Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från januari 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Palme-affären

    Mordet på vår statsminister var inte något mord, utan bara en väl genomtänkt statskupp, ett teaterscenario med utvalda statister. Palmeaffären är nu ett ämne för historiker och romanförfattare. Makten ville ha det till ett mord utfört av en ensamstående galning, för det är enklast så. Verkligheten bakom Palme-affärens dubbelspel överträffar allt vad vår tids fiktion och deckarskribenter har presterat.

   

                                  

    Mordet på Gustav III förbleknar. Men år 1809 skakades Sverige av en statskupp då kung Gustav IV Adolf avsattes och sedan fick tillbringa återstoden av sitt liv utomlands. Han kallade sig själv Överste Gustafson.

Det har när det gäller Palme-mordet funnits en grundmurad tro på att etablissemanget skulle kunna förhindra ett avslöjande av "mordet", men så har inte varit fallet. Men som Emile Zola uttryckte sig beträffande Dreyfusaffären 1897, "Sanningen är på väg och ingenting kan hindra den".

    

                               
        

    Pseudohändelsen på Sveavägen förändrar i ett slag vårt land till ett samhälle där man inte längre kan känna sig trygg, man blir misstänksam. "Palme-mordet" kommer säkerligen gå till historien under benämningen som outplånlig. Palme-affären framstår som en mer adekvat benämning. Förnekandet att Palme-mordet har ägt rum kommer att i vissa kretsar betraktas som en hädisk tanke. Det hela konverterar nu till ett praktiskt problem, hur skall man hantera namn på gator och monument?

    Sverigebilden utomlands har varit skamfilad så länge "mordet" inte var uppklarat. Hur denna nya vändning i Palme-affären kommer att uppfattas återstår att se, den är ju inte officiell ännu, och  kanske heller aldrig blir det, sannolikt kommer det att dröja till ett politiskt lämpligt tillfälle.

    Men vad var då motivet? Det måste alltid finnas ett motiv till varje brott. Det får bli en annan fråga och en annan blogg.


   Klockan är 1630 och det är +6,0gr.

   Önskar en trevlig fredagskväll 

   Pelle

Alla dessa medlöpare.

    Medlöpare är de som aningslöst låter sig utnyttjas av en rörelse - underförstått att individen borde veta bättre. Medlöpare är således en nedsättande benämning på en människa som sympatiserar med en rörelse utan att själv vara del i denna. Hitler skulle aldrig ha kunnat begå brott av en sådan omfattning om han inte haft stöd av medlöparna, de som bara följde med strömmen, de som blundade och var helt enkelt för fega att yttra sig. Hitler begrep detta och dränkte sitt folk med nazistisk och antisemitisk propaganda.

   

                                      

             En vacker stjärna och medlöpare till nazismen - Zara Leander.

    Med socialismens kollaps måste man ställa fråga: Vilken moralisk skuld har de medlöpare som under 1960 -1970 talen försvarade det socialistiska systemets framfart i tex Hanoi-regimen och de Röda Khmerernas i Kambodja. Många försvarar sig med att det var bara ord och inte några gärningar och därmed fritar de sig själva från skuld. En medlöpare som tar avstånd från vad han/hon skrivit borde välkomnas åter till det demokratiska samhället, men oftast så väljer man att tiga.

    Islamiska statens medlöpare, de med svenskt medborgarskap, sätter rättssamhället på hårda prov. Vårt demokratiska samhälle tror inte på arvsskuld. Var och en skall bedömas efter sina egna gärningar. Listan över de bestialiska dåd som tillhörde det islamistiska samhället är förfärande aktuella och kan aldrig tillåtas att sopas under mattan. Dess medlöpare i Sverige skall ovillkorligen ställas till svars.

    

                              

                               Ingen medlöpare till islamsk terrorism.

    Utmaningen för det svenska rättssamhället är tveklöst given för våra folkvalda politiker. Ann-Sofie Hermansson (S) agerar därför helt rätt när hon inte smiter undan striden. Hon vet att socialdemokraterna sannolikt kommer att förlora vissa röster som går över till det nystartade islamistiska partiet, men hon inser att vi är tvungna att markera hårt mot terrorismen och dess medlöpare.


    Klockan är 1430 och det är +5,6gr. det regnar.

    God middag

    Pelle

Mordet på Olof Palme - mörkläggningen

    Det fanns ett flertal förvarningar om att ett attentat var på gång. Varningar i form av brev till utrikesministern. De som ytterst hade ansvaret var rikspolischefen och säkerhetschefen, det gällde rikets säkerhet om en kupp kunde misstänkas, en statschef måste alltid bevakas. Men de har gemensamt deklarerat att de inte ville sätta sig över Palmes vilja att gå obevakad denna kväll. Detta är inget annat än en efterkonstruktion som saknar stöd i lagen. Ingen statschef får flanera utan bevakning när det föreligger diarieförda hot.

    

                    

    "Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, kommer den att skaka Sverige i dess grundvalar"-sa Hans Holmer som utsågs till att reda ut begreppen.

    I över två decennier har ett organiserat dubbelspel bedrivits. Palmeaffären har gått så långt att det är en fara för demokratin och rättssäkerheten för Sverige. Den svenska allmänheten måste väckas till insikt i detta. Detta fall på hemmaplan har bara försvunnit in i mörkret och tystnaden. Denna säregna åsiktskonformismen har genomsyrat mediesamhället och det intellektuella etablissemanget. För den egna karriären har det varit nödvändigt att känna av vindriktningen. Detta har bidragit till att denna politiska skandal har kunnat hemlighållas i närmare ett kvartsekel utan att avslöjas.                  


    "Man kan lura några människor hela tiden och alla människor till en tid, men man kan inte lura alla människor hela tiden", sa Abraham Lincoln. Man har istället följt Machiavellis råd  (Fursten 1512), "Det spelar ingen roll vilka medel som används. Moralen måste uppoffras för statsnyttan.

                   

     Alla efterhandskonstruktioner, fusk med falska kulhål, rengjorda patroner, mullvaden i Palme-rummet, hemliga organisationer, manipulerade tidsangivelser, obduktionsprotokoll som hemligstämplats mm. Man måste fråga sig, får det gå till så här.

    Platon och Machiavelli anser att staten har rätt att ljuga om det gynnar staten. Staten kan medvetet sprida oväsentliga nyheter och information för att hålla människor förtryckta och nöjda. Det enklaste sättet att behålla makt över allmänheten är att se till att hålla dem okunniga och upptagna av oväsentligheter, ju större förvirring desto större vinst. Den dolda statskuppen har säkerligen kostat skattebetalarna åtskilliga miljarder kronor.

    Välkomna till den nya tidsepoken.


    Klockan är 1715 och det är +5,1gr

    Trevlig kväll

    Pelle

Mordet på Gustav III

    Mordet på Sveriges konung skedde den 16 mars 1792 då kapten Jacob Johan Anckarström sköt Gustav III under en maskeradbal på operahuset i Stockholm. Detta mord gjorde slut på en historisk era. Borgarna och enskilt folk var shockade. Militären patrullerade på gatorna och stadens portar stängdes. Man kontrollerade alla som hyrde kuskar vid hyrstallarna och polisen beslagtog all inkommande och utgående post. Polisen var mycket effektiv och handlade självständigt och mycket snabbt. Men alla medborgare var inte lika shockade, många hundra stockholmare visste att något skulle ske, bland dem polischefen och kungen själv. Gustav III var medveten om att han var hatad och avskydd av stora delar av adeln. Bara några timmar innan skottet avfyrades hade kungen fått varningsbrev.

    

              

    Kungen hade misslyckats med kriget mot Ryssland som också blev väldigt dyrt. Efter statskuppen 1789 då han tog den politiska makten från adeln så bestämde sig många adelsmän att han skulle bort från tronen. Enligt kuppmakarnas strategi skulle man tagit makten denna mordnatt och skapat ett nytt Sverige, men så blev det inte för kungen dog inte. Gustav III:s närmaste män agerade snabbt och tog hand om statsledningen och säkerheten i Stockholm. Polischefen kunde redan den första dagen gripa den huvudmisstänkte adelsmannen Jacob Johan Anckarström. Det var den bortkastade pistolen som blev beviset.

     

                

    Den energiske polischefen Liljensparres arbete förde honom högre och högre upp och nådde till slut ända upp till hertig Karl, men då var det slut, han gav order om att utredningen skulle avslutas. Locket lades på och Anckarström avrättades mycket brutalt. Fyra adelsmän fick sina dödsstraff förvandlade till evig landsförvisning, alla andra involverade fick mycket milda domar. Många var djupt upprörda, de ansåg att de skyldiga kom alldeles för lindrigt undan.


                                   

                              Jacob Johan Anckarström.

            Hela sanningen om mordet på Gustav III avslöjades aldrig.


    Den 28 februari fick Sverige ännu ett "kungamord", statsminister Olof Palme sköts på Sveavägen i Stockholm. Denna gång lade makthavarna omedelbart på locket, för det svenska folket skulle inte klara sanningen. Man var helt enig om att mordet skulle aldrig skulle få klaras upp. När pusselbitarna efterhand ligger på bordet så återstår bara att sammanfoga bitarna till en helhet och det är ingen vacker bild som träder av rättsstaten Sverige

    Nästa blogg: "Mordet på Olof Palme - mörkläggningen"


    Klockan är 1105 och det är +6,9gr.

   God morgon

   Pelle

Göteborg - den delade staden.

    Världen har många delade städer - Jerusalem, Nicosia och nu tillkommer Göteborg. Västlänken delar staden på olika sätt, den tar inte hänsyn till den nordliga delen, Hisingen lämnas utanför. Västlänken delar också staden mentalt i två delar. Genom detta främmande element, som strider mot stadens historiska identitet, är invånarna i klar opposition. Man måste fråga sig, för vem bygger vi staden och vad är syftet med att inte ompröva frågan? Allt verkar förutbestämt, stadens historia verkar skriven, och därmed också dess öde.

        

         

    Det är den mentala uppdelningen av staden som kommer att sätta djupa spår för framtiden. Dåliga tekniska lösningar kan oftast åtgärdas men en tunnel är för evigt. Syftet med att bygga en stad är att den skall vara till för alla, men i detta fall frångår man detta axiom för ett högre mål som inte hat låtit sig förklaras. Tystnaden från de ansvarigas sida har under alla år varit kompakt.

    Jerusalem är en delad stad, där EU inte erkänner Israels annektering av den östra delen. Jerusalems status som Israels huvudstad avgörs genom förhandlingar. Nicosia är Cyperns huvudstad och sedan år 1974 är staden delad i en nordlig och en sydlig del efter den turkiska invasionen. Historiska tillbakablickar är nödvändiga för att förstå händelsers konsekvenser. Att dela upp en stat eller en stad i två grupper kan medföra bekymmer för många decennier framöver. Frankrikes uppdelning: För Vichy eller mot Vichy har satt outplånliga spår i fransmännens psyke. 70 år efter fredsslutet lider landet av dess konsekvenser. Uppdelningen har alltid varit ett oavslutat kapitel i Frankrikes historia.

    Det vi tar del av i Göteborg är början på en alienering, ett socialt begrepp som innebär att känna sig som främlingar i sin egen stad. Västlänken innebär en polarisering som skapar en grogrund för en sämre utveckling på sikt och därmed ett hot mot demokratin. Våra politiker har valt denna väg mot framtiden och vi invånares enda möjlighet är att på bästa sätt hantera situationen. Vi har valt dessa människor för att styra vårt öde.


    Klockan är 1145 och det är +3,8gr.

    God morgon, en härlig dag väntar.

    Pelle

Äldre inlägg