Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från april 2020

Tillbaka till bloggens startsida

"Den djupa staten"

     Rubricerade begrepp används för att beskriva den mer beständiga makt som ligger i de demokratiska staternas säkerhetsapparat. Polis, militär och underrättelsetjänst har till uppgift att värna statens yttersta intressen och agerar när så behövs. Demokratins inflytande har här en gräns, där staten har en inre oåtkomlig kärna. USA har världens starkaste "Deep state" med oändliga underrättelseresurser. Även i Sverige är "den djupa staten" ett begrepp. Så när de politiska galenskaperna når vissa höjder så skyddas vitala säkerhetsintressen. Men säkerhetsapparaten är svag i förhållande till den politiska och mediala sfären. Man kan fråga sig är den djupa staten en myt i Sverige?

  


                                             

      Sälens högfjällshotell är varje år i fokus för ett semikorporatoriskt Sverige där de viktigaste besluten fattas långt ifrån  de formellt beslutande församlingarna. Här har vi ett exempel på samarbete mellan näringsliv, politik och myndigheter. Den svenska öppenheten är helt otrolig. Här har varje stats underrättelsetjänster möjlighet att följa vad som händer på webbsändningarna och därmed få reda på vad som gäller. Sverige utsätts för diverse påverkansförsök, där Kina flyttar fram sina positioner och ambitioner. Vår försvarsminister är naturligtvis djupt oroad över denna utveckling och Sveriges säkerhetspolitiska läge. Våra konflikter utspelas i det fördolda och ofta genom ombud. Det finns något som benämns hybridkrigföring där alla landets påtryckningsmedel används som information, sabotage, , diplomatiska och politiska påtryckningar, där även statsministermord kan ingå. Men gårdagens naiva Sverige håller på att förändras inför ett växande hot.

     Förre CIA-chefen tackar Gud för den djupa staten  Det är en permanent regering som behåller sin makt oavsett hur folket röstar. Det är den djupa staten som har försökt få Trump avsatt för hans gullande med Ryssland. Nu har istället denna händelse blivit en riksrättsprocess. Naturligtvis benämns ovanstående för konspirationsteorier, men den före detta CIA -chefen har en annan uppfattning.


                   


 Kommer "den djupa staten" att agera om riksdagen får en majoritet där Sverigedemokraterna får ett betydande inflytande? Kommer den djupa staten att sabotera ett maktskifte i Sverige?


     Klockan är 1530 och det är +9,6gr.

     God middag

     Pelle

Sverige inför krig eller pest.

     När ett land hotas utifrån skulle basunerna ljuda. Meningen med detta var att den enskilde skulle få tid att förbereda sig inför något som kanske skulle kunna innebära att livet på jorden skulle få ett avslut. I skrivandets stund har över tvåtusen människor dött av covid-19 i Sverige, fler än i våra grannländer. Hur har landets ledning agerat?

   

                          

     I januari konstateras att ett virus i Wuhan utvecklats och Kina sätter människor i karantän. Men svenska myndigheter manar till lugn för det finns inga bevis på att viruset kunde överföras från människa till människa, så spridningen till Sverige ansågs som låg. Men Kina kunde inte, eller ville inte, stänga inne denna "drake". Det är här det går fel i tänkandet. Ett gruppbeslut är mycket svårt att få ändrat så strategin blir att detta är inget att oroa sig för. I slutet på januari månad får vi det första bekräftade fallet, men myndigheten manar till lugn och hävdar att risken för spridning är liten. Vi får en rundgång i det svenska byråkratiska systemet Myndigheten försvarar sitt tillvägagångssätt. "Vi tittar inte i kristallkulan för att se hur det blir om två tre månader för vi vet att detta är så osäkert". Nu tvingas myndigheten att agera och så här blev analysen. "Vi rekommenderar personer som kan ha varit exponerade för smitta och uppvisar symtom att ringa sjukvården" I början av februari månad talar man om frivillig karantän för Kinaresenärer (Wuhan). "frivillig" karantän vad är detta? Folk förstår inte nödvändigheten av karantän, man försvarar sitt ordval med att panik måste undvikas.

     I mars månad väljer de flesta av Europas länder att stänga ner samhället. I Sverige medger myndigheten att sjukdomen måste begränsas effektivare så att trafiktillståndet för Iran Air stoppas. Man rekommenderar UD att avråda svenska medborgare att resa till norra Italien för att åka skidor. Man avråder även för att resa till Kina, Iran och Sydkorea. Man ökar nu trycket för sammankomster i Sverige, inga konserter får uppvisa mer än 500 personer. Detta innebär att en jazzkonsert i Kungälv eller Kungsbacka för 400 personer skulle vara möjligt. Det är dessa sammankomster som tveklöst ser till att smittan hålls igång. I mitten på mars rekommenderas 70 personer för sociala kontakter och man uppmanar skolor att bedriva distansundervisning. Skärpta krav på restauranger och uteserveringar bör införas och så slår man till, grupper med mer än 50 deltagare bör inte få förekomma.                

  
                                        Inga människor bara djur.

     Alla åtgärder har vidtagits för på tok för sent för att kunna begränsa covid-19. Man skulle ha vidtagit hårdare åtgärder omedelbart och stängt ner samhället så mycket som det någonsin var möjligt, man skulle följt Finlands exempel. Sverige utmärker sig här i jämförelse med den övriga världen, vilket innebär att antal dödsfall per millioner är högt. Det handlar om ett grupptänkande som saknat en djävulens advokat i sammanträdesrummet. Sverige har inte varit i krig, men detta hot har vi inte klarat av. Samhällets förmåga inför krig eller pest kan därför inte få godkänt.


     Klockan är 1525 och det är +14,2gr

     God middag

     Pelle

Sverige och Kina

     Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) påvisar att kinesiska investeringar i svenska bolag ökat betydligt under de senaste åren. Över 50 svenska företag är numera majoritetsägda av kinesiska bolag. Sverige befinner sig på tredje plats på den kommunistiska diktaturens inköpslista, där intresset för Västsverige är speciellt tydligt. Det föreligger ingen analys om vilka kopplingar som finns mellan kinesiska staten och de privata bolag som förvärvat svenska bolag, men sannolikheten är mycket stor att en sådan koppling existerar. Känslig teknik förs över till den kinesiska militären och genom investeringarna utsätts Sverige för politiska påtryckningar. Svenska staten har varit naiv på många sätt och enbart stirrat sig blind på den enorma marknaden som Kina utgör. Vi har inte haft någon strategi för att bemöta Kinas anstormning. Kinas strategi är att splittra EU, söndra och härska gäller fortfarande. Kinas medvetna strategi är att utnyttja den civila industrin för att få tillgång till den teknik som militären behöver och allt styrs i slutändan av kommunistpartiets ledning.                      


      Kinas offensiv i Europa är oroande. En grov uppskattning pekar på  att 30 miljarder euro har investerats under 2017. De kinesiska bolagen har fritt fram i Europa till skillnad från europeiska bolags möjligheter i Kina. Kinas mål är att bli en supermakt inom tillverkningsindustrin.

     Under 30-talet handlade Sverige med nazi-Tyskland. Vi sålde järnmalm för Hitler krävde det svenska stålet för sina kanoner och vår Bohuslänska granit var mycket omtyckt. De tyska uppköparna var trevliga och kontrakten hölls alltid. Man blundade för att nazi-Tyskland var en diktatur av värsta sort. Man förträngde koncentrationslägren och judepolitiken, affärerna sattes alltid först. Göteborgs-Handels och Sjöfartstidning med sina inlägg var i högsta ett irriterande moment, men det var sån ordning och reda med Tyskland. Tre betydande köpmän i Göteborg yrkade på att GHT skulle beläggas med publiceringsförbud.

     

      

                          Kinas interneringsläger för oliktänkande.                                

      Vår historia upprepar sig aldrig identiskt, det förekommer alltid variationer. Problemet är att man aldrig vet hur motsättningarna kommer att sluta. Det finns en risk att en åtgärd utlöser en annan och man hamnar i en ond spiral. USA:s president ifrågasätter regelsystemet som byggdes upp efter andra världskriget, men Sverige måste själv välja väg in i framtiden där Kina utgör en påtaglig fara.


     Klockan är 1000 och det är +13,0gr.

     God morgon

     Pelle

Den biologiska krigföringen och vår historia.

     År 1925 fick vi ett Genevavtal om biologisk krigföring och 1969 lägger president Nixon ner det amerikanska programmet för biologiska stridsmedel och 1972 får vi ett internationellt avtal om förbud mot utveckling av biologiska stridsmedel med undantag av Kina.

 

                      

      Under antiken doppade bågskyttar sina pilspetsar i fekalier och kadaver för att såren i de träffade skulle infekteras. Under medeltiden kastades pestsmittade lik över murarna i de belägrade borgarna. Amerikanarna "skänkte" filtar och lakan från smittkoppssjuka till fattiga indianer med hopp om avsedd verkan. Japanerna släppte ut pestsmittade loppor över kinesiska trupper i Manchuriet. Mjältbrand (antrax) är en bakteriell infektionssjukdom som britterna experimenterade med år 1941 och ön blir obeboelig. Först efter sanering blir ön förklarad som smittfri. År 1989 köper Irak, helt lagligt, antrax från ett labb i USA. Irak medger  år 1995 att man tillverkat stora mängder biologiska stridsmedel, så amerikanarna vaccinerar alla sina trupper mot antrax (mjältbrand).

     Var Kinas strategi att använda coronaviruset som ett biologiskt vapen? Inget finns bevisat i denna fråga, så man får försöka analysera vad som har sagts av diktaturens högsta potentater.I ett hemligt avtal för kommunistpartiet redogjorde den kinesiske försvarsministern för en långsiktig plan med avsikt att säkerställa kinesisk  nationell renässans. Det handlade om levnadsutrymme. En annan historisk diktatur talade om "lebensraum"

     "Kina skulle kunna byggas genom kolonisering, men Kina är i grundläggande frågor i konflikt med de västerländska intressena. Endast genom att använda icke destruktiva vapen som dödar många människor kan vi klara detta. Lösningen var enligt ministern, biologiska vapen. Vi har tagit vara på möjligheten att behärska den här sortens vapen" - säger försvarsministern. Han lyfter fram partiledaren Deng Xiaoping för att ha satt biologiska vapen före alla andra. Inga hangarfartyg skulle byggas utan fokus skulle läggas på ett dödligt vapen som skulle kunna eliminera stora folkmängder i fiendelandet.

    När man läser vad Kinas försvarsminister har sagt så är det ofrånkomligt att ställa frågan, var det ett medvetet slarv med coronaviruset?

    Vi lever i fjärrkrigets tidevarv, där kanske endast ett hot avgör utgången. För att stå emot krävs att territoriet hävdas med kraft. Blir det ett handelskrig så kommer det att drabba Sverige hårt för landet är exportberoende.


     Klockan är 1245 och det är + 16,2gr.

     God middag

     Pelle

Kinas samhällsstyrning

     Alla diktaturer måste kunna kontrollera sin befolkning. Nazismen hade sitt Gestapo och Kina har sin poängbedömning av invånarna. Det är landets sociala ingenjörskonst som är lite mer sofistikerat än Gestapo och avser att hålla befolkningen under kontroll och skapa enighet för att kunna agera kraftfullt. Man uppmuntrar till ett "gott" beteende vilket även gäller företag. Det gäller att erövra sociala kreditpoäng som kommer att avgöra din framtid. De opålitliga hamnar på svarta listan. Alla är rädda för bestraffning, så man lever i en mardröm där ett kastat papper renderar ett avdrag på 5 poäng.

     

            
              


      Alla invånare startar på 1000 poäng. Men det krävs att du redovisar 2 pluspoäng varje år. Enligt Kinas högsta ledning så tar en "moralisk fostran" tid och det måste kännas för att ett folk skall lära sig lyda. Inspektörer går varje vecka ut för att kontrollera att regler efterföljs, lögn och fusk bestraffas. Har du inte städat upp innan kvällen blir det automatiskt ett avdrag på 5 poäng. Kritik mot systemet kommer från sjuka och handikappade som har svårt att skaffa sig poäng och det är kreditpoängen som avgör din framtid.. Samhällsskikten avgörs av poängen och det hela blir ett rankingsystem av folket vilket leder till att klyftorna vidgas. De som hamnar på "svarta listan" får det mycket svårt, inga huslån i banker och inga resor blir möjliga då du inte kan köpa biljetter.

     

                       

     Du avsätter hela tiden digitala spår. 170 miljoner övervakningskameror ser hela tiden var du befinner dig. där de lågt sittande kamerorna är till för att lätt kunna identifiera personen ifråga. Detta är Kinas sociala ingenjörskonst som leder till angivning och manipulation. En ny arbetsgrupp har som affärsidé att erbjuda +poäng för en mindre kostnad. En maffiagrupp som ser till att genom hot och erbjudanden tjäna pengar och de befinner sig på lagens "rätta" sida. En grävande journalist som riktar kritik på systemet klarar inte att få någon domare i rätten på sin sida.


     Klockan är1700 och det är +10,7gr.

     God kväll

     Pelle

Äldre inlägg