Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från juni 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Det politiskt motiverade tänkandet.

    Det gäller Västlänkskartellens politiker i Göteborg och deras rabiata tro på en tunnel. Man håller krampaktigt fast vid den uppfattning som stämmer med den egna politiska övertygelsen. Om någon hävdar något som inte stämmer med den egna "ideologiska" övertygelsen ifrågasätts expertisens värde, man ifrågasätter inte sakfrågan, den ligger orubbligt fast. Detta har stora konsekvenser för kunskapsresistensen och för staden. Detta är ett välkänt fenomen att vår politiska tillhörighet, gruppen, påverkar perceptionen av en situation.

  

                  

    Göteborg är en polariserad stad och desto större blir problemet med det politiskt motiverade tänkandet, invånarna är utsatta för en fakta-polarisering. Denna polarisering förstärker sig själv, vi blir mer och mer skeptiska inför den andra sidans argument eller tystnad. Vi sluter oss samman och litar till slut bara på de som tillhör den egna gruppen och den övertygelse gruppen har. Bristen på diskussion blir förödande, då rädslan för en kompromiss finns i kulissen. Denna kognitiva skevhet bidrar till en förstärkt polarisering. Vi mår bra av att tycka som andra och vi mår dåligt av att inte göra det. Källan som lyft fram Västlänken har fel, men man vägrar att diskutera sakfrågan, man väljer att arbeta med räddnings-och arbetstunnlar för att kunna motivera det stora ingreppet som återstår. Man väljer att favorisera den felaktiga källan. Ju mindre människor med motsatta åsikter och argument möts , desto mindre är chansen att vi når sanningen.

  

                             

    Vi lider alla av bekräftelsebias. Det gäller att få stöd för den egna övertygelsen. Ingen människa, oavsett begåvning, kan stå emot detta, men de som inte har kunskap kommer inte heller att uppnå sitt mål.

   

          

    Västlänkskartellens politiker har sakta men säkert lärt sig att ljuga eller att förtränga sanningen kanske är ett bättre uttryck. De kanske inte förstår och det är arbetsamt att förstå. Det ogrundade hävdandet skiljer sig från den rena lögnen, man väljer att glida med i det stora sammanhanget, man väljer att gynna den egna gruppen. Denna lögn tillhör stamtänkandet och är ett vapen när grupp står emot grupp. Man blir inte ens upprörd när någon ljuger. Lögnen döljer att hon inte tror på det hon hävdar, hon bryr sig inte vad dess konsekvenser blir. Arma Göteborg.

   

                               


    Klockan är 1155 och det är + 26gr

    God middag 

    Pelle

Striden om verkligheten

    Kunskapen angrips med medvetna lögner, desinformation, propaganda och likgiltighet. Kunskapen har utmanats många gånger genom vår historia, men kunskapen har alltid vunnit. Aristoteles lär ha sagt att människan är trots allt det förnuftigaste djuret. Kunskap spelar roll för det demokratiska samhället, och Göteborg är staden där detta sätts på sin spets.

  

                        

    Står inte invånarna i staden inför en gemensam verklighet? Kan vi inte komma överens om grundläggande fakta? Har vi blivit kunskapsresistenta? Det krävs naturligtvis ett samspel mellan praktisk och teoretisk kunskap. Det tillstånd vi befinner oss i kräver övertygelse, ett tillstånd för att hålla något för sant. Kunskapsförmedling handlar om att få människor att tro på det som sägs är sant, men våra förtroendevalda har inte blivit övertygade då deras handlingsmönster inte har förändrats. Kunskap är inte detsamma som övertygelse, hur stark denna än är, det har med omdöme att göra. Det som krävs är att omdömet måste vara sant. Kunskap kräver inte bara en övertygelse, utan övertygelsen måste vara sann. ( Ett konkret exempel: En träpåle i marken som utsätts för syre i brist på grundvatten ruttnar)

    En övertygelse måste vara sann, den måste baseras på  evidens, "vetenskapliga belägg". Kunskap kräver evidens. Det finns två källor till kunskap att erhålla evidens på: Direkt från våra sinnen och indirekt från andra människor vad de berättar för oss. Båda är helt avgörande för att vi skall kunna fungera som människor. Detta är en arbetsfördelning där vi alla  bidrar på olika sätt. Vi kan bygga vidare på etablerad kunskap, vår värld består av en komplex värld av expertis som utgör vårt samhälle, i detta fall återfinner vi staden Göteborg.

    

             

    Kunskapen kräver bevis. Om vi inte kan lita på våra sinnen så kan vi inte lita på något som tillhör de grundläggande vetenskaperna. Det räcker inte med evidens, misstag måste bli uteslutna. Den filosofiska skepticismen kan vara förödande för vår stad, vi kan inte lita på någon kunskap överhuvudtaget. Våra förtroendevalda i Göteborg har blivit kunskapsresistenta.

    De tror vad de vill tro, inte det de har skäl att tro, våra politiker är inte rationella. Detta är ett omotiverat tänkande, man förtränger kunskapen. Omdömeskunskap är en variant som är svår att lära ut, det handlar om förmågan att bedöma en situation på ett vettigt sätt, att gräva ut en tunnel när det inte behövs är tecken på dåligt omdöme. Kunskap är inte en aktivitet utan ett tillstånd, ett tillstånd där våra förtroendevalda lider brist på en välgrundad övertygelse. Kunskapen har ett stort värde för den hjälper oss att nå ett mål. Den har ett stort värde då den mänskliga tillvaron bygger på kommunikation, diskussion och samarbete. Detta har inte våra förtroendevalda förstått.

  

                        

    Politiska beslut reflekterar hur medborgarna vill att samhället skall se ut, i detta fall gäller det Göteborg där sju av tio invånare säger nej till Västlänken. Staden styrs av faktanihilism, faktaförnekare vars konsekvenser kan bli mycket svåra för framtiden.


    Klockan är 0630 och det är +20,0gr.

    God morgon

    Pelle

Vackert eller fult?

    Rubricerade begrepp varierar genom historien, och mellan olika kulturkretsar. En person med musiköra torteras av Melodifestivalen. En skolad arkitekt ryser av åsynen av ett käckt hemmabygge och en mästerkock tappar aptiten när bearnaisesåsen inte är gjord på färsk dragon. Det handlar om utveckling och kunskap.

    Skönhet är det  man i sin kulturgrupp uppfattar som de begrepp som man kommit överens om som just definierar skönhet. När sedan politiker blandar sig in i projektet kan det bli väldigt fel. I konsten används det fula för att väcka känslor för att påverka betraktaren. I religionen framställs det onda, djävulen, som skräckinjagande för att människor skall ta avstånd. Reklamen arbetar med två bilder, personen före och personen efter mirakelkuren. Vem vill vara "ful" när man kan vara "vacker".

    När det gäller hus är det svårare att avgöra vad som är fult eller vackert, eller en ren spektakulär idé.

  

                      

"Rosthuset" i Malmö får Kasper-Kalkon-priset för årets fulaste byggnad. Av totalt 6020 röster så fick detta hus 1271 röster. En kolumnist skrev i Kvällsposten, "Helheten har karaktär och identitet, Det är nytt spännande och levande".
  

                      

    Men de boende ansåg att plattorna ändrat färg så det hade blivit riktigt snyggt.    

         


                      

    Longberger Company är ett amerikanskt företag som tillverkar handgjorda korgar i trä. Ovanstående byggnad är företagets huvudkontor i Ohio USA vars ledning tyckte att detta förslag som lyftes fram av arkitekten var mycket vackert. För att få jobb är man ibland tvungen att prostituera sig, men stadsarkitekten gav klartecken. Trycket kan ibland vara mycket hårt på ansvarig myndighet, man hotar med att lägga huvudkontoret någon annan stans. Vackert eller fult?

    

                    

    Det dansande hotellet i Prag. Här införs en ny parameter i bedömningen. Att tala om vackert eller fult är inte tillräckligt. Detta är en unik arkitektonisk skapelse som man har anpassat till den befintliga bebyggelsen, ett synnerligen  djärvt förslag. Kommer jag till Prag skall jag bo på detta hotell.

    Stadsplanering är svårt, men mycket spännande. Det är inte alltid lätt att avgöra projektets kvaliteter, att bemästra alla dessa parametrar och synpunkter på vad som är vackert eller vad som är fult. Men efter alla år så byggs det upp en erfarenhet, kalla det för en känsla för projektets melodi. Man måste ha en uppfattning och man måste också kunna övertyga alla byråkrater.    Klockan är 1145 och det är +25gr.

    God middag

    Pelle

   


Cheopspyramiden

    Under antiken var föreställningarna om pyramiderna insvepta i mystik och legender och hur Cheopspyramiden byggdes betraktas än i dag som ett av världens största mysterier. Vi har en benägenhet att avfärda detta bygge som något obegripligt.

            

                           Cheops lär ha varit en elak Farao.


    Herodotos, historieskrivningens fader, säger att det tog tjugo år att färdigställa Cheopspyramiden, och att fyrahundratusen man arbetade i skift. Egyptierna hade bara verktyg av koppar som inte förslog långt för stenarbete. Man kanske slog in kilar av trä i sprickor och hällde vatten på, så att när trät svällde så sprack stenen. Arbetet pågick nog oavbrutet året runt av fria egyptier. Man har i nutid grävt ut bagerier i anslutning till området som borde ha kunnat producera bröd till tjugotusen människor. Gravar i området visar att många omkom av benbrott, krosskador och förslitningsskador. Man hade under fjärde dynastin inte tillgång till block och taljor för att åstadkomma utväxling när blocken skulle lyftas, men man hade hävstänger och rullar. Man kan räkna till åtta man som krävdes för att dra ett stenblock på två ton över slät mark. Många forskare utgår ifrån att man måste ha använt någon form av ramper, men av dessa finns emellertid inte ett spår, och det gjorde det inte heller för tvåtusen år sedan, skriver Diodorus.

  

                       

    Det finns tre alternativ till ramper, det ena vansinnigare än det andra, så dessa alternativ för vi åt sidan. Herodotos hade sannerligen rätt när han beskrev att arbetet utfördes med hävstänger och stockar. Med denna hypotes kunde arbetet bedrivas på alla fyra sidor av pyramiden samtidigt, det behövde inte bli någon trafikstockning på enfiliga ramper. Man lyfte stenblocken ca 1 meter i taget innan de drogs iväg för att läggas på plats.

   

            

                                        Varje block ca två ton.

    Cheopspyramidens precision är fascinerande. Sidorna orienterar sig efter väderstrecken med en avvikelse på endast en tjugondels grad. Sidornas längd är nästan exakt 230 meter. Man hade endast rep av lin och palmfibrer som är elastiska. Höjdskillnaden från norr till söder är endast 2,1 cm. Kanske man använde sig av en vattenspegel? Cheopspyramidens höjd imponerade och den förblev världens högsta byggnad till 1300-talet.              
'
               Den som lider av klaustrofobi bör inte ge sig in i pyramiden.


    År 1798 invaderade Napoleon Bonaparte Egypten. Officerare skulle visa sig duktiga och klättrade upp till toppen, men fältherren satt kvar i skuggan och grubblade på hur mycket sten pyramiden kunde innehålla. När männen svettiga och uttröttade återvände kunde han informera dem om att pyramiden innehöll tillräckligt med sten för att bygga en tre meter hög och trettio centimeter tjock mur runt Frankrike. En matematiker gav honom sedan rätt på den punkten, och så var denna saga all.

    Det finns mängder av skrönor och historier om dessa pyramider, sanningen är att man fortfarande vet väldigt lite om dessa pyramider, men forskning pågår.


    Klockan är 1255 och det är + 19gr. En alldeles utmärkt sommartemperatur.

    God middag.

    Pelle

    

    .

Pyramiderna i Giza

    När en ny istid har smulat sönder Europas städer kommer pyramiderna att finnas kvar som ett spår efter vår civilisation. Det finns ett arabiskt ordspråk; "Alla fruktar tiden utan pyramiderna, de skrattar åt den".

   
Hur pyramiderna egentligen byggdes betraktas än i dag som ett av världens största mysterier. Kombinationen av ålder, höjd och byggstenarnas vikt och storlek är så överväldigande att många anser att det tillhör en dimension bortom mänsklig fattningsförmåga. Svaret har dock inget att göra med science fiction utan bottnar i  en fantastisk mänsklig prestation.

    Omkring 3100 f.Kr. enades Övre och Nedre Egypten till ett rike. Att en centraliserad kungamakt lyckades ta den världsliga kontrollen hade en logisk förklaring. Faraon hade en gudomlig status, han garanterade lag och ordning. Genom att tjäna honom kunde alla bidra till den kraft som gav harmoni och balans åt skapelsen. Man fortsatte att dyrka faraon i anslutning till graven.

  

           

                                         Saqqara-pyramiden.

    Den tredje dynastin (2750-2650 f.Kr. öppnade ny mark för grav-arkitekturen. Graven i Saqqara är världens första exempel på monumental arkitektur i sten. Kanske arkitekten Imhotep tänkte sig graven som en trappa till himlen. Sten som material var det som gällde, för evighetens arkitektur, alla andra byggnader uppfördes med lertegel.

   

             

    Den fjärde dynastin (2650-2500 f.Kr.) är den som förknippas med pyramiderna vid Giza. Övergången från trappstegs-pyramider till pyramider med släta sidor skedde under farao Snofru. Anledningen till denna förändring är inte känd, men fortfarande skulle pyramiden ses som en länk mellan himmel och jord, om detta rådde ingen tvekan.

    Med sina fyratusen femhundra år är pyramiderna våra största arkitektoniska skapelser. Redan grekerna och romarna uppfattade pyramiderna som urgamla. Men romarna hade ett förakt för en urartad och svag kultur, där pyramiderna fick stå som  en symbol för ett ansvarslöst slöseri med resurser.


         

                                                 Cheops-pyramiden.


    Men hur bar man sig åt för att kunna bygga dessa pyramider i Giza? Ja, det får bli en annan blogg ser jag.


    Klockan är 0855 och det är +17gr.

    God morgon

    Pelle


    Resan till Egypten gjordes i månadsskiftet mars - april år 1967.Platserna som besöktes vari Kairo (Giza), Luxor och Assuan. Sista dagen slog hettan till med över 40gr. men luften är torr.

Äldre inlägg