Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från mars 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Funktionell dumhet.

    Göteborgs öde blir nu avhängigt av funktionell dumhet, bara ett under kan rädda staden. Västlänken berörs av ett flertal aspekter av rubricerade begrepp så det är hög tid att mer ingående belysa detta.  Människor stänger ner sin kognition. De blir fixerad vid ett mål och tänker enbart på hur detta skall kunna genomföras. De slutar att se bortom projektets gräns. Deras tankemönster stelnar som det blir svårt att frigöra sig från.

   

            

    Det finns flera aspekter som bör uppmärksammas. Att inte reflektera över det du gör och att inte överväga konsekvenserna eller över det större syftet med projektet.

    Den första dumheten är när man slutar ställa frågor. Man utgår från att det som överheten säger är rätt. Organisationens anställda ifrågasätter inte den djupt liggande slutsatsen att det enda rätta för Göteborg är en tunnel. Den andra dumheten är att inte söka efter sakskäl eller en anledning att tunneln skall genomföras. Policyn måste följas (chefen har sagt). Ett program blir viktigt när det pådyvlas uppifrån. Den tredje aspekten är en brist på substantiellt resonerande, man slutar att ifrågasätta de långsiktiga konsekvenserna av det man gör utan fokuserar enbart på rent tekniska aspekter. Det som gäller blir enbart att spela med i spelet. Man säger en sak men anser något annat.

    Om en organisation sätter ett stort värde på lojalitet blir resultatet att anställda begränsar tänkandet. När politisk lojalitet dominerar kan det ses som en moralisk plikt att vara en i laget. Rädslan för att avvika ger bränsle till ett moraliskt tvång att hålla sig inom de angivna ramarna.

    Funktionell dumhet kan medföra positiva resultat, men också till mindre katastrofer. En positiv egenskap är att den kan skapa en känsla av övertygelse och tro. Genom att inte ställa för många frågor undviker man söndring i organisationen. Anställda kan sluta med att överanalysera. Funktionell dumhet ger en känsla av sammanhållning och ordning inom en organisation. Svåra frågor motarbetas liksom djupare motiveringar till projektets natur. En organisation bemödar sig för att betona hierarki och status samt bekräfta chefens identitet. Ledarskapet inbjuder ofta till odlandet av funktionell dumhet. Genom att bygga en mur försöker ledare begränsa anställdas kognitiva kapacitet, man undviker de bredare diskussionerna. Konflikter dämpas och en gemensam känsla av mening infinner sig. Det är inte särskilt klokt att fortsätta att tro på ledarskapet när omständigheterna visar något annat och ej heller besitter några större ädlare egenskaper. En ledare skapar dumhet genom att kräva anställdas fullständiga hängivenhet. När han även ser sig själv som överlägsen blir kritiskt tänkande enbart kontraproduktivt, man ombeds lämna rummet. En överdriven betoning på ledarskapet gör det lätt för den funktionella dumheten att suga sig fast i folks medvetande. Ledaren skonar människorna från ångesten att behöva tänka självständigt


    Källa: Mats Alvesson, André Spicer


    Klockan är1030 och det är +5,2gr

    God morgon

    Pelle

Krisens politiska ytterligheter.

    En genomgripande samhällsförändring löser vissa problem men skapar samtidigt nya. För många framstår digitalisering och globalisering som något dåligt. Den kristna kulturen framhåller att domedagen enbart är ett förspel för vad som skall komma. Coronaviruset blir därmed en reningsprocedur inför framtiden. Krisen blir ett tecken på vad som skall komma.

  

               

Steve Bannon, som är en tänkare i vår tid, förde Donald Trump till Vita huset. Han anser att världen måste genomgå en kris för att kunna återgå till sitt sanna väsen. Coronan erbjuder ett totalt sönderfall vilket är den enda vägen till återfödelse. Steve Bannon vill ha en stiftelse för "högerrevolt" i Europa. Han är grundare av "Breitbart -en högerpopulistisk rörelse. Breitbart News Network är en amerikansk sajt för nyheter och opinionsbildning som grundlades år 2007 Huvudredaktionen ligger i Los Angeles med filialer i Texas, London och Jerusalem. Sveriges utrikesminister Linde (S) anser att Steve Bannions EU-utspel är djupt oroande. Steve Bannons projekt "The Movement" är en grupp av nationalistiska partier. Det första mötet kommer att äga rum i Bryssel i denna månad.

    

                              

    
    Steve Bannon var Donald Trumps kampanjchef. Han var den person som såg till att Trump vann valet. Han är en väldigt slipad strateg och vet hur man använder sig av media. Efter valet tog han plats i den innersta kretsen i Vita huset. Men blev till slut en belastning för presidenten så han fick sparken, så det republikanska partiet kunde då andas ut. Steve Bannon står högt i kurs hos Trumps kärnväljare  som har nationalistiska åsikter. Det finns ett kloster nära Rom där nationalister skall utbildas för att möta den nya tiden.

    

                            

    Den brasilianske presidenten Jair Bolsonoros son har anslutet sig till  Steve Bannons högerallians och han är också gruppens företrädare i Sydamerika. Han sitter i Brasiliens kongress och kommer att fungera som gruppens ledare, han säger så här: "Vi kommer att arbeta med Bannon för att få tillbaka vår självständighet från den progressiva  och globalistiska eliten och öka den sunda nationalismen för alla medborgare i Latinamerika, säger Bolsonaro den yngre.   

                    

                         Sannolikheten är stor att coronakrisen kommer att påverka utvecklingen i världen och så även i Sverige. Det gäller att följa händelseutvecklingen, om  det senare går att påverka något är en helt annan fråga. Men vi har vår press och vår media.    Klockan är 1700 och det är +8,4gr.

    God kväll

    PelleKampen mot mikroberna.

     Ingen katastrof kan mäta sig med den som drabbade Amerikas ursprungsbefolkning när européerna anlände med smittkoppor och mässling. När spanjorerna lade under sig inkafolkets och andra indianers territorier skedde det inte med utvecklad stridskonst. Ingen indian hade haft smittkoppor eller mässling så smittorna kastade sig över ursprungsbefolkningen med förödande kraft. År 1548 hade urinvånarnas antal sjunkit från 16,8 till 6,3 miljoner och 1605 återstod en miljon. Indianerna dog eftersom de blev sjuka och i vissa områden försvann hela befolkningen, som på Kuba och flertalet övriga öar i Karibiska havet.

    

                     

    Efter detta kommer pestpandemierna. Vi har "filistéernas pest", "pesten i Aten 430-427 f.Kr och de stora romerska epidemierna 160 - 180 e.Kr och 251-268 e. Kr. Under flera sekler fortsatte pesten att periodvis drabba länderna Grekland, Egypten och Syrien. Men de dåliga kommunikationerna gjorde att Västeuropa klarade sig relativt bra.

    Digerdöden i mitten på 1300-talet kan redovisa trovärdiga uppgifter på att mellan sextio och sjuttio procent av invånarna i hårt drabbade byar avled. I genomsnitt räknar man med att mellan trettio fyrtio procent av Europas  befolkning dog. Enligt vissa historiker var epidemin  världsomfattande, det vill säga en pandemi i ordets fulla  bemärkelse.

    Med digerdöden rörde det sig om katastrof för civilisationen då de ekonomisk systemen havererade och jordegendomarna förlorade sitt värde. Lågadeln blev utfattig när bönderna inte betalade sin ränta. Hela byar övergavs då ingen orkade bruka jorden. Man letade frenetiskt efter syndabockar som resulterade i masspsykos och pogromer.

    Pesten gav inte immunitet så våra förfäder kunde inte bygga upp ett naturligt biologiskt försvar. Dödligheten blev mycket hög i samtliga de pestepidemier som följde på digerdöden. Pesten upphörde på 1700-talet men återkom i en tredje våg i slutet på 1800-talet då de spreds med hjälp av ångbåtar och järnvägar. Europa klarade sig relativt bra från den tredje pestepidemins attacker. Spanska sjukan som slog till samtidigt ledde till mycket hög dödlighet. Att pesten upphörde under 1900-talet kan vi tacka utvecklingen av antibiotikan. Sjukdomarna ledde till en intensiv verksamhet av dåtidens skickligaste läkare och vetenskapsmän. Slumsaneringarna under 1800-talet var ett led i att minska kolerans möjligheter att sprida sig.

    Aids slukade miljoner människoliv på 1980-och 1990-talen och den gör så fortfarande. Aids är en levande påminnelse om att vi har långt kvar innan vi besegrat mikroberna om vi nu någonsin kommer att göra det. Kommer vi att kunna besegra coronaviruset denna senaste pandemi? Det är skrämmande att samma psykologiska samhällsreflexer återkommer, människan har inte ändrat sig.


    Klockan är 1015 och det är +6,2gr

    God morgon

    Pelle
    

Sverige efter corona.

     Efter denna pandemi kommer det "normala" politiska tillståndet att vara borta. En ekonomisk depression kommer att kasta allt över ända för den politiska klanen har misslyckats och på grund av detta kommer folk att dö. De skandaler som hittills inträffat i Sverige har resulterat i att ingen har ställts till svars, inget ansvar har utkrävts. Politikerskrået har tagit hand om sina egna. Man har offrat någon tjänsteman och den ansvarige politikern har tilldelats en annan tjänst. Men detta tillstånd kommer att vara över i och med år noll som är coronavirusets "Peak". Folkets ilska över försumligheter kommer att rita om det politiska landskapet. I dag sitter vi i samma båt och det gäller att sitta lugnt i båten och ha förtroende för skepparen för han har ansvaret att föra oss i land.         
 

                                     Den osynlige fienden.


     
Vi genomgår den största krisen sedan andra världskriget och Vi är belägrade av en osynlig fiende. Den mänskliga kostnaden för dålig förberedelse kommer i Sverige att kosta hundratals liv för vården är underdimensionerad. Sverige är landet där sjukhuspersonalen får tillverka sin egen skyddsutrustning.

    

            

    Förberedelser och planering är avgörande för att kunna bemöta en kris utan svårare förluster. Denna kris som Sverige står inför var inte omöjlig att förutse. Många har i åratal påpekat att Sverige är ett land utan marginaler. Det har inte varit politiskt gångbart att föra detta resonemang, det fanns inga politiska poäng i detta.

    

            
                                            Kurvan störtdyker.


       Erfarenheterna från världen i denna stund visar hur dödligheten varierar. Vi vet inte var Sverige kommer att hamna i denna dödens statistik. Vi måste vara mentalt förberedda på en annorlunda värld, ett annorlunda Sverige efter Corona.


                

                      När kommer det att vända? När når vi år noll?


     Klockan är1200 och det är +8,4gr.

    God middag

    Pelle      

Sveriges kris kräver en plan.

     När det gäller alla förändringar i ett samhälle så krävs det en plan, ett program. Coronakrisen har inneburit en prövning för den svenska ekonomin. Börsen faller och varslen väller över oss. Det svenska samhället befinner sig under belägring. Flera har varnat för förödande ekonomiska konsekvenser som en följd av coronaviruset, så det går inte att blunda för fakta. Skall vi bara lugnt och stilla sitta och vänta på depressionen? Nej, absolut inte. Vi behöver en plan för en återgång till det normala, vi kan benämna strategin för "arbetslinjen"

    

            

     Som det nu är kan inga beslut överhuvudtaget fattas, vi måste sätta ett konkret datum för återgång till det normala. Som planerare är jag övertygad om att det sämsta tänkbara är att leva i ett vacuum. Människor klarar inte detta, det blir en grogrund för vansinniga beslut, konspirationsteorier och misstro. Skulle epidemin fortfarande rasa när detta konkreta datum infinner sig, så fattar man efter en analys ett nytt beslut som innebär ett nytt konkret datum för "arbetslinjen". Man måste få igång verksamheterna och detta tar tid.

     I dag dryper samtliga artiklar av elände, några exempel: "Ett av de största varsel vi sett i modern historia", "Värsta flygkrisen sedan andra världskriget", Coronasmittade i världen närmar sig nu 90 000". Det finns inget slut på eländet. Människan reagerar på denna stormvåg på ett naturligt sätt, hon blir apatisk och tappar tron på en lösning.

     

                                          

                                  Du måste ha en handlingsplan.    

     Sveriges strategi består av spaning och isolering av sjuka. Om detta är medicinskt tillräckligt återstår att se. Expertisen får avgöra detta, så det lägger vi åt sidan. Det gäller att ta kontroll över ekonomin, för vad gör vi när lönen är slut och kreditkorten är belastade till max och banken vägrar att ge ytterligare lån. Vi måste spara i "ladorna" för de sju svåra åren. Det måste finnas en buffert med sparpengar när kylskåpet slutar att fungera och när tänderna måste lagas. Det är mänskligt att skjuta dessa avgöranden på framtiden. Man tolkar istället alla uttalanden att viruset håller på att plana ut så krisen är snart över.

     Men det kommer inte att bli så som vi hoppas. Det kommer säkerligen att ta två år innan vi får ett vaccin. Granskar man spanska sjuka så kom den i tre vågor. Vi kan inte utesluta att coronaviruset beter sig på samma sätt.

    

                      
  
                           Låt denna kloka människa leda en arbetsgrupp. 


     Regeringen bör tillsätta en arbetsgrupp för att analysera den kris som Sverige genomgår. Ett mindre antal personer skall ansvara direkt inför regeringen. Partipolitiska parametrar måste ovillkorligen läggas åt sidan. Målsättningen måste vara att föra Sverige ut ur krisen, en plan måste göras upp med ett konkret datum för arbetslinjen. Sveriges befolkning måste kunna ta del av en konkret handlingsplan, då återvänder förtroendet för landets ledning.


    Klockan är1155 och det är +8,2gr.

    God morgon

    Pelle

Äldre inlägg