Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från maj 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Göteborg och tystnaden

    Stadsutvecklingen i rikets andra stad är insvept i den göteborgska dimman. Västlänken med sammanhängande trafiksystem är inget annat än ett politiskt luftslott, totalt omöjligt att genomföra- och de ansvariga tiger, för man vet att på tystnaden biter inga vapen. Utan omfattande trafikinvesteringar så faller syftet med Västlänken. Kalkylen för Västra Götalandsregionen uppgår till 190 miljarder kronor och det är avsatt 5 miljarder kronor. Men det finns inga ansvariga som träder fram, tystnaden är kompakt.                   

    Vi kan lämna trafikprojektets monumentala tekniska dumhet och fokusera på dess kulturella konsekvenser för staden, våra byggnader och parker. Här är tystnaden än mer kompakt för detta problem existerar inte, men det är ett vedertaget faktum , att aldrig någonsin har man lyckats att bygga en vattentät tunnel. Detta dräneringsrör sänker grundvattnet som medför tragiska konsekvenser för byggnader och parker. Man kommer inte heller att lyckas göra Västlänken vattentät, de som framhåller detta lever i ett okunnighetens tillstånd, så tystnaden är kompakt. Denna tunnel är med andra ord icke genomförbar för staden Göteborg

    Hur kan ansvariga stillatigande åse detta historiska felgrepp utan att träda fram och motivera sitt ställningstagande? Detta är en känd politisk situation, man ser vad som händer, men väljer tystnaden. Men det finns alltid människor som vågar, som kliver fram och säger att kejsaren är naken. I Göteborg återfinner vi Henrik Munk, Per Danielsson och Martin Wannholt som i klartext säger att Västlänkskartellen för invånarna i staden bakom ljuset. Förhindras inte detta tunnelbygge så hotas vår välfärd.

   

 

Henrik Munk (D)               Per Danielsson (D)         Martin Wannholt (D)


    Det är en skandal att inte Göteborgsposten med Peter Hjörne inser situationens allvar. Han väljer i stället att smeka makten medhårs, trots att 75 procent av invånarna är emot denna tunnel, men det blir snart dags att bryta tystnaden för man måste fatta ett beslut, att fortsätta gräva eller inte, svårare än så är det inte.
  

         

    Någon kommer sannolikt att skriva en bok om Västlänken som belyser ett tekniskt, ekonomiskt och demokratiskt fenomen. Hur kunde det gå så långt med alla dessa välutbildade människor med tillgång till internet som innebär en ocean av kunskap. Situationen är skrämmande, en analys är fullkomligt nödvändig för att belysa svagheterna i vårt system. Att tiga ihjäl detta projekt är en omöjlighet.

   

    Katastrofen är ännu inte avvärjd, den är nu väldigt nära. 

.

    Klockan är 1145 och det är +12,4gr. Det regnar

    Trevlig helg !

    Pelle

Göteborg - de obekymrade

    I vintergatans centrum finns en mäktig kraft som man inte kan se med blotta ögat. Ett svart hål kring vilket stjärnorna kretsar. Det svarta hålet slukar allt i sin omgivning. Bilden av detta svarta hål öppnar dörren in till det okända, vetenskapen har en förklaring: "Enligt relativitetsteorin är ett svart hål i världsrymden en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljus kan övervinna kroppens gravitation.                


    En metafor  spelar en roll för tänkandet och användes för att åskådliggöra och ge ett extra eftertryck för att beskriva ett tillstånd. En metafor är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp för tillfället byts ut mot något som liknar det ursprungliga begreppet, där likheten är beroende av sammanhanget och metaforen fungerar endast då lyssnaren har tillgång till förutsättningarna. Det handlar om Västlänken i Göteborg, att gräva en tunnel under stenstaden och dess betydelse för vår framtid  Västlänkens förespråkare är de obekymrade.                  

                                       En metafor för Västlänken


    Venedig byggdes på träpålar, dessa är som nya efter över 500 år. Men kommer syre till ruttnar de efter några år. Snabba motorbåtar river upp vattnet som innebär att pålskallarna friläggs och Venedig sjunker. Under 1900-talet har staden sjunkit med 23 centimeter. Linnégatan 52 i Göteborg hade sjunkit 242 centimeter under sin livstid och skadorna var så grava att rivning och nybyggnad var det enda tänkbara saneringsalternativet. Gator och gårdar asfalteras och förhindrar den naturliga tillförseln av dagvatten. Västlänken är inget annat än ett mycket stort dräneringsrör som kommer att tömma stenstaden på grundvatten. Pålskallarna frigörs, syre kommer till och förruttnelseprocen startar. Denna process tar sannolikt 5-8 år innan konkreta skador visar sig i byggnaderna, men då står vi inför ett problem som blir mycket dyrt.  

    Stadens skuld uppgår i dag till ca 40 miljarder kronor

 

                    

                            En metafor för Västlänkskartellens politiker.     

   Västlänkskartellens politiker bryr sig inte om att staden befinner sig i utförsbacken. Det är riktigt att staden kommer inte att gå i konkurs för detta begrepp existerar inte i Sverige. Man lånar upp mer pengar och höjer skatten så mycket som det är politiskt möjligt att göra. När taket har nåtts träder regeringen in och jämnar ut effekterna så att de ekonomiska topparna kapas.

    Staden står inför tre ekonomiska problem. En alldeles för dyr kollektiv trafiklösning, en tunnel som skapar dyra juridiska processer då grundvattnet medför skador på byggnader och en utflyttning av invånare och verksamheter. Denna process som innefattar dessa tre parametrar kommer att pågå i ett decennium. Detta har påpekats i åratal, men Västlänkskartellens politiker är obekymrade och man måste fråga sig varför? De gömmer huvudet i sanden för att slippa se och höra.


    Klockan är 1715 och det är +16gr.

   God afton

   Pelle

Behövs verkligen socialdemokratin?

    Politik är alltid specifik för sin tid och socialdemokratin har inga svar på de mest brännande frågorna för vår tid. Det är därför de tynar bort och ersätts av andra partier, detta är en genomgående trend i hela Europa. Människor har tappat tron på politikens kraft. Löfven och sossarna i Sverige är fast i 1990-talets storhetstid och i England längtar man efter Tony Blair- eran. Vi ser en inåtvänd socialdemokrati som drömmer om 1990-talets storhetstid, de sista underbara åren. Men med detta introverta nostalgitänkande vinner man inte några väljare. Man vägrar att inse att politik måste vara representativ för sin tid. Man saknar en långsiktig strategi, man har ingen självkritik och man har sårats av inre stridigheter. Samhället har förändrats och partiet har tappat sin historiska roll som statsbärande parti.

       Socialdemokratin organiserade Sverige när nationalstaten var stark, man lyfte fram storskalighet och centralism som medel. Detta gav tillväx för folkhemsvisionen, men detta fungerar inte i dag och nationalstaten håller på att luckras upp. Analyserna har man lämnat över till forskare som man har betalat ur den egna kassan och de har även formulerat deras uppdrag.

    Det räcker inte med att upprepa gamla slagord, för man tappar fotfolket och medlemmarna sviker, S-föreningarna tynar bort. Kongresserna representeras av avlönade ombudsmän och kommunalråd. Regeringens sammansättning tyder på att sossarna glider över till ett familjeföretag, som man kan jämföras med de gamla adelssläkterna på sin tid. Partiets ambition är att till varje pris behålla makten. Man placerar socialdemokrater på viktiga samhällspositioner som de sedan inte är kapabla att klara av. Sverige har tappat sina positioner på områden som utbildning, forskning och näringsliv. Detta håller inte så frågan om vi verkligen behöver socialdemokratin är verkligen berättigad för socialdemokratin håller på att montera ner nationalstaten Sverige.


    Klockan är 0610 och det är +15,6gr

   God morgon

   Pelle

Nationalstaten Sverige.

    Det är dags för ett nytt tema. Idéen om ett Europas Förenta Stater är sannolikt död.Det fungerade i USA men det fungerar inte i Europa, för skillnaden mellan länderna är alldeles för stor. Hur skall efterlevnaden av EU säkerställas om medlemsländerna åberopar undantag  med hänsyn till nationell suveränitet? Hur skall maktfördelningen se ut mellan länderna? Vad kommer Sverige att få offra för bekostnad av det gemensamma? Detta kommer inte att fungera.

  

             

    En nationalstat är: "en geografisk avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur". Norge är ett exempel, där strävan till självständighet innebar att man bröt sig ur unionen med Sverige år 1905, landet är inte heller med i EU. En nationalstat har sin grund i en historisk forntid, så om ett nationsbygge skall lyckas så förutsätter detta en kollektiv identifiering med statens nation.

   

                    

    Sedan 1990-talet har tanken om nationalstaten mer eller mindre ersatts av globalisering, mångkulturstaten, eller etnisk och religiös pluralism. Nationalstaten Sverige upprätthåller de värden som är unika för landet Sverige, det är detta som vi skall vara måna om att bevara och arbeta för att stärka.

     

                  

    Den politiska vänstern är negativ till allt nationalistiskt. Vänsterrörelsen har sedan 60-70 talet präglats av internationell solidaritet, där socialdemokratin har intagit en ledande position. Socialister  är "arbetarklassen" och marginaliserar därför ett område som definieras av språk, geografi och historia. Men vänstern är inte alltid konsekvent, man stöder ett fritt Katalonien i Spanien och att Kurderna skall ha självstyre. Vänsterrörelsen anser att nationalstaten möjliggör rasistiska rörelser, man sätter likhetstecken mellan nationalism och högerextremism. Detta måste besvaras, detta måste motarbetas.

    

                                

    Att stämpla sina motståndare som potentiella nazister är för sossarna ett fult grepp som slår tillbaka mot dem själva, (läs bloggen om socialdemokraternas bruna förflutna). Deras agerande under kriget talar sitt tydliga språk. Att stämpla ett stort J i judarnas pass var bara en åtgärd som föll Hitler i smaken. När sossarna på första maj skanderade "Krossa sionismen" reagerade inte Stefan Löfven, inte tillstymmelse till ursäkt, för hans parti har antisemitiska rötter, han kritiserar extremismen i Europa men blundar för det som sker i hans eget parti i Sverige. Detta är ett agerande som luktar väldigt illa.

    

                   

    Socialdemokraterna kommer att attackera M, SD och KD för deras bristande klimat engagemang. Wallström med sin erfarenhet som f.d. miljökommissionär i EU kommer att lägga hela sin tyngd i denna fråga, men socialdemokratin har blivit en koloss på lerfötter, de har inte längre någon vision om framtiden för Sverige, de flyr in i EU:s överstatliga famn, socialdemokratin har med andra ord regerat färdigt i Sverige. Vi skall se till att värna om Sverige, för detta land är vårt land.


    Klockan är 1730 och det +20gr.

    God middag

    Pelle

IPCC - med rätt att styra världen?

    FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC etablerades år 1988. Det var två organ som slogs ihop, Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP). Målet var att förse vår värld med vetenskapliga utredningar beträffande klimatförändringen. Det var den svenske meteorologen  Bert Bolin (1988 - 1997) som startade det hela, med utgångspunkt från att det var människan som inducerade klimatförändringen genom att öka  atmosfärens halt av koldioxid.                                    


    IPCC bedriver ingen egen forskning utan gör utvärderingar av forskningsläget. Man har kunnat slå fast att uppvärmningen är antropogen. Uttrycket härstammar från grekiskans antropos= människa och genese = skapat.

    Det råder ingen tvekan om att Bert Bolin var en betydelsefull person på sitt område Han hade förmågan att lyfta upp sin teori till högsta instans och blev själv vald till ordförande i IPCC. En drömposition för att styra världen, för vem vill att jorden skall gå under? Bert Bolins teori faller i dag ihop då det är koldioxiden som följer temperaturen, inte tvärtom. Men när sedan klimatet blivit en politisk fråga har sanningen inte längre så stor betydelse, det hela blir en fråga om att tro, du är väl en miljövän eller? Är du en klimatförnekare?

  

                                      

    Makt är kontroll över människan. När ett projekt har stigit till denna hierarkiska nivå blir det svårt att föra fram frågan om teorin är sann eller falsk då man erhållit det perfekta redskapet, denna hävarm för att rubba världen. Det byråkratiskt oklanderliga projektet är ett väl känt fenomen där "sanningen" inte får ifrågasättas. Projektet rullar på av sin egen "tyng" vars smörjmedel blir propagandan. Den som levde på 1500-talet och ifrågasatte kyrkans heliga doktriner blev dömd till döden efter att ha torterats blev det att bestiga bålet. I modern tid har man en effektivare strategi, man köper bevisen i form av seriösa utredningar där målet givetvis är det man strävar efter.

  

                        

    Det är svårt att tro att inte Bert Bolin kände till sambandet mellan koldioxid och temperatur, där sanningen är att koldioxiden följer temperaturen och inte tvärtom, kurvorna är nästan identiskt lika.

    Greta Tunberg är född den 3 januari 2003 och föräldrarna är Malena Erman och Svante Tunberg. Universitetet i den belgiska staden Mons har utsett Greta till hedersdoktor. Hon tilldelas utmärkelsen tillsammans med en brittisk ekonom och en fd. fransk miljöminister för att de bidragit till att öka medvetenheten kring hållbar utveckling. Hon har fått ett antal olika priser och nominerats till Nobels fredspris. Hon figurerar på utsidan på TIMES och finns även med bland de 100 mest inflytelserika personerna år 2019. Där återfinner vi Donald Trump, Nicole Kidman, Prince Harry, Oprah Winfrey, Kim Jung Un med flera. Nu har även Greta Tunberg från Sverige fått en plats i TIME 100. Att komma med här visar vilken betydelse hon anses ha för IPCC:s klimatfråga, man gör henne till en ikon. Makten som ligger bakom är enorm. Alla makthavare över hela världen tävlar nu om att synas tillsammans med Greta Tunberg, så även påven. Konsekvensen gör det omöjligt att rikta saklig kritik beträffande vad hon säger om koldioxiden.

    

                         

    Vi ser nu hur historiens största bluff lanseras, världen är utan tvekan sjuk, för vem kan säga att Greta Tunberg pratar trams. Man kan naturligtvis se detta på ett helt annat sätt, nämligen en förebild för ungdomen att engagera sig i de stora problemen. Tyvärr så blev det på fel område.


   Klockan är 0945 och det är +19gr

   God morgon

   Pelle

Äldre inlägg