Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från juli 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Västlänken - det oförsvarbara brottet.

    Alla handlingar får konsekvenser, så och genomförandet av denna tunnel för kollektivtrafik. Luften som omger detta projekt vibrerar av negativism, det är en omöjlighet att försvara ett projekt som går emot invånarnas vilja. Västlänkskartellens politiker ljuger för sig själva och försvarar sig genom att förlägga skulden på invånarna, detta är fullständigt absurt och faller på sin egen orimlighet. Är det vi, invånarna i staden, som vill ha en söndertrasad stad, höjda kommunalskatter, en stad vars identitet smulas sönder. Kartellen har inga ess kvar i rockärmen att erbjuda, så det ända som återstår, när man vänt förnuftet ryggen, blir invånarnas hämnd för detta brott mot demokratins grundvärdering, detta kan inte försvaras. Att enbart stillatigande ta del av denna process när brottet genomförs är en mänsklig omöjlighet. Kartellen försvarar sig med ett lögnaktigt byråkratiskt pladder, som är baserat  på en lögn från första början. Kartellens medlemmar måste lida av posttraumatisk stress när de inser vad detta beslut kommer att leda till. Det finns en svag länk i detta demokratiska brott. Kartellens medlemmar skall förvinna från den politiska scenen, så de kommer att bli denna process verkliga förlorare. De har haft tid att tänka igenom Västlänkens konsekvenser, att diskutera med invånarna och försvara sina tankegångar, men de har i stället valt att inta musslans attityd, ingen debatt, ingen förklaring. Invånarna har helt enkelt inte existerat, men Kartellens politiker kommer snart att inse att de kan förvänta sig en demokratisk motattack från invånarnas sida. Det gäller bara att sätta in stöten vid rätt tidpunkt.


    Klockan är 1520 och det är + 28gr.

    God middag

    Pelle

Sverige - landet där allt i principi är förbjudet.

    Staten har påtagit sig uppdraget att vara allas våran mamma, men mäktar inte med att hålla alla under armarna, detta är och förblir en orimlighet. Konsekvensen är att varje människa måste ta ansvar för sig själv och sina handlingar, 

                                 '

         Men om vi nu lagstiftar och förbjuder i princip allt, så har vi gjort rätt.

      men vi har en benägenhet att vältra över ansvaret på någon annan. Blir nu samhället bättre på detta vis? Skall inte människan inse och uppfostras av att stå på egna ben?

    Skolan skall framhålla att det är nödvändigt till ett självständigt tänkande och ett enskilt ansvar för de handlingar som individen åtar sig. Dessutom framhålla den sunda livsföringen, därefter är det föräldrarnas plikt att se till att detta genomförs. Men det är här det brister, föräldrarna tar inte sitt ansvar utan skyller på en inkompetent lärare eller någon annan myndighet.

    Vi har ett moraliskt ansvar, globalt ansvar, kollektivt ansvar, solidariskt ansvar och ett strikt personligt ansvar. Det personliga ansvaret krackelerar i Sverige, då staten har åtagit sig rollen som vår mamma, det blir alldeles för lätt för individen att svära sig fri från det egna ansvaret, därför krävs det ett paradigmskifte i sättet att tänka.

    Har vi sålt ut allt av värde, allt sunt förnuft, all hederlighet, all känsla för vad som kan kallas rättvisa. En miljöpartist vill ha uppehållsrum för de kriminella gatubarnen, de som rånar tanter mitt på ljusa dagen, ingriper polisen riskerar de att bli anklagade för polisvåld. Sahlgrenska klagar för de har inte blod tillräckligt för att lappa ihop dessa knivmarodörer. Vi har öppnat våra gränser och importerat terrorister och kriminella. De kriminella gängen bekämpar varandra för det gäller makten över narkotikan. Jag bryr mig inte om de sticker kniven i varandra

    Politikerna försvarar sig genom att framhålla att det är förbjudet att bära kniv. det är förbjudet att slåss på allmän plats, det är polisens ansvar att hålla ordning. Nästa dag läser man att polisen har använt övervåld, en utredning skall tillsättas, men de anklagade släpps, bevisen är inte tillräckliga säger åklagaren. Alla kan andas ut, pinsamma utredningar behöver inte genomföras. Nästa dag ännu en knivskärning, samma procedur, men denna gång tittar polisen åt ett annat håll.

   

           


    Hur långt skall våra politiker få driva detta land? Vi har öppnat våra gränser för terrorister och kriminella och de som vågar yttra sig avfärdas som rasister. Den svenska staten är oerhört feg, men de klarar sig genom förbud, därefter händer ingenting.

            

             Sverige, landet där man inte förmår att se till att alla lagar efterlevs.  


     Klockan är 0850 och det är +22gr (det kommer att bli varmare)

     God morgon

     Pelle                   

Rådhusets tillbyggnad

    Med jämna mellanrum får vi en debatt om klassisk-och modern arkitektur. Tillbyggnaden av rådhuset rev upp en folkstorm utan like, det var en frontalkrock med det nya synsättet att se på arkitekturen, det var funktionalismens genombrott.             


    Den äldre delen ritades av Nikodemus d.ä. och tillbyggnaden av arkitekt Gunnar Asplund. Det var en arkitekttävling som utgick 1 mars 1913 och första pris gick till "Andante", arkitekt Gunnar Asplund. Det är nu det stora arkitektbråket startade, de styrande var oeniga men förslaget principgodkändes ändå år 1934.

   

                                     

    Den 22 oktober 1936 revs byggnadsställningarna och ridån gick upp för en folkstorm av sällan skådat slag,  "olyckligt, "fruktansvärt", "det mest tragiska som hänt i Göteborgs senare historia". Men vad var det som upprörde allmänheten så till den milda grad?

   

                     

                    Sannolikt ett förslag som distanserades av "Andante"

     Asplunds "grepp" var att "smälta samman" den gamla delens formspråk med funktionalismens uttrycksätt. Detta var nytt, revolutionerande och för allmänheten främmande. Varje tidsepok har sin arkitektur, den nya tiden med funktionalismen hade mött den klassiska arkitekturen. Tillbyggnaden har fått ett internationellt erkännande och är uppmärksammad av världens alla arkitekter. Tillbyggnaden är en stolthet för staden och 1982 blev den byggnadsminne.

   

                     

    Tillbyggnadens interiör måste varje göteborgare ta del av för att förstå skönheten i detaljerna. Trappan är utsökt vacker.      

   Gunnar Asplund - konstnärsarkitekten med stor omsorg för detaljerna, räknas som en av de ledande arkitekterna under 1900-talet, både i Sverige och internationellt. Han har många verk på sin meritlista, tex Stadsbiblioteket i Stockholm. Han företrädde 1920-talets nordiska klassicism, han blev en av pionjärerna och en förespråkare för funktionalismen. Han var chefsarkitekt för Stockholmsutställningen 1930. Han var "konstnärsarkiten" som blev en ikon för alla yngre arkitekter.

   

                         

                                      Stadsbiblioteket i Stockholm.

    Det måste till en avrundning på denna blogg, varför inte Matteus 22:14.
"Ty  många är kallade men få är utvalda". För stadens mest betydelse projekt krävs arkitekttävlingar, helst nordiska, för stadens arkitektoniska framtid får inte slarvas bort, det vinner vi alla på.


    Klockan är 1155 och det är + 22gr. Den svalkande sjöbrisen har satt in.

    Önskar er alla en härlig sommardag.

    Pelle


Kartellens kulturella torftighet

    En plats som betraktas som vacker, spännandeoch attraktiv har stora chanser till en positiv utveckling, Detta har inte kartellens politiker förstått.  

    Det är nu ett etablerat faktum att fler och fler lämnar landsbygden för städerna. Men kommer dessa människor att välja Göteborg? Sannolikt inte. Hur skall man då bära sig åt för att Göteborg skall bli en vinnare? Det är beteendevetarna som stadsplanerarna skall samråda med, inte Trafikverkets rälsingenjörer. Beteendevetarna förstår sig på relationer, trafikverket begriper kurvradier så stadsplaneringen måste utgå från människans behov och önskningar.

    

           

    En stads identitet bygger på dess DNA. En attraktiv stad måste kunna  berätta sin historia som inspirerar fantasin. De städer som förstår detta kommer att bli vinnarna. Kulturen är centralt för att förstå oss själva och må bra, så det är viktigt med själ och identitet. Detta blir det som avgör om man kommer att välja Göteborg. Den tekniska utvecklingen rusar på och balansgången kräver förnuft, eftertanke och ett bra omdöme. Infrastrukturen är viktig och man måste acceptera att tiden är betydelsefull för de som flyttar till Göteborgsregionen. Västlänken fyller därför inte de krav som framtiden ställer, den är flexibilitetens motpol. Här kommer nu el-bussarna att spela en betydelsefull roll, detta är den riktiga vägen för Göteborg.

    

          

    Västlänken är ett hot mot Skansen Lejonet, Residenset och stenstadens bebyggelse. Hur kan kartellens politiker acceptera detta, att gå till historien som kulturens dödgrävare och under ett decennium förhindra inflyttning till staden, detta är synnerligen märkligt, det är m.a.o. kriminellt. Att kapitulera inför denna monstruösa kulturella torftighet är en omöjlighet för invånarna. Kampen mot marodörerna måste fortsätta och kartellens politiker skall förföljas till valet 2022, därefter skall ni få söka er andra jobb, ni är inte längre betrodda. Detta är en krigsförklaring.


             Klockan är 0550 och det är +15,1gr.

    God morgon

    Pelle       

Att genomföra en förändring.

    Att ha motstridiga uppfattningar är starten till förändring, men förändringen kräver en ansträngning, en energiåtgång. Det kan vara av en nödvändighet eller att det positiva kraftfullt överväger. När det gäller Västlänken och Göteborg finns det inga tvivel. För att motivera en förändring måste man kunna peka på vinsten med ett alternativ. Ett slopande av Västlänken innebär en vinst på miljarder kronor. Vinsten på kort sikt är att omedelbart avsluta projekteringen. Det svåra är att argumenten måste komma från dem som skall genomföra förändringen, i detta fall kartellen. Detta syns i dag som en omöjlighet                                     
     

     Sakfrågan har grundligt analyserats, men perspektivet måste breddas. Det svåra är att få de ansvariga att förplikta sig att genomföra en annan trafiklösning, men detta är möjligt. Att gå från alternativet rivning och nybyggnad till att prioritera ombyggnad kunde genomföras, men det krävde en del förändringar på tjänstemannasidan.

    En förändring i tänkandet tar tid då nya vanor och rutiner behöver etableras. Förändringen är en process som är svår att förutsäga för det händer så mycket under tiden. Den etablerade organisationen och ingående personer är komplexa, så en förändring innebär motstånd. Rädslan för något nytt och att förändra ett inarbetat tänkesätt kräver evidens som inte kan ifrågasättas. En förändring som att lägga Västlänken åt sidan medför ett visst mått av kaos, men det gäller att påvisa att förändringen kommer att leda till något bättre för samtliga parter, med undantag av förlorad politisk prestige.

    Kommunikation om förändringens bakgrund, syfte och mål krävs under hela processen och frågor måste kunna besvaras. Problemet är att motparten inte formellt lyssnar, utan en kanal måste etableras som ser till att informationen når fram. Förändringen har en annan sida, man får inte misslyckas för då går det inte att återkomma. Risken här är mycket liten då förändringen är logisk och demokratisk. Expertisen är seriös och tillhör stadens främsta härvidlag. Samtliga är strategiskt väl förberedda.

    

         
            Martin                                    Per                       Henrik


   
Människor söker den enklaste vägen framåt. Att undvika höjd kommunalskatt under ett antal år, slippa lera på gatorna och luftföroreningar är en mycket stark motivation för att förändringen skall  accepteras. Resurserna kan koncentreras till en enda fråga, nämligen en penetrering av staden med en tunnel skall vi inte ha. Det måste finnas en ansvarstagande ledning, och den finns redan etablerad, Det är viktigt att alla delar samverkar och håller ihop vilket ställer stora krav på samordning, öppenhet och kommunikationsförmåga. Den digitala revolutionen, nätet, är här en oerhörd tillgång för att lotsa igenom denna förändring.

    Det finns många fallgropar med en förändring, men med rätt kunskap minskar risken för ett misslyckande. När det gäller Göteborg och Västlänken kan det inte bli något misslyckande, då den bästa expertisen finns på förändringens sida.


    Klockan är 1430 och det är +16gr. Någon skur ibland.

    God middag

    Pelle

Äldre inlägg