitta.


     Klockan är 1255 och det är +20,gr.

     God middag

     Pelle

Samhället och klanen.

     Den pågående samverkan mellan myndigheterna hade inte gjort situationen i Angered bättre, trots alla miljoner som lagts ner på olika projekt och åtgärder. Föräldravandringen i samarbete med kommun och polis. Polisens volontärer, "människan bakom uniformen" var tanken. Personal från polis, ambulans och brandkår besökte skolorna. Polisen hade grupper som stod i samarbete med stadsdelens trossamfund. Syftet var att få de religiösa ledarna att påverka situationen i stadsdelen. Angered var först med SSPF-modellen, skola, socialtjänst, polis och fritid. Allmännyttan och de kommunala bostadsbolagen gjorde sitt för att minska brottsligheten. 

   

                                                 snorta kokain.


     Till slut monterade man upp övervakningskameror. Bildmaterialet skulle i efterhand kunna användas som bevismaterial i domstolsprocesser. Två dygn efter monteringen slocknade tre bildskärmar i polishuset, det var dags för ett besök på platsen. Sabotören hade klippt av fiberkabeln som gick till övervakningskamerorna. När polisen inventerade förråden i källaren hittade man vakuumförpackade paket med hasch, påsar med färdigpackad heroin,, tio kilo bruna haschkakor. I ett angränsande förråd fanns en vakuummaskin för hantering av större mängder narkotika. Det var här man satt och förberedde leveranserna till kunderna. Försäljningsmängden på gatan var fem gram (benämndes "en hel") och kostade 500  till 600kr. En halv gick på ca 250 kr. NFC som uppmätte kvalitén på knarket kunde bara säga att den var hög och kunde således blandas upp innan den såldes. Det vi tar del av är en affärsmässighet på hög nivå, med mycket pengar i omlopp.

    


     När polisen knackade på hos klanens ledare såg alla oförstående ut. De begrep ingenting och de närvarande kvinnorna skrek högljutt (detta hör till mönstret) Då polisen hittat nycklar till förråden var det bara att sätta på de närvarande handfängsel och leda ner dem till den väntande polisbussen. De anklagade nekar alltid och säger inte ett ord utan sina advokater som är rutinerade och kan alla knep.(Naturligtvis är det polisen som planterat narkotikan för att kunna eliminera klanen då poliserna är rasister.) 

    

                         Gängkrigen, striden om narkotikareviren.


     Det krävs hårda tag, ingen stillsam promenad i parken med en socialtant.


     Klockan är 1600

     God middag

     Pelle

Hederskulturen och det svenska samhället.

     Fungerar inte samhället så återvänder muslimer till det traditionella systemet nämligen klanen.("familjen") Polisen i Göteborg har i flera fall vänt sig till klanens starka ledare för att få hjälp så över hundra lägenhetsinbrott upphörde, men man fick naturligtvis aldrig reda på vem som gjort inbrotten, men polisen brydde sig inte. Klanens överhuvud har blivit flitigt anlitad som medlare  både i Sverige och utomlands. Varje sådan här handling stärker redan de mäktiga klanledarna.

 


     Den muslimska sedvanerätten är enormt stark. Den är uråldrig och gäller alla de regler som man har kommit överens om. Om en person begår ett brott så får klanen sona detta brott genom en kompensation, tex med en summa pengar och det är den äldste i klanen som förhandlar ända tills man kommit överens. När summan är betald är saken utagerad och man blir då totalt ointresserad av tingsrättens juridiska åsikter. Man vet att blir man inte överens så ökar risken för ett blodbad som aldrig tar slut. Det är detta vi ser i Mellersta östen och vi har importerat denna kultur.

     

              Vi befinner oss i en kulturkrock där vi har olika syn på hur livet skall levas. Det hela blir således en balansgång mellan en stark hederskultur och ett svagt samhälle. Polisen  ser till att få hjälp i Angered för att lösa problemen som tex kan vara stenkastning mot brandkår och ambulans. Stenkastningen upphörde och polisen kunde andas ut. De redan mäktiga klanledarna är duktiga på att förhandla och utnyttjade situationen till sin fördel.

      


     Göteborg är tveklöst en delad stad där det svagare svenska samhället får ge vika för den muslimska sedvanerätten som är mycket stark, den har varit i stort sett opåverkad under 1400 år, så i Angered är det klanen som styr, ibland med hjälp av polisen.

     


     Göteborgaren har tagit steget in i en framtid som kännetecknas av gängkrig, skjutningar, bilbränder och knivskärningar. När GP på ledarsida frågar sig varför flyttar invånarna från staden till förortskommunerna, så speglar detta bara en skenbar okunnighet, man ikläder sig oskuldens vita skepnad. GP har resurser så det är bara att fråga dessa människor varför de lämnar staden. Med dessa uppgifter går det sedan bra att skriv en artikelserie om Göteborg som den delade staden.


     Klockan är 0650 och det är +12,0gr.

     God morgon

     Pelle

Det parallella samhället i praktiken.

      Det handlar om Angered i Göteborg med 50 000 invånare. När samhället sviker och det uppstår ett mentalt vakuum så tar andra över. Kollapsen mellan stat och samhälle är ett faktum.  Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det förekommer systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare. Vi har ca 200 kriminella nätverk i Sverige  som består av ca 5000 individer. Det handlar om brott och konflikter som aldrig når rättsväsendet Ledaren för klanen anser sig vara en problemlösare, han gör fred. Det kallas  för "det arabiska försoningsmötet". Klanen i Angered (Familjen) har anmälts för brott ca 200 gånger, men flertalet fall har lagts ner då anmälarna inte ville medverka. Den formella anledningen löd under "Ej spaningsresultat". Enligt polischefens  beskrevs situationen på följande sätt: "Det har skett en normalisering av det exceptionella vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar  över det avvikande läget i området. Långsamt har invånarna anpassat sig efter de kriminellas regler. När någon blir kallad av ledaren för klanen och det ligger en k-pist i baksätet så lovar man dyrt och heligt att inte blanda in polisen. Därför råder tystnadens kultur i Angered. Hur skall vi kunna ändra på detta förhållande? Kanske är det försent. Vi reagerar inte längre på medias rapporter om bilbränder, knivskärningar och hotade vittnen.

  


     Områden som klassats som särskilt utsatta har ökat. Tanken var att dessa skulle minska genom sociala insatser, men så har det inte blivit. Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen har nu utökats med Tynnered. Göteborg verkar särskilt utsatt.


    Klockan är 1155 och det är +166,5gr.

    God middag

    Pelle


    
   

Äldre inlägg