Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från oktober 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Vårt behov av sammanhang.

    Vi förtränger den demagogiska utvecklingen i Europa. Det är ett socialdemokratiskt mantra att alla länder skall ta sitt ansvar för flyktingarna, men man ser inte helheten. Vår statsminister anser att EU bör frysa bidragen för de länder som inte ställer upp, med andra ord så anser han att de bör uppfostras, han förstår inte att flertalet länder har utflyttningsproblem så frågan är faktiskt helt död. Om han förstår detta,så är det ett utmärkt sätt att göra sig impopulär, således ett mycket oklokt agerande.

    I Polen har två miljoner lämnat landet, Estlands befolkning har minskat med 16 procent, Litauens med 24 procent, Bulgarien hade 9 miljoner 1989, i dag bor där ca 7 miljoner. Grekland, Italien och Portugal ser sin medelklass lämna sina länder för att söka sig bättre möjligheter. Att ersätta detta demografiska tomrum med outbildad arbetskraft från Mellanöstern finns naturligtvis inte på en klok politikers agenda.

    

                 

    Vi måste förstå sammanhangen, dessa yttre och inre skeenden samt möjligheterna att påverka. Det blir en fråga om livskvalité att inse sammanhangen i en djupt splittrad värld. Människan är det enda djur som grubblar över existensens hemligheter, hon är ensam om detta bland allt levande här på jorden. Detta leder till att vi har möjlighet att påverka det som sker omkring oss. Detta är egos motivering till att skriva, att lyfta fram berättelser. Nåväl, över till det som ligger oss närmast, allt som händer i vår stad Göteborg.

    Tålamodet, denna kraft att uthärda, att vänta utan att tröttna, att bibehålla tron år efter år är en egenskap som går under benämningen uthållighet, ett tålamod utsträckt i tiden. Detta bygger på att allt ändå har ett slut, man kan inte ge upp innan man har passerat mållinjen, för vad skulle man ta vägen? Ett citat ringer i mina öron: "Never, never, never give up"- (Churchill).

   Västlänken, linbanan m.fl., dessa projekt som aldrig får lämna agendan, trots att bevisen mot deras existens är överväldigande. Hundratals miljoner kronor förslösas av våra skattepengar som kunde fått en bättre användning, enbart för att man inte kan säga nej, inse att man har fel. Ibland tappar man tålamodet, så gräv den där jävla tunneln så får verkligheten avgöra vad som är sant Bygg linbanan för 4miljarder och ta dess ekonomiska konsekvenser -  men då finns inga politiker kvar på scenen för de har slutat.

     

         

    Överlevnadskraften hos Göteborgarna är stor, och denna instinkt kommer inte att misslyckas. Denna oförklarliga kraft som tillhör djurriket men som även människan i Göteborg besitter kommer att ge sig tillkänna. Staden kommer att överleva, kanske något skamfilad, men med en större kraft än någonsin. Ett ljus kommer att tändas som tar kontroll över hjärnan. Intuitionen är förmågan att förstå, veta, eller att förstå sammanhangen, detta är inte alla förunnat. Det är instinkten som aktiveras i de kritiska situationerna, där krävs ingen analys.


    Klockan är 1155 och det är +9,4gr.

    God middag

    Pelle

    

Sverige - regeringen som måste falla.

    Regeringen har inte längre medborgarnas förtroende. Det gäller då att följa det demokratiska spelets regler så att demokratin efterlevs. Genom att ställa en misstroendeförklaring eller med ett annat ord misstroendevotum. Detta är i en parlamentarisk kontext det verktyg som används för att avsätta en regering. Detta är i regeringsformen en grundlagsstadgad rättighet som är tänkt att fungera som ett skydd för demokratin. De som väcker misstroendeförklaringen behöver formellt inte ange några skäl för detta, men regeringens bottenlösa slöseri med skattebetalarnas medel  och dess inkompetens att upprätthålla lag och är skäl nog.
                             


    Regeringen kan inom en vecka efter misstroendeförklaringen söka väljarnas förtroende genom att upplösa riksdagen och utlysa extraval. Det är riksdagen som fattar detta beslut om misstroendeförklaring. Medborgarna skall känna förtroende för den offentliga makten och de gör de inte i dag. Trenden i samtliga opinionsmätningar är rent ut sagt förödande för statsministern. Han har tappat greppet om Sverige och vet inte hur han skall bete sig, så kan inte ett land styras. Hade han varit ärlig och uppriktig hade han utlyst nyval, men han klamrar sig krampartat fast vid makten.

    Minst 35 ledamöter måste gå ihop och föreslå att riksdagen skall rösta om att ställa en misstroendeförklaring för att en omröstning skall bli av. Minst 175 ledamöter måste sedan rösta ja till förslaget för att riksdagen skall förklara sitt misstroende för regeringen. Det är en majoritet av riksdagens 349 ledamöter. Om man kommer fram till att riksdagen inte har förtroendet för statsministerns sätt att sköta landet måste hela regeringen avgå eller utlysa ett extraval. Riksdagen har röstat om misstroendeförklaring tio gånger - men aldrig sagt ja. Nu är det dags att riksdagen fattar beslutet att säga ja till en misstroendeförklaring. Det är Sverigedemokraterna det största partiet som  skall ta detta initiativ.                                      


    En ny regering måste bli en syntes av SD, M och KD. Både M och KD har sagt ja till ett samarbete så det är bara att lägga upp strategin. För Sveriges bästa kan vi inte vänta till valet 2022. Våldet ökar varje dag och statsskulden bara växer och oron sprider sig. Regeringen måste falla.


   Klockan är 1645 och det är +12,1gr.

   Trevlig kväll

   Pelle


  Bloggen har kompletterats 2019-11-20.

Göteborg - den marina staden.

    Staden Göteborg har fått mycket till skänks, kontakten med Kattegatt, Nordsjön och Atlanten. Rikets andra stad ligger på rätt sida, den åt väster. Stadens marina möjligheter skall man värna om och utveckla. Stadens norra och södra delar skall hållas ihop med ett färjesystem. Ett kollektivsystem som samtidigt blir en turistmagnet. Vi inser att det måste bli ett slut på grävandet då dessa tunnlar sänker grundvattnet och skadar bebyggelsen. Konsekvens av detta måste bli att vi skall färdas i markplanet, vilket innebär el-bussar och el-färjor på älven. Vi skall sträva efter flexibilitet för ingen vet exakt hur vår framtid blir, vi skall inta en lyhörd attityd, beredda till revideringar. Staden skall växa och bli en miljonstad. Detta innebär hög exploatering på de områden där stadsbilden möjliggör detta. Stadens identitet får inte försvinna i detta planarbete, vi får inte sälja ut stadens själ för då har vi inget.     

   Denna bild visar att vattnet är en ofrånkomlig del av stadens identitet. Personligen har jag döpt Göteborg till lilla Sydney. Denna stad i Australien framhäver vattnets betydelse, färjor ilar fram och tillbaka för att förbinda stadens delar, det är naturligtvis så vi skall göra.

   Embryot Stenpiren får bli navet i färjetrafiken som kan utvidgas i samband med att området exploateras för bostäder och handel. Det kan avslutas med ett höghus som ersätter verkets bebyggelse. Höghuset är en markör för stadens inre del. Här är det försvarbart med en "skyskrapa". Frihamnen kan mycket väl exploateras hårt

        

Bilden måste tolkas som en principskiss där den röda linjen redovisar hur staden binds ihop med en stadsbana som mycket väl kan vara en elbusslinje. Färjorna F1, F2 och F3 utgör det nätverk som behövs och markerar de riktningar som krävs. F1 ut mot Älvsborg och Vinga, F2 mot frihamnen och F3 motströms. En ev. höghastighetsbana får sin hållplats i Station Gårda.  

Här finns ingen Västlänk, ingen linbana, enbart bussar och färjor och så en station i Gårda som absolut blir nödvändig. Förslaget redovisar 12 stationer utöver Gårda. Hur stadsbanan skall korsa älven får utredas ytterligare, alternativen är bro, tunnel eller färja.                               
                                       Göteborg - den marina staden.

    Klockan är +1530 och det är +12,8.

    God middag

    Pelle
              

Mellanöstern - förvirringen.

    Spelet om makten har nu blivit komplicerat, man måste ta ett steg tillbaka för att reda ut begreppen. Det är svårt att förstå dessa schackdrag om man inte känner till bakgrunden. USA, Frankrike, Saudiarabien, Turkiet, Qatar och Gulfmonarkierna har under de senare åren stött al-Qaida och den islamiska staten med pengar och arbetskraft (läs CIA). Det började år 1979 med USA:s dolda operationer i Afghanistan, innan ryssarna dök upp på scenen. Man stöttade islamisk fundamentalism mot Sovjetunionens "gudlösa kommunism". Utöver detta har imperiet lämnat stöd till islamiska militanta grupper i Bosnien, Kosovo, Libyen, Kaukasien och Syrien. USA störtade de sekulära regeringarna i Afghanistan, Irak och Libyen och försöker nu göra det samma med Syrien. IS är en direkt utväxt av al-Qaida som blev resultatet av invasionen i Irak, en klar konsekvens av imperiets agerande. Det är USA:s fel att en miljon flyktingar söker sig bort från Mellanöstern upp till Europa och Sverige. Kurderna har hela tiden kämpat mot IS, men tack vare bombningarna kan nu IS lämna dessa läger där de suttit inspärrade.                  


    Vita Huset har bombat i Syrien för att skada dess infrastruktur och oljeproduktion. Dessa rörledningar till Europa är orsaken till fientligheten mot Syrien. Dessa rörledningar kan förhindra Ryssland som Europas dominerande energikälla. USA är fientlig mot den syriska regeringen av samma skäl som imperiet har varit fientlig mot Kuba, Venezuela och tidigare Vietnam, Laos och Kambodja m.fl.

    Dessa regeringar har gemensamt att de är oberoende av amerikansk utrikespolitik, de vägrar att vara en klientstat i Washington. Man har visat otillräcklig respekt för det kapitalistiska sättet att leva.


    Källa: William Blum


    Klockan är 1150 och det är +10,4gr.

   God morgon

   Pelle

Svenskhetens framtid.

    I EU kommer nationalstaten att  förlora i betydelse som politisk och ekonomisk enhet. De beslut som tidigare format svenskheten är historia, nu kommer besluten att tas på annat håll. Sverige är ett litet kulturområde till skillnad från de engelsktalande. Vi i Sverige har visat ett väldigt litet intresse för att bibehålla och utveckla en egen kultur. Katalonien i Spanien visar en helt annorlunda attityd och Norge skapade en nationell kultur under det svenska väldet. Vi måste bli bättre och vi måste slå vakt om de nya svenskarna, de får inte skapa parallella samhällen. 

 

               

    Ur den nationella stormaktens ruiner steg den svenska frihetstiden fram. År 1809 reste sig den svenska nationalstaten och då växte dagens svenskhet, välfärdsstaten fram. Det är ingen mening med att gå längre tillbaka i vår historia.

   

                      


    Beträffande svenskheten så är det ett område där medborgarna själva kan bestämma för det är bara vi som vårdar den. Det är således även vår plikt mot den övriga mänskligheten och våra grannländer att inte glömma Per Albins ord, "varen svenske". I skrivandets stund kommer nyheten att Danmark kommer att skärpa sina gränser mot Sverige. De kan helt enkelt inte längre lita på tillståndet i sitt grannland. Vi har oss själv att skylla, öppna gränser från Mellanöstern har nu skapat en situation som har konsekvenser, man har satt svenskheten på undantag.

  

                              

    Berlinmurens fall 1989 och sovjetväldets upplösning diskrediterade socialismen i alla dess former. Man bytte inställning och valde EU. Socialdemokraterna hade sedan sextiotalet varit avvisande med tanke på neutraliteten och det sociala systemet, men riksdagen godkände beslutet år 1992. Socialdemokratin förvånade sina väljare genom att presentera ett nytt pensionssystem. Man gav upp kampen som kostat mest tid och kraft i Sveriges moderna historia, själva kronan i välfärdsbygget. Våren 1994 tas ett beslut av samtliga riksdagspartier utom vpk. Den 1 januari 1994 inträdde Sverige i EU. Därmed hade den alliansfrihet som fötts under Karl XIV Johans ersatts av ett medlemskap i en union på väg att bli en förbundsstat. Det nordiska agerandets tid var över, som lyft Sverige under Hammarskjöld, Undén och Palme.

                              


    Socialdemokratin har svikit sina väljare och svenskheten. Man valde istället  den ekonomiska liberalismen. Det är inte underligt att dess väljare börjar tveka då socialdemokratin i dag spelar en helt annorlunda melodi.


    Källa: Göran Hägg


    Klockan är 1505 och det är +13,1gr. Regn då och då.

    Önskar er alla en trevlig fredagskväll.

    Pelle

    

Äldre inlägg