Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från juni 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Kampen för ett starkt Sverige.

     Nationen har under den socialistiska ledningen försvagats, fel saker har prioriterats. Detta har inneburit att tex våra grannländer ställer sig frågande vad vårt syfte och mål egentligen innebär. Ett starkt Sverige vinner vi alla på, för en nation som inte tror på sin egen förmåga blir förloraren. Sverige är "landet som flödar av mjölk och honung", men hur vi kommer att ha det beror på hur vi förvaltar vårt arv. Det komplexa världsläget innebär att det blir allt viktigare att stärka Sverigebilden och nationens relationer utomlands. Att gränserna till Sverige stängs är ett påtagligt bevis på att allt inte står rätt till.

                   

                


     Upprätthållande av en hälsosam befolkning i Sverige har alltid varit ett av de stora målen i välfärdspolitikens Sverige. Befolkningens hälsa måste betraktas som vår största tillgång och blir då en statlig angelägenhet som måste vidmakthållas. Här har den socialistiska ledningen totalt misslyckats, de höga dödstalen i coved-19  talar sitt tydliga språk..

     Utbildning är en förutsättning för ett starkt samhälle för välmående och tillväxt. Det är nödvändigt att kunna göra positiva val. Vår nation är ett kunskapsbaserat, ständigt lärande samhälle, medborgaren skall med andra ord bli en livslångt lärande individ, vi får inget gratis.

    

     Nationer byggs gärna med känslor, i konflikt och kontrast till omgivande grannar. Så var det när nationerna växte fram i Europa under 1800-talet och så är det även idag. Behöver vi starka nationer i denna vår tid? Behöver vi bara kanske sunt förnuft och väl fungerande organisationer?

  

                                         

     En nationalstat är en geografiskt avgränsad stat vars befolkning  i stort sett har samma härstamning. Staten har sin grund i en historisk forntid. Globalisering och mångkultur i all ära, men vi skall värna om det som är unikt för nationen Sverige. Vi skall kämpa för ett starkt Sverige.


     Klockan är 1230 och det är +22,3gr.

     God middag

     Pelle

Läckö Slott

     Läckö är ett slott som ligger på Kållandsö i Lidköping kommun. Slottet ligger på en udde i Ekens skärgård och är ett minne från Sveriges storhetstid. Läckö började byggas på 1200-talet intill den då existerande Kungsgården. Borgen ansågs vara  ett av landets förnämsta fästen, när den efter riksdagen i Västerås 1527 drogs in till Kronan och lämnades över till Gustav Vasa år 1528, som i sin tur lämnade över borgen som förläning åt riksrådet Ture Eriksson Bielke.                          


     Under nordiska sjuårskriget brändes delar av slottet av en truppstyrka ur den danska armén som låg i Lidköping. Hogenskild Bielke tilldelades Läckö Slott år 1571 som friherreskap. Slottet, tillsammans med ladugård, sädesmagasin och en ny badstuga restaurerades år 1573. En extra bestyckning tillkom  i form av sju kopparkanoner. Från Hogenskildes tid finns i slottet en del kalkmålningar bevarade.

     År 1713 blev Läckö ett kungligt slott. År 1752 förlänades slottet åt Carl Gustav Tessin. År 1810 blev slottet åter förläning som nationalbelöning åt Carl Johan Adlercreutz. Slottet har i senare tid byggts om och tillbyggts i olika etapper.

     Läckö Slott är en pärla vid Vänerns strand. Slottet är öppet dagligen 10-18 och besök gärna restaurangen Hvita Hjorten.


     Klockan är 1500 och det är 33gr.

     Stor kram

     Pappa

Den strategiska planeringen.

       Enkelt uttryckt kan denna process beskrivas på följande sätt. Att befinna sig i händelsens centrum kräver att man klarar sig undan ansvar. Man måste kunna peka ut en syndabock som får stå för det substantiella. Att starta ett krig, skriva under en juridisk stadsplan eller bemöta en pandemepidimi är i princip samma sak. Klarar man inte detta försvinner man snabbt ut från händelsernas centrum. Den makt man skaffat sig smälter som snön i vårsolens glans. 

   

                    


                                       Bild: Anders Wiklund.

      Regeringen och Folkhälsomyndighegten vill inte ta ansvar för den situation som Sverige befinner sig i, de lägger över ansvaret på medborgarna. Det är vi som inte hållt distanseringen och inte tvättat våra händer. De som har makt har också ansvaret för att få kontroll på smittan. I en bra värld sammanfaller makt och ansvar, men icke i Sverige. I Putins Ryssland har ansvaret för Corona-virusets bekämpande delegerats till landets regionala makthavare. Att frikoppla makt och ansvar är kännetecknande för auktoritära ledare. Man kan tillskriva skulden för det egna misslyckandet på andra och när det går bra tar man åt sig äran. Men i Sverige har man avsvurit sig från koronans hantering. Vår statsminister besitter en samlande kraft och hög auktoritet men har hållit en alltför låg profil i detta sammanhang. Att hänvisa till Folkhälsomyndigheten som haft fel i prognoser och rekommendationer är katastrofalt.

     Epidemiologer och infektionsforskare anser att dessa felbedömningar bidragit till Sveriges höga dödlighet. I dag har vi många gånger fler döda än våra grannländer som i ren självbevarelsedrift stänger sina gränser. Vår statsepidemiolog avvisar kritiken om att Sveriges strategi skulle orsakat den höga dödligheten, men varför har man då lanserat en strategi som har varit så svår att följa? Regeringen och Folkhälsomyndigheten smiter undan när Sverige drabbats av den värsta smittan på hundra år. Det är den enskilde medborgaren som skall bära ansvaret för att smittan stoppas, det är du och jag som har ansvaret för våra medmänniskors liv. Våra ledare säger att vi gjort allt, det finns inget mer att göra.

     Det är lätt att vara efterklok, men det är häpnadsväckande att man inte samrådde med våra grannländer för att kunna falla tillbaka på en gemensam strategisk planering. Norges agerande har varit föredömlig. Nu blir gränsen stängd med ekonomiska konkurser i släptåg.


     Klockan är 1155 och det är +18,5gr.

     God middag

     Pelle

Olof Palme.

     En gud är en mäktig varelse och ofta föremål för dyrkan. Inom flera religioner där guden har starka band till statsmakten förekommer uppfattningen att den politiske statschefen är gudomlig. Vi hade romarriket med sin kejsardyrkan och Egypten med sina faraoner. Ett modernt exempel är kulten av Nordkoreas King II Sung. Sverige har sin Olof Palme (S).

     Vissa sanningar får stå tillbaka för att inte rubba människors tro på de egenskaper som en gud måste besitta, så vad förträngdes beträffande Olof Palme? Värnade han inte om Sveriges nationella integritet? Var han beredd att gå längre beträffande eftergifter till Moskva? Olof Palme blev till slut en obekväm person både för Nato och Sovjet, därmed även för det socialdemokratiska partiet, så han måste försvinna. Han spelade ett spel på den yttersta knivseggen mellan öst och väst. Han var fången i sin självutnämnda roll som Tredje världens Messias. Han spelade ett gigantiskt machiavelliskt dubbelspel som inte många begrep och han njöt av att spela denna roll, han briljerade med sina utspel och sin intelligens.

    Det är beklagligt att människor med vetskap och kunskaper tiger. Rädslan för att mista sin position i samhället kan bli förödande för sanningen. Centralt placerade socialdemokrater försvarade sin tystnad på följande sätt: "Det svenska folket är inte moget för sanningen och risken är dessutom stor att vi förlorar makten. "Rikslarmet fördröjdes medvetet och inget larm gick ut till försvaret och militären. Man åsidosatte vedertagna rutiner på brottsplatsen och man skaffade sig full kontroll över vad som lyftes fram i "Palmerummet" Direktiv utgick från Sveriges ledning att spår som kunde tyda på inblandning från andra länder skulle lämnas därhän som tex Sydafrikaspåret eller USA:s eventuella inblandning (Nixon avskydde Palme, that asshole in Sweden).

     Detta slut på Palme-affären var logiskt. Man kan inte tiga i 34 år och därefter trolla fram en mördare ur garderoben. Men mordet på Olof Palme, detta trauma kommer att fortsätta för sanningen kommer alltid fram även om det tar lite tid.


     Klockan är 0610 och det är +18,3gr. Sommaren har anlänt.

     God morgon

     Pelle

Klimatet och koldioxiden..

     Trots nedstängningen av samhället under covid-19 epidemin så stiger koldioxiden i atmosfären. Den 1 maj rapporterade Mauna-Lou observatoriet på Hawaii det högsta dygnsmedelvärdet någonsin i mänsklighetens historia: 418,03 ppm. Under de senaste 800 000 åren fram till industrialiseringen har halten legat på ca  280 ppm. Detta kräver en förklaring för att mänskligheten inte skall ge upp i klimatarbetet.

    

                      

    Den minskade användningen av fossila bränslen på grund av Corona-epidemin har inte gjort något utslag i mätningarna. Förklaringen är att koldioxiden hänger kvar i atmosfären i hundratals år efter den släppts ut- detta benämns uppehållstiden. Vi släpper fortfarande ut koldioxid från tex. cementproduktion, så därför ökar även koldioxidhalten under covid-19. Skillnaden i hur luften ser ut att vara är markant, men hänger inte ihop med koldioxidhalterna, koldioxiden är en genomskinlig gas. Det vi ser på bilderna från Kina och Indien är luftföroreningar bestående av partiklar. Sotpartiklar stannar kvar i luften i ca en vecka, sedan tvättar regnet bort partiklarna ur atmosfären. Luft som är oren har bevisligen en avkylande effekt på klimatet.                          


      Luftföroreningar tar ca sju miljoner liv varje år. Coronapandemin visar att det globala samfundet kan agera samstämmigt mot stora gemensamma hot.


     Klockan är 1205 och det är +18,0gr

     God middag

     Pelle

     

     

Äldre inlägg