Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från juli 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Kanoner, krut och alla dessa dödsfall.

     Den svenska vapenindustrin är unik, det är bara USA, Frankrike och England som har större militär andel i produktionen. Dessa globala vapenkarteller omsätter många hundra miljarder dollar varje år. Iran-Irakkriget, Afghanistan kräver de bästa vapen som går att få. Den illegala vapenhandeln hade sin knutpunkt i Sydafrika där krut och kulor byttes mot elfenben och diamanter. Ett stort antal offentliga personer har avrättats på ett våldsamt sätt, drunknat i sina badkar, fått hjärtinfarkt, eller ramlat ner från sina balkonger på lyxhotellen. Om vi fokuserar enbart på Sverige så finner vi vi mordet på Olof Palme, journalisten Cats Falck och krigsmaterielinspektören Carl Fredrik Algernon. Detta rimmar väldigt illa med det fredsälskande lilla landet med sin neutralitetspolitik. Svaret på detta hyckleri är att vapenindustrin innebär gigantiska pengar till stadskassan.

 

            


       "Skall ni vinna kriget så välj Haubits 77. Den absolut bästa produkten på marknaden. Bofors har erfarenhet och det svenska stålet biter. Eldhastigheten är oöverträffad och omgrupperingen klarar ni som en dans. Tala med Bofors så ordnar vi en demonstration på vårt skjutfält i Karlskoga, Sverige. Vår statsminister förhandlar i denna stund med Indien om försäljning, allt för att kunna vinna freden. Sverige är ett fredsälskande folk." -  Så här har kanske snacket gått.

       Bofors producerade de produkter som de krigförande länderna ville ha. Men Sverige fick inte sälja till krigförande länder och det är nu smugglingen kommer igång med hjälp av ett samarbete mellan Bofors och säkerhetstjänsten Stasi. Man använde sig av bulvaner och allt var välsignat från högsta ort. Statsministern själv sålde kanoner till Indiens premiärminister Indira. Det gällde bara att förfalska slutanvändningsintygen.

     Året 1985 insåg Stasi att det hemliga samarbetet med Bofors höll på att avslöjas, paniken spred sig och det gällde att mörklägga händelserna så gott det gick. Boforsdirektören Anders Carlberg sammanträffade med Olof Palme den 20 februari, men allt vad som sades har hemlighetsstämplats.

     Onsdagen den 29 maj påträffades en bil i dyn i Hammarbyhamnen i Stockholm. De två döda i bilen identifierades som journalisten Cats Falck och Lena Gräns. Hon hade kommit på Bofors försäljning via Östtyskland. I dag vet vi att hon röjdes ur vägen. Hennes anteckningar och allt övrigt material försvann och har aldrig påträffats. Den tidigare östtyska säkerhetstjänsten hade sänt en mordpatrull till Stockholm för att tysta Cats Falck. Krigsmaterielinspektören hade överlämnat betydelsefulla uppgifter om Bofors illegala affärer.

     Inspektören  befann sig kl.. 1745 på T-centralens perrong nr.3. En person knuffar honom framför ett inkommande tåg, han dör och blir svårt lemlästad. Mördaren går lugnt upp till entrén och kliver in in en CD-registrerad väntande bil. Den 31 maj1989 trafikdödas högste Boforsdirektören  Claes Ulrik Winberg med fru på riksväg 53. Vägen vid olycksplatsen var bred och jämn med fri sikt.

     Många som känt till Bofors vapenaffärer har dött i olyckor. mördats eller begått självmord och i centrum för denna illegala affär återfinner vi statsministern Olof Palme. Ingen av dessa "affärer" hade kunnat ske om inte statsministern hade givit sitt samtycke.


      


    Källa: "Statskupp i slowmotion"-Ole Dammegård


    Klockan är 0530 och det är +14,8grgr.

   God morgon

   Pelle.  

     

Cutty Sark -the Ship

     Skeppet byggdes i Skottland år 1869 för att ta upp kampen med klipperskeppen till Australien och Kina. Dessa segelfartyg tävlade varje år om att komma först till Storbritannien med årets skörd. Ångfartyg fanns men inga kunde tävla med klipperskeppens hasighet. En legendarisk kappsegling mellan Cutty Sark och Thermopylai  år 1872 väckte stor uppmärksamhet i den brittiska pressen. Cutty Sark tappade rodret men den envise skepparen gav inte upp. Med ett nödroder rundade han Godahoppsudden och nådde London en vecka efter Thermopylai. Vid bra vind och gynnsamma förhållanden kunde skeppet hålla en hastighet på 17 knop. Året 1885 fick Cutty Sark en ny kapten som kramade ur det bästa av båtens förutsättningar och även dess besättning. Han var djärv och en kunnig navigatör och han pressade skeppet maximalt. Cutty Sark gjorde nu häpnadsväckande snabba resor så under en tioårsperiod lämnade skeppet allt som flöt bakom sig, även maskindrivna fartyg fick se sig besegrade.


       

           

   Den 21 maj 2007 började skeppet brinna då hon stod i en torrdocka i Greenwich .Skeppet kan beskådas i dag i Greenwich i östra London, så sjöbusar, båtentusiaster och turister har möjlighet att göra ett besök.

     Suezkanalen invigdes år  1869 men var för trång för segelfartygen. Ångfartygen ansågs vara mer pålitliga när det gällde att hålla tidtabellen och de blev succesivt snabbare än klipperskeppen.

     Penang var skeppet som gjorde den sista seglatsen på vetetraden. Året var 1940 då fartyget seglade med full vetelast från Pal Victoria Australien. Destinationen var Queenstown Irland, men den försvann. Efter kriget kunde man konstatera att den sänkts av en den tyska u-båten U-140 den 8 december sydväst om Irland. Penang hade en besättning på 18 man.  

     

                 

                                                            PAMIR

     Från Buenos Aires till Hamburg gick "Pamir" under i en tropisk cyklon den 21 september 1957 utanför Azorerna. Av 86 man ombord  överlevde endast sex, inget av befälet överlevde. Säckarna ombord hade inte stuvats och säkrats på vederbörligt sätt. Sista meddelandet var: "Vi har svår slagsida och tar in vatten" Epoken med lastförande skolfartyg var därmed slut.


     Klockan är 1730 och det är +20,1gr

     God kväll

     Pelle

Vi betalar ett pris för invandringen.

     Sverige är landet där många förstår vad som händer men i stället väljer att hålla tyst. För protester sätter jobb, vänner och äktenskap på spel. Det självklara för de flesta länder är att stå upp för den egna nationen och det egna folket, men så icke i Sverige där överheten förlorat verklighetskontakten. De "nya svenskarna" blir den börda som sänker Sverige, men den svenska offentligheten föredrar vackra lögner framför bittra sanningar. Filosofen Benjamin Höijers säger: "Sök sanningen! Och för den dig tillhelvetets port, så klappa på". Går vi tillbaka i vår historia kan vi lyfta fram följande: Cassandra varnade trojanerna för att ta in den gigantiska trähästen utanför stadsporten men ingen brydde sig. Trojanerna släpade istället in hästen och ställde till med en fest. De som gömt sig inne i hästen smet ut, öppnade stadsportarna för fienden. Troja plundrades, brändes och invånarna dödades.

          Kostnaden för att gå mot strömmen är alltid ett risktagande. För den som vill försäkra sig om politisk framgång i Sverige är "det rätta tänkandet" överlägset sanningen. Kulturrelativismen som formades mellan de två världskrigen innebar att man inte behövde ta ställning då kulturerna betraktades som lika mycket värda. Detta gäller inte längre. Socialdemokrati och nazism är inte likvärdiga, inte heller socialdemokrat och islams ideologi. Denna kulturrelativism fungerar inte och har därför blivit starkt ifrågasatt.

     Mångkultur och globalisering ersatte det svenska folkhemsidealet. Nu gäller striden globalism eller nationalism. Lite förenklat så står vår opposition för folkhemsidealet. Sveriges maktelit företräder inte längre folkets intressen utan är ett överstatligt organ där EU anger politikens spelregler. Den makt som en överstatlig organisation har innebär ett hot mot demokratin, eftersom nationen är demokratins förutsättning. Kombinationen demokrati och nation är omistlig, globalism verkar för ett totalitärt samhälle.

     Ca 1,4 miljoner personer i landet försörjs av bidrag. Men för politikerna gäller att inför omvärlden presentera Sverige som en moralisk stormakt, det land som gör mest för att minska lidandet i världen. Men det har blivit svårt att förklara verkligheten med brinnande bilar och en nivå av våld som ökar. Sverige är mer segregerat än någonsin och de problematiska samhällena växer i antal, där naturligtvis ingen av våra politiker vill bo.

     För omvärlden utgör inte Sverige något moraliskt föredöme, utan ett varnande exempel för hur det kan gå med ett land som faller för mångkultursideologin. Sverige har erhållit en underklass av invandrare med arbetslöshet, och våldsbrottslighet. I ett land där makten är sams med invånarna behövs ingen mörkläggning eller propaganda, men så är det inte längre. Vi skall lära oss att acceptera att främlingar utan identitetshandlingar kan släppas in i landet med stöd av dogmen "människors lika värde".

     I Danmark och Norge har statliga utredningar granskat invandringens sociala och ekonomiska konsekvenser, detta har den socialdemokratiska regeringen i Sverige struntat i, så vi behöver en ny regering, som kan se sanningen och det pris som nationen måste betala.


     Klockan är 1315 och det är +17,0gr

     Trevlig söndag

     Pelle

Sverige och "skuggregeringen"

     En skuggregering, eller ett skuggkabinett, är en alternativregering som sätts upp av oppositionen  Det gäller att ha ett antal skuggministrar som blir oppositionens talesmän i de frågor som regeringen behandlar och här ingår även en skuggbudget. Det gäller att hela tiden vara förberedd och kunnig inför vad som kan hända. 


     Under det kalla kriget hade vi samarbetet med Nato. Året 1949 bestämdes att Sverige säkerhetspolitiskt skulle vara alliansfritt och neutralt ifall det skulle utbryta en större konflikt som det andra världskriget. Norge, Danmark, Finland och England ansåg att svenskarna var fega och konflikträdda och att Sverige profiterade på de andra västländerna. Detta får vi fortfarande leva med, hur Sverige smet undan sitt ansvar under andra världskriget. Vi lät nazisterna använda vårt territorium för att omgruppera sina trupper och vi sålde kullager till Hitlers trupper ända till USA ilsknade till och hotade med att bomba SKF i Göteborg.

  


     Då tanken på ett Nordiskt Försvarsförbund kraschat valde Tage Erlander en annan väg, nämligen att samarbeta med CIA och Nato. Danmark och Norge gick med i Nato men Sverige förblev neutralt. Men för att inte hamna under sovjets paraply började vi i största hemlighet i samband med säkerhets- och underrättstjänsterna förbereda oss. CIA hade redan tidigare infiltrerat socialistiska organisationer vilket lär ha fortsatt ända till våra dagar. Det var så här "Stay-behind" nätverken bildades som senare blev IB och SSI.

     Ledare värvades som skickades utomlands för träning i gerilla - sabotage- mord och psykologiska operationer Reservnätverk byggdes upp ifall regeringen skulle få för sig att samarbeta med "ockupationsmakten" och därmed förråda "Stay-behind"-nätverket. Det fanns fog för CIA att under Palmestyret att regeringen skulle svika och samarbeta med Sovjet. Under andra världskriget samarbetade vi med nazisterna, järnmalm och kullager. Här noterar vi, att i en proposition föreslogs att i den svenska polisen inte skulle ingå i beredskapsorganisationen utan bistå en främmande makt under ett ockupationsläge. Detta lär ha upprört många inom polisen år 1986.

     Det var många CIA-agenter i Skandinavien som i Sverige levde under täckmantel som affärsmän eller inofficiella yrken. CIA hade stora möjligheter att ta reda på tekniska frågeställningar, tex vad Palme hade för sig. Man hade en klar kontroll över det svenska etablissemanget. CIA och Nato lär ha använt alla till buds stående resurser för att gynna sig själva, så den 28 februari sköts Olof Palme. Det var en expert som genomförde mordet. Palme skulle besöka Moskva och han var väl insatt i Natos strategi i Östersjön skulle han avslöja detta skulle maktbalansen rubbas. Denna risk vågade man inte ta från CIA:s och Natos sida.


     Klockan är 1700 och det är +16,8gr.

     God kväll

     Pelle

Sverige - skeppet som havererar.

     Enligt New York Times är nu Sverige ett skräckexempel för världen och därmed är vårt rykte solkat för en lång tid framöver. Det är nu nödvändigt att agera snabbt och lyfta fram en syndabock för detta experiment med människoliv. Det krävs en ny regering så fort som det någonsin är möjligt. Vårt grannland Norges reaktion talar sitt tydliga språk, där ett lagförslag skall vara klart för att säga upp Genevekonventionen om Sverige kollapsar. Svenska flyktingar kommer att avvisas vid gränsen och inte beviljas asyl. Detta är ett kraftfullt hot riktat mot den socialdemokratiska regeringen. Detta förslag till krislagstiftning vill den norska statsministern ha på plats i händelse att svenska myndigheter kollapsar inför trycket från invandringen. Vår nation måste därför kunna peka på konkreta handlingar, det räcker inte längre med vackra ord.

 


      

     Det mångkulturella samhället är den största förändringen i landets historia. Det är ett experiment som verkställts i det tysta, utan öppen diskussion eller folkligt mandat. De positiva effekterna kan betraktas som försumbara, medan de negativa är växande. En söndertrasad nationell gemenskap är bara ett exempel som beror på invandringen. Sverige måste införa ett omedelbart asylstopp och inleda en aktiv återvandringspolitik. Det gäller att stimulera frivillig återvandring. Migrationsverket bör därför ges ett särskilt uppdrag som innebär att underlätta återvandring med etableringsstöd, allt efter det enskilda behovet.

 


     Granskar man kostnaden för integrationen så finner man följande att ta hänsyn tlll: Anställningsstöd, kompletteringsutbildning, kommunalt introduktionsprogram, etableringssamtal, arbetspraktik, etableringslots, arbetsplatsintroduktion, jobb-coach, särskild rådgivning för företagande, ny-statskontor, nystartsjobb, extra tjänster, beredskaps..... (Joakim Ruiz). En förenkling av detta blir ca 3 miljoner kronor per invandrare.

     Nationens anseende är svårt att omsätta i kronor, vi kan bara ana att detta leder till miljarder kronor. Skeppet Sverige läcker som ett såll och är på god väg att haverera. Detta är inte fake-news.


      Klockan är 1050 och det är +18,0gr.

      God morgon

      Pelle

Äldre inlägg