Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från maj 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Hizbolla - terroristorganisationen.

      Sverige borde följa Tysklands och Storbritanniens exempel att dessa terrorister inte tilläts verka i Sverige. Det är Iran som stöder denna organisation som använder Sverige som bas för att planera sina attacker. Organisationen grundades år 1982 med mål att destabilisera regionen. Det är den "islamistiska motståndsrörelsen" med Irans goda minne. I dag har man det uttalade målet att utplåna Israel med militära medel som man benämner Västerländsk kolonialism. Organisationens militära arsenal är betydande och Israel är ständigt utsatt för raketbeskjutning och terrordåd, men detta tystas ner i svensk press. Men det gäller inte bara dåd i Europa utan även civila mål i tex Sydamerika. Den 30 april förbjöd Tyskland terroristorganisationer. Polis och säkerhetstjänst ser nu till att verksamheter som har förbindelser med Hizbolla spåras upp för att attacker skall förhindras.

   

                                     

     Det är hög tid för Sverige att agera och följa Tysklands och Storbritanniens exempel. Trumps administration har lagt det iranskarevolutionsgardet (IRGC) på sin terrorlista Det är en mycket rik ekonomisk aktör i Iran som kontrollerar den iranska ekonomin och som utvecklar de iranska interkontinentala långdistansmissilerna och även det iranska kärnvapenprogrammet.

     Medlemmar ur dessa grupper finns i Sverige och har i strid med utlänningslagen beviljats asyl. Migrationsverket gör i princip inga bakgrundskontroller och därmed blir Sverige mycket sårbart. Dessa grupper får sina kontakter i den Iranstödda Iman-Alimosken i Järfälla. De tillhör den mest brutala organisationen i världen och begår brott mot mänskligheten. De finansierar även sin verksamhet med internationell droghandel.

    

                            

     Den svenska regeringen är fullt medveten om denna verksamhet, men väljer att ha en god relation med Iran för att gynna svensk export. Under andra världskriget sålde vi kullager och järnmalm till nazisterna ända till USA ilsknade till och hotade med att bomba SKF i Göteborg. Vi har ingen trovärdighet och Trump kan lägga en handelsblockad som berör Sverige och som affärsman vet han nog hur detta skall skötas, då kommer det att svida i skinnet.

     Sverige befinner sig i fel sällskap. Dessa figurer ovan känner bara förakt för vårt agerande och Israel känner en stor besvikelse för att vi inte förstår.


     Kloockan är 1700 så jag önskar alla en god middag.

     Pelle

Västlänken- entreprenörernas projekt.

     Man har sålt ut staden Göteborg för ett mål som Trafikverket motiverar på följande sätt: Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. Entreprenaderna är komplexa och ger frihetsgrader som ökar möjligheter till innovationer och produktions-effektiva lösningar. Löpande räkning gäller enligt självkostnadsprincipen.

         Med andra ord kan vi vänta oss lösningar som på intet sätt tar hänsyn till stadens identitet och egenart. Entreprenörerna betraktar staden som ett "blodigt köttstycke" som på bästa sätt skall förtäras. Två tredjedelar av antalet entreprenörer har tyngdpunkten utanför Sverige och Göteborg. Arbetskraften hämtas från övriga Europa där tillgången finns till dessa byggen som kräver specialmaskiner för tunnelbyggen. En inventering av entreprenör- listan ger följande.


     ¤ Wayes Freytag är ett tyskt företag med huvudkontor i Frankfurt. Företaget ingår i holländska Royal Bau Groupe. Skall bygga Korsvägen.

     ¤ Astaldi är ett italienskt företag med säte i Rom. Företaget har en imponerande meritlista. Skall bygga Haga och Kvarnberget.

     ¤ Gulermark är ett ledande turkiskt byggföretag som har sitt huvudkontor I Ankara. Skall bygga Haga och Kvarnberget.

    ¤NRC/Segermo är ett norskt företag, en nykomling med stora ambitioner att bli ledande inom järnvägsbyggandet. Skall bygga Haga och Kvarnberget.

    ¤ NCC är ett av Nordens största byggföretag med en omsättning på 55 miljarder kronor. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen. Skall bygga centralen och Korsvägen.

    ¤ Peab har sitt huvudkontor i Förslöv i Skåne. Skall bygga Olskroken.


     Utav ovanstående sex entreprenörer är fyra internationell jättar som hämtar arbetskraft och maskiner från där priset är billigast. Sverige har här inte något att säga till om.

     Hade man slopat Västlänken och inriktat sig på projekt som gynnat staden som tex Södra Älvstranden hade man räddat stadens image, gynnat svenska byggföretag och besparat sig en politisk kollaps i valet 2022. För ingen kommer att lägga sin röst på dessa Quislingar som ingår i Västlänkskartellen. Hade det varit krig hade de efter fredsslutet ställts upp mot en vägg och skjutits som man gjorde med förrädare. Övervägande antalet invånare är emot Västlänken och vi förbereder oss för valet.


     Klockan är 1645 och det är +19,2gr.

     God middag

     Pelle

Coronaviruset och stadsplaneringen.

     Planeringen av en tät och kompakt stad har fått ett hastigt och abrupt slut. Coronakrisen omöjliggör att Göteborg kan leva upp till ett "Manhattan", som innebär förtätning och som baseras på  tron att människor arbetar effektivare. om de trängs på en mindre yta. Detta virus har kopplat samhället i ett järngrepp. Därmed är Västlänkens vision numera en orealistisk framtidsdröm då coronaviruset enligt all expertis har kommit för att stanna. "Never let a good crisis go to waste" sa Churcill på Jaltakonferensen för 75 år sedan, därefter inledde han ett samarbete med Stalin och kommunismen för att krossa Hitler. Fiendens fiende blev hans vän. Vi tvingas omvärdera det vi har hållit på med under ett flertal år. Det uppstår då nya möjligheter som stärker staden och som även blir till fördel för dess invånare.

  

                 

                   Västlänken och dess förtätning. En oerhörd exploatering.. 

     Göteborg har genomgått en era där Västlänken totalt har fått dominera stadsplaneringen. En framtid utan detta kollektivtrafikprojekt existerade inte, så allt blev till slut beroende av denna tunnel under centrala staden. Digitaliseringen tar över funktionerna i samhället vilket innebär att den digitala arbetsplatsen är en förutsättning för tillväxt, detta begrepp som våra politiker älskar.

     Vår forskning visar att viktiga innovationer ofta kommer utifrån i en kommunal organisation. En kommunal verksamhet är spretig och prestigfixerad för att snabbt vända skutan i 180 grader.. Det är här coronaviruset nu blir helt avgörande för beslutsfattandet. Det gäller att lyfta fram grundbulten för den kommunala organisationen som måste blir navet för stadsplaneringen inför framtiden. Om honnörsordet tidigare varit "förtätning" så blir det nya "utglesning". I grunden gäller att man skall kunna kommunicera med varandra digitalt på samma sätt som på ett kontor. Det som SBK behöver är en heltidstjänst för kommunikation. Många inser nu  hur enkelt och smidigt det är att jobba hemifrån. Att återgå till att trängas i kollektivtrafiken, eller ett evigt sökande efter en p-plats är inte längre ett alternativ. Distansarbetet kommer att bli ännu mer påtagligt med den nya generationen.  

                                                  Denna tid är förbi


                           

Denna varningsskylt skulle nu kunna kompletteras med anledning av coronaviruset.


      Klockan är 1505 och det är +11,0gr

      God middag

      Pelle   
Nordkorera och ett fredsfördrag.

     Nordkoreas attityd har sina rötter i delningen av Koreahalvön. Både nord-och syd har en återförening som mål men då Nordkorea skaffat sig kärnvapen har spänningen ökat. Landets unge ledare Kim Jong-Un har strävat att stärka sin makt sedan han tog över ledarskapet efter fadern år 2011 och nord utgör nu världens sista stalinistiska stat. Nordkoreanerna vet inte om vad som händer i omvärlden och detsamma gäller för landet där de bor där brott mot mänskligheten är vanligt förekommande.                      

        Alla skall ha något att vinna på en förändring först då kan den genomföras.


       Vid 38:e breddgraden möttes Sovjets militära styrkor och USA:s allierade, två oförenliga ideologier som båda gjorde anspråk på herravälde och ett krig skulle bli globalt. Ärendet lyftes upp i FN och resultatet blev följande: I maj 1948 utropades Republiken Korea i söder och i september samma år bildades Demokratiska Folkrepubliken Korea i norr. I juni 1950 gick Nordkorea till anfall och därmed hade Koreakriget startat och FN stämplade omedelbart Nordkorea som angripare. Den 27 juli 1953 slöts ett stilleståndsavtal efter att konflikten krävt närmare två miljoner dödsoffer, därefter har nord -och syd gått skilda vägar. Politiskt hamnade Nordkorea i en kommunistisk absurd personkult och mitt i misären så  prioriterade regimen de militära utgifterna.

      En växande reformrörelse i Sydkorea,som leddes av studenter, trotsade man regimens lagar och förbud  rörande kontakt med Nordkorea. Under president Jimmy Carter avlägsnades hundratal kärnvapen från Sydkorea. Han tog därmed ett första steg till avspänning. När sedan FN ville inspektera anläggningarna i norr för framställning av plutonium till kärnvapen sade Nordkorea blankt nej. 

     Spänningen har ökat mellan USA och Nordkorea. Barack Obama gjorde vissa försök att förbättra relationerna men misslyckades. USA skramlade ordentligt med sina vapen och gjorde sina årliga militärövningar som inte på något sätt kunde misstolkas. Nordkorea hotade med hämnd i stor skala. Raketer med misilspetsar riktades mot en ö tillhörande Sydkorea och man hävdade att långdistansraketer skulle kunna nå USA:s fastland. Trump har aviserat att ett militärt angrepp på Nordkorea inte kan uteslutas då kärnvapenbestyckade missiler kan nå USA:s fastland. Kim Jong-Un håller fast vid kärnvapen - strategin för att kunna legitimera sin makt och för att behålla greppet om en hungrande och missnöjd befolkning.

      Korea är en krutdurk då det räcker med att någon av misstag skickar iväg en missil som innebär att USA är tvunget att leva upp till sina löften att agera och vedergällningen är då ett faktum. USA har makt att genomföra en förändring, se till att få till stånd ett fredsfördrag. Men de är måttligt intresserade för då blir det svårt att motivera  sina stridskrafters närvaro i området. USA är ett världsimperium vilket kräver kontroll.


     Klockan är 0610 och det är +7,1gr

     God morgon

     Pelle

Göteborg och Sveriges dyraste simhall.

     Att förlägga detta badhus bakom centralstationen vittnar om en okunnighet om stadens kultur och tradition. Man uppvisar inget ansvar för våra gemensamma tillgångar och medel.

     Den dominerande gatan på Skeppsbron heter Stora Badhusgatan, för det fanns en badinrättning här tidigare. I dag finns det inga spår kvar efter "Rotundan" På 1830-talet tillkom ett modernt badhus i marmor och där vattnet lär ha hämtats från det yttersta havsbandet. Det var en badtrend som togs sin början på den svenska västkusten där Marstrand och Mölle stack ut. Det påminde om badorter i Storbritannien och kontinenten, tex Brighton och Biarritz. Så därför konstruerade Keiller "Rotundan".  
                       

     Skeppsbron blev aldrig något Biarritz eller Scarborough utan de badande klasserna valde istället att fara till Marstrand.

     I dag är det dags att Göteborg skall ersätta Valhallabadet med en ny badanläggning till en kostnad av ca  2,7 miljarder kronor och avsikten är att den skulle placeras bakom centralstationen. Valet av plats har inte ifrågasatts. Det enda motivet var att det var en central plats och lätt att nå. Att förlägga Sveriges dyraste simhall på denna plats är i högsta grad okänsligt och vittnar om en okunnighet om stadens kultur och traditioner. Varför skall det rusas iväg utan eftertanke så vi får ett nytt linbanefiasko som lyckligtvis har skrinlagts.              

     Här ovan ser vi ett alternativ. Platsen upptas i dag av parkering, men det krävs en plan som underlag för ett bygglov. För övrigt visar planen bostäder som ger ett välkommet tillskott till staden. Spårvägen stannar helt intill och Skeppsbron får härmed ytterligare en parameter som bidrar till "mötesplats Skeppsbron"                       


     Klockan är 1445 och det är +14,1gr.

     God middag

     Pelle

Äldre inlägg