Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från april 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Biologisk krigföring och corona.

     Vi vet i dag att Storbritannien experimenterade med biologiska vapen under andra världskriget. Man forskade om dysenteri, kolera, tyfus mm. Svåra infektionssjukdomar skulle spridas över Tyskland som skulle dumpas i deras vatten reservoarer från luften. Men man fattade ett beslut att detta skulle inte göras om inte nazisterna tog första steget.

  

                              

     Corona-utbrottet kräver en granskning av Kinas forskning på biologiska vapen då ursprunget till detta nya virus är oklart. Var det en livsmedelsmarknad med levande djur i Wuhan, man säger att fladdermöss skulle vara orsaken. Andra källor framhåller att det var det statliga  "Wuhan Institute of Virologi" beläget nära marknaden som av misstag läckte ut Corona från högsäkerhetslabbet. Det har ännu inte kunnat bevisats att labbet skulle vara oskyldigt, men fokus sätts obönhörligt på regimens program för biologisk krigföring.

     Den kinesiska regimen har deltagit i konventionen mot biologisk krigföring. "Biological Weapons Convention (BWC). år 1984, vilket förbjuder dem att utveckla biologiska vapen. Men det finns tvivel om hur väl regimen följt BWC, så frågan är berättigad, kan man lita på Kina? Landets forskningsprogram kan användas för både fredliga och fientliga avsikter. Det finns bevisligen kopplingar till militären, där SARS-utbrotten 2002-200 är ett sådant fall. Biologisk krigföring är en viktig del i krigsmaktens strategi i ett krisscenario med USA. Okonventionella vapen, använda vid rätt tidpunkt, kan resultera i en snabb kollaps av fiendens militära hot. Många av amerikas försvarsanalytiker  avfärdar denna tankegång för konsekvenserna är inte möjliga att hantera.

    

                   


    Coronaviruset, skapat av människan, kopplas helt naturligt till Kinas förmågor och dess program för biovapen. Det är fullkomligt naturligt att WHO vill lägga locket på för konsekvensen är oöverskådlig.


     Klockan är1155 och det är +9,gr.

     God middag

     Pelle

Ringön.

     Utvecklingen av Ringön har gått sin egen väg och detta är bra för Göteborg,. Blandningen för alla verksamheter skall inte planeras och programmeras. Blandningen skall bli en produkt av tiden och denna miljö drar till sig konstnärer av alla de slag. Men hur skall man kunna skapa ett "sug" för att få människor att bli intresserade för "Ön". Vad gjorde att New Orleans och Amsterdams hamnkvarter blev så attraktivt? Nattliv, prostitution, billig sprit och jazz bidrog till "suget". Det saknas det där "förbjudna" på ön som vi aldrig kan få på Liseberg eller längs Avenystråket. Det är dags för stadens planerare att göra något annat för vi behöver ett område fritt från myndigheter och stadsplanerare. Vi behöver ett område som utvecklas på sina egna villkor., "synden" måste få fritt spelrum. Är detta möjligt i Sverige? Kan vi blunda för dessa parametrar som prostitution, billig sprit och vår tids jazz?

    

                  

     Det bör skapas speciella regler för "Ön". En kvällskryssning till "Ön" med en supé med uppträdande av det mer ekivoka slaget och "ön" kommer att bli en turistattraktion som slår ut "Red light District" i Amsterdam. "Ön" blir syndens näste och detta har alltid varit en stor publikmagnet. Amsterdam har sitt "Red light" och Göteborg har sitt "Ringön". Låt sexarbetarna få sitt område, de vet hur verksamheten skall bedrivas, alla andra planerare skall hålla sig undan. Det är bättre för polisen att ha verksamheten samlad på ett ställe. Många nyfikna kommer säkerligen att undra, "Is it safe to go to Ringön"? Naturligtvis har områden som säljer sex, sprit och knark ett visst moment av osäkerhet men detta blir en del av miljön.

     Amsterdam var en sjöfartsnation som drog till sig sjömännen för att roa sig. Göteborg är också en marin stad som behöver ett "De Wellen" Låt bordellverksamheten bli laglig men ha kontroll på verksamheten. Vi behöver inte vara så fina i kanten att vi inte erkänner att verksamheten existerar. Myndigheten kan agera men på distans. Liseberg på dagtid med barn och "ön" på kvällstid med det där lite förbjudna som håller på till kl.0500.

      Låt Ringön få ett sug efter de krafter som finns i vår värld men som officiellt ändå inte får finnas, allt det där spännande otillåtna.


      Klockan är 1625 och det är +9,2gr

      God kväll

      Pelle

Ansvarsmyten.

     Att förstå roten till våra problem - individuellt och kollektivt - är avgörande för att kunna lösa dem på rätt sätt. Att ålägga individen det yttersta ansvaret för sitt val i livet är en myt. Men föreställningen om det yttersta ansvaret är djupt förankrat i oss människor. Men vi är en produkt av krafter som ligger bortom vår kontroll, för vi skapar inte oss själva. "Maskineriet" som vi använder när besluten fattas har tillkommit i en process som ligger bortom vår kontroll, för när vi väl har utvecklat vår intelligens som krävs så har vi redan erhållit vår identitet.

     

             

     Vår kunskap om hur hjärnan fungerar är extremt begränsad. Den erbjuder en återspegling av krafter - genetiska och miljöbetingade som vi endast delvis eller inte alls är medvetna om. Människans hjärna utvecklas efter födelsen vilket är unikt för människan, så vi gör våra val med en hjärna som vi inte har valt. Detta måste påverka vår syn på samhället och hur detta skall organiseras. Genom ett oupphörligt samband mellan gener och miljö programmeras substansen vi har innanför pannbenet. Detta leder till en ödmjukare inställning till det problem som Sverige och staden Göteborg  står inför. Om vi inte skapar oss själva kan vi inte heller ansvara hurdana vi är och de beslut som vi fattar. Ansvaret blir en illusion som påverkar vår syn på ekonomiska, politiska och moraliska frågor.

     Genom årtusenden har kulturer med makt format människorna på olika sätt. Samhället är djupt kallsinnigt inför förändringar, så även Göteborg. Men det är vår plikt och vår roll att sätta människan före politiken och makten. Ju mer kunskaper vi besitter desto bättre är möjligheten till förändring. Okunnigheten gör oss sårbara inför de personer som kan utnyttja den. Myten om ansvaret lever kvar eftersom det främjar makthavarnas intressen. Hotet är att en grundlig kännedom om ett område berikar och förändrar vår uppfattning även av andra områden. Vi bryter igenom gränserna mellan olika vetenskaper som psykologi, ekonomi, historia och naturvetenskap.

    

                         

      Det lever en attraktionskraft i att ena och inspirera människor mot ett mål vilket även innebär ett effektivt politiskt vapen. Akademiker, tankesmedjor, religioner omtolkar begreppet på sitt sätt. För Göteborg gäller det bland annat att säga nej till en tunnelbana.

      Är det då en farlig tanke att dödförklara ansvaret. Skall skrämmande politiska och sociala doktriner få lyftas fram, skall de inte omedelbart sopas under mattan? Blir det inte svårhanterligt att hantera följderna? Nej, skrotar man myten om ansvaret främjar detta ett etiskt beteende snarare än att utgöra ett hinder för detsamma. Men helt uppriktigt så finns det tillfällen då det är svårt att vara medlidsam, men ett inbördeskrig är inte lösningen


     Klockan är 1730 och det är +11,3gr.

     God kväll

     Pelle 

Digerdöden.

     Digerdöden, svarta döden eller stora döden var en pandemi under medeltiden. Diger står för stor och svart syftar på de bölder som uppträdde i det senare stadiet av sjukdomsförloppet.. Pestutbrottet började i Kina (som Corona) år 1334 och spreds västerut via handelsvägarna som blev länken mellan öst och väst. Forskare har i dag lyckats återskapa DNA från kroppar begravda i London. Det var undernäring , underliggande sjukdomar och miljöförändring som bidrog till att bakterierna blev aggressiva.                       


     Det var människorna som spred denna pest inte råttorna. Bakterien spreds genom loppbett från människa till människa. Men man har alltid skyllt på råttorna för det var enklare så. Från 500-talet och framåt drabbades Europa av tre pestpandemier, varav de två första var förödande. Digerdöden tog livet av en tredjedel av alla människor i Europa. Förklaringen är att dessa pestbakterier förflyttar sig ovanligt snabbt. Om det hade varit råttorna hade spridningen varit mycket långsamt. De nordiska länderna drabbades hårt av digerdöden och där är denna svartråtta mycket glest förekommande. När sedan denna pest hemsökte Sverige så ledde detta till att halva Sveriges befolkning dog. Råttor sprider sjukdomar men det går betydligt långsammare.

     

                   

     Norge var det första nordiska landet som hemsöktes av digerdöden. Det var ett av Hansans handelsfartyg med rutten från England till Bergen. Våren 1350 spreds pesten vidare till Sverige. Vårt land hade en perfekt miljö som gynnade spridningen. Städernas gator var trånga. Människorna var fattiga och hygienen urusel. Avfall slängdes direkt ut på gatan där råttorna sprang omkring.

    

                  

          

    Digerdöden medförde antisemitiska pogromer över Europa. Judar anklagades för att förgifta brunnarnas dricksvatten. I Schweiz brändes människor levande på bål och kyrkan anklagade människor för ett ogudaktigt leverne. Det var med andra ord en skräckens tid. 

    Varför kommer dessa virus från Kina, digerdöden och nu corona? Har vi något svar?


     Klockan är 1700 och det är +17,0gr.

     God kväll

     Pelle

Vår intelligens och organisationen.

     Kunskap är makt säger man, men tydligen inte alltid. En kunskapsintensiv organisation kämpar hårt för att anställa välutbildad personal - men ändå går det åt helvete.

     

                             

     Vi är så fixerade vid vår analytiska intelligens och akademiska kvalifikationer att vi har förbisett andra typer av intelligens som kan bidra till ett lyckat slutresultat. Vi har tappat bort emotionell intelligens. Vi har underskattat praktisk intelligens, "att kunna se runt hörn, att vissa saker känns rätt och andra inte". Personer med kunskaper och återkommande erfarenheter från specifika situationer har utvecklat vissa "tumregler", så vad säger då allt detta? Det enda sättet att motverka dumheter är ett kritiskt tänkande och reflektion. Frågan som borde ställts är, (finns det då inga andra trafikförslag än tex Västlänken som är tekniskt - ekonomiskt fördelaktigare)?

     Systematiskt feltänkande kan mycket väl vara en kollektiv funktion, invävd i hur organisationen är uppbyggd, (för många mellanchefer som måste motivera sin existens). Det senaste påfundet är att anlita konsulter med smala oöverträffade specialistkunskaper. För att få ytterligare jobb är de inte dummare än att de levererar det som högste chefen vill ha.

     Människor hanterar sina intellektuella färdigheter genom att följa förinställda mönster. Detta kan innebära att man väljer den enkla bekväma vägen. Vi fångas upp av förprogrammerade beteendemönster som innebär bättre karriärmöjligheter. Vi intar skådespelarens roll och följer manus. Att tanklöst följa den tillrättalagda trenden har otvivelaktigt fördelar, gör man det inte kan man få sparken för organisationen måste dra åt samma håll. För cheferna är detta betydelsefullt då man kan hushålla med resurser då man inte behöver tänka lika mycket för arbetet går på slentrian (Västlänken skall ju ändå genomföras) Högutbildade planerare kan varje steg så väl att de kan göra jobbet med slutna ögon för man fångas i betryggande rutiner som tillåter att ignorera besvärliga problem. En organisation kan få ytterst intelligenta personer till att göra de dummaste saker som tex förstöra en hel stad. Människors snäva tankebanor och benägenhet för bristande reflektion leder till i sin tur till en brist på att fatta kloka formella beslut. Därför godkänns Västlänken i samtliga byråkratiska instanser. Ingen har brutit sig ur det förprogrammerade mönstret att Västlänken är bäst för stadens framtid


    Klockan är 1155 och det är +7,6gr.

    God middag

    Pelle

Äldre inlägg

Nyare inlägg