Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från mars 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Moralisk resning

    En regering måste kunna uppvisa etiska riktlinjer, man skall föra ett krig mot girighet och smussel. Det måste bli en förändring för att kunna hålla en kompasskurs i en komplicerad värld. Det gäller att inta en ökad moralisk resning.

    Den 11 januari förändrades det svenska politiska landskapet då alliansen avvecklades. Januariöverenskommelsen blev ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det uppstod ett tomrum som vi inte förstod. Kristdemokraterna har enligt uppgift tänkt och planerat och därmed tagit ett steg framåt.                          


    Deras politik står fast i den kristdemokratiska värderingen och det är detta vårt land behöver, ett parti med moralisk resning. Det behövs etiska riktlinjer, med en kompass som håller det svenska skeppet på rätt kurs i ett samhälle som har blivit komplicerat. Kristen etik är den värdegrund som samhället vilar på. Den egna historiska identiteten är en förutsättning för att kunna förstå människor med en annan religiös och kulturell bakgrund. Sverige behöver riktlinjer i ett mångkulturellt samhälle. Vi skall öppet våga kritisera och erkänna folkmordet på de kristna i Mellanöstern. Vi skall aldrig tillåta att en annan religion intar en andlig överhöghet som islam förespråkar. Det blir således omöjligt med böneutrop dygnet runt.Varje människa är unik men behöver gemenskap med andra för att kunna utvecklas. Familjen blir därför den viktigaste gemenskapen. Solidaritet utgår ifrån begreppet- allt vad du vill att människorna skall göra mot dig ska du också göra mot dem.

                               


    
Politiken förändras ständigt så varje tid tvingas anpassa sina krav för att hålla demokratin levande. De politiska partier som inte har någon melodi i sin repertoar, anpassad till läget,  faller ihop, och de förstår inte varför. Ebba Busch Thor (KD) var klok och djärv. Hon lyssnar på samtliga partier, även SD, och därmed bröt hon isen. Sverige behöver i dag en enighet i värderingsgrunden, en stark person som symbol för moralisk resning. Det verkar som om svenska folket börjar förstå detta enkla faktum.


    Klockan är 0215 och det är +6,2gr.

    God natt eller god morgon

    Pelle

Tystnadens kultur.

    Feghet är en egenskap som påverkar vår vilja att genomföra en förändring. Fegheten bottnar i vår medfödda flyktinstinkt som en form av självbevarelseinstinkt. Förnuftet kan tränga tillbaka denna instinkt. Vad blir följderna, vad säger pliktmedvetenheten, vad säger självaktningen?. Det gäller hela tiden att mobilisera krafter för att stå emot faran. Ett citat av Winston Churchill kan här vara på sin plats: "Ge aldrig upp. Aldrig, aldrig, aldrig när det gäller något stort eller litet. Ge aldrig upp, förutom när det är klokt att göra det".                                  


    Att avstå motstånd kan vara den enda lösningen som vi har. Detta relateras ofta till något negativt, som en handling som får oss att verka svaga och även fega. Kognitiv dissonans är en brist på synkronisering mellan vad vi gör och vad vi tänker. Varje förändring för med sig rädsla, men det finns alltid personer som går förbi denna rädsla. De vet att det är ett dåligt val att fortsätta, så en fegis är någon som låter sig ledas av rädslan. Ytterligare ett citat, denna gång av Machiavelli. " Det hör till ordningens lag att när du vill undvika något obehagligt, åtar du dig något annat. Men visheten innebär att man känner till det obekvämas natur och accepterar det minst dåliga som något bra".

  

                  


    Det är inte förnuftigt att försöka uppnå något som vi inte är förberedda för. Det som inte tycks fungera blir då livets mysterium som måste lösas. Energin har sina gränser, det är därför klokt att prioritera, vissa saker måste vi ta först.

  

                               

    Människans undfallenhet har resulterat i att trackaserier hr kunnat fortsätta. "Kulturprofilens" beteende var känt redan på 1980-talet. Vi ser en cynisk nyttokalkyl där den egna karriären är viktigare, så på detta vis krattar man manegen för nya gärningar. Våldet har blivit fegare och några hedersbegrepp i våldsammanhang finns inte. Man sparkar på den som ligger, knivhugger bakifrån, tre män angriper en försvarslös 13-åring. Man kan stå och se på när ett barn drunknar för detta är inte straffbart i Sverige. I Frankrike åtalas varje år ett antal personer för att de brutit mot kravet att bistå nödställd. En passiv åskådarmassa ser en tonåring sparkas till döds.

    Mandom, mod och morske män - finns dom i månne i gamla Sverige än?

    Bristvaran i Sverige heter civilkurage.                        


    Klockan är 1645 och det är +6,8 gr.

    Go kväll

    Pelle

Miljöinkvisitionen i Göteborg år 2029

    Detta är inget annat än några tankar inför framtiden då miljön på diktatorisk väg tagit makten över våra liv. Att rädda planeten har i dag tagit sådana former att den enskilde individens tankar och leverne måste underordnas en högre instans.  Det finns liknelser med den Katolska Kyrkans agerande tidigare i vår historia där man sökte efter kättare som avvikit från den sanna tron. I dag gäller det klimatförnekarna som skall skambeläggas. Naturligtvis dyker Orwells -84 upp i tankarna.                     


   Det begås mer och mer allvarliga brott mot vår miljö som måste beivras, Den information som samlats in och underställts inkvisitionsdomstolens högste åklagare har bedöms så allvarliga att åtgärder måste vidtagas. En förändring av lagstiftningen har snabbehandlats i syfte att kunna brotts -belägga alla teologer som har en avvikande åsikt om koldioxiden och klimatet. En censur kommer också att genomföras beträffande press och media, där artiklar kommer att refuseras som avviker från miljöininkvisitionens föreskrifter. Den lokala inkvisitionen ansvarar inför Klimatpanelen, denna klimatets högsta instans med rätt att styra världen. Den har  deklarerat att den lokala inkvisitionens åklagare nu har fria händer att komma till rätta med brottsligheten som står utanför alla politiska nämnder, för nu gäller det  mänsklighetens överlevnad.

   

                             

    På demokratisk väg har miljömålet på 2 grader slagits fast. Miljöinkvisitionen ser enhälligt med avsky på dem som genom olika smutsiga knep och handlingar undandrar sig ansvaret för planetens fortbestånd. Ett framfört anatema innebär att avvikare kan räkna med en uteslutning ur vår gemensamma tillvaro. Namn och fotografi kommer att lyftas fram i press och media för att skambeläggas. Paragraferna kommer nu att kungöras i TV på bästa sändningstid och upprepas varje dag under en veckas tid. Medborgarna har därefter en vecka på sig att bekänna de avsteg som gjorts. Gör man detta så noteras att man solidariskt har anslutit sig till Klimatpanelens direktiv. Olovlig bilkörning, grillning av kött mm. tycks vara de mest förekommande försyndelserna. De som har brutit plomberingen av öppna spisar kan däremot räkna med dryga böter - och vid upprepade försyndelser kan det bli aktuellt med konfiskering av egendomen.

    Skattehöjningar är nu ofrånkomliga för att finansiera dessa institutioner. Att rädda planeten från undergång kostar pengar. Dessa inspektörer som krävs för att kontrollera medborgarna är dyra, för de har ett uppdrag som måste betraktas som mycket ansvarsfullt och känsligt. Att ställa om till fossilfria bränslen utgör den största delen av den aviserade skattehöjningen. Men det hela måste bli roligt, så artisten Malena Erman tillsammans med sin dotter Greta kommer att svara för underhållningen. Dottern har förresten gjort en strålande succé i Europa, naturligtvis uppbackad av de bästa proffs som klimat-marknaden kunde erbjuda.

   Vår statsminister har framhållits som ett föredöme för EU:s övriga medlemsstater. Sverige har nu intagit den ledande positionen som en humanitär och miljömedveten stormakt, klimatpanelen är mycket nöjd.


    Klockan är 1400 och det är +8,4gr.

   God middag

   Pelle

Greta Thunberg - en ikon

    Världens ledare har kapitulerat inför denna flicka på 16 år. Hennes klimatstrejk har drabbat världen med en tsunamis kraft. Man behandlar henne som ett tidens fenomen, man kysser henne på hand och tilldelar henne Nobels fredspris. Alla politiker vill synas i hennes närhet och gör vad som helst för att bli fotograferad med henne. Den franske presidenten, som vill naturligtvis framstå som planetens räddare, för det var i Paris det avgörande Parisavtalet slöts 2015. Hans slogan är "Make our planet great again", naturligtvis en pik till Trump som tycker att det här med klimatet är trams. Vi ser här ett verbalt krig på absolut högsta nivå.                  


                                   Greta Thunberg - Sverige

  

    Frankrikes president har dåligt samvete, miljöministern har avgått och den fossila branschen står för 75 procent av landets energiförbrukning och på gatorna demonstrerar de gula västarna mot att priset på bensin och diesel skall höjas.

    

           

                                          Macron - Frankrike.

    Angela Merkel i Tyskland talar om Greta-effekten och det gröna partiet går fram med stormsteg. Ungdomarna demonstrerar varje vecka över hela landet och ser Greta Thunberg som en ikon. Merkel kallas nu för klimat-kanslern. Tyskland har också dåligt samvete då  det är landet i EU som toppar användandet av el från kolkraftverk och producerar mest brunkol i hela världen.

    

              

                                            Juncker - Luxemburg.

    "Globale strike for future"- här var det mening att Greta Thunborg skulle hållit ett tal i parlamentet men det röstades ner av Kristdemokraterna och konservativa EPP. EU:s mäktigaste personer satt i publiken där EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker toppade församlingen. Han hälsade ikonen Greta genom att elegant kyssa hennes hand. Efteråt levererade han hyllningsord och lovade att en fjärdedel av EUs nya långtidsbudget skulle avsättas till att begränsa klimatpåverkan.
               

                                               Gutierrez - Portugal


    FN:s generalsekreterare Antonio Guteras har nu känt att det blåst medvind och har därför höjt larmnivån i sina tal. Han hade också bjudit in Greta till Polen som uppmärksammades ordentligt. Gretas tal beskrevs som helt "fantastiskt" (undrar vem av klimatteologerna som skriver hennes tal)

    

                      

                                             Lagade - Frankrike.  

    Varje år så träffas världens ledare för att mingla i Davos. Man diskuterar världens viktigaste frågor. Där stack nu ikonen Greta ut från mängden. Hon höll ett tal inför världspressen där hon under stor munterhet läxade upp de ekonomiska tungviktarna. Hon hade räknat till 1500 privatflygplan på Davos angränsande flygplatser.                    

                                                   Ikonen - Greta    Greta Thunbergs framtid är säkrad. Hon var rätt person vid rätt tillfälle och kommer alltid att efterfrågas av press och media. Klimatikonen som satte makthavarna på plats i Davos. Om det är koldioxiden som styr klimatet är i detta sammanhang egalt, den världsliga makten har fått en klimatikon som kan framhållas som jordens räddare.


    Källa: Hanna Rydén - Journalist GP


    Klockan är 1610 och det är +5,7gr

    God afton

    Pelle

Klimatet och globaliseringen

    FN har gjort klimathotet till sin viktigaste fråga och Sveriges inställning är extrem och saknar motstycke i den övriga världen.Sverige vill tydligen även framstå som jordens räddare vid sidan av att vara humanismens stormakt.

     Klimatlarmen är överdrivna och ett omfattande forskningsfusk har konstaterats där fakta manipulerat. Att ifrågasätta klimathysterin innebär att man hamnar i facket för klimatförnekare, vilket är lika negativt som att vara rasist  Det är svårt att i dag få artiklar publicerade som riktar kritik som berör felaktiga fakta, då klimatalarmismens frontfigurer har hela det politiska etablissemanget bakom sig, "Jordens undergång är nära om vi inte ställer om" säger man, vilket metodiskt slås fast i debatten. Det helar handlar om makt, kontroll och pengar, så inget är nytt under solen, det handlar om globalisering och nationalstatens marginalisering och vissa kommer att bli ännu rikare. Naturligtvis finns det många som tror, särskilt bland den yngre generationen.

   

                                  

    De enskilda staternas suveränitet skall ersättas med överstatliga institutioner där EU är ett sådant exempel, liksom Förenta Nationerna. De klimatavtal som skrivs begränsar nationalstatens rörelseförmåga. För att överföra makten till globalistiska institutioner måste man skrämma folket med klimathotet. Vi har inte helvetet längre att hota med så de som har makt måste tillgripa andra metoder. "The first global revolution" är en tidskrift där man helt öppet erkänner att man valt ut miljöfrågan för att driva på globaliseringen av världen, allt finns att läsa på nätet.

    

                                
                                        

    Vetenskapen har missbrukats av de som ligger bakom klimatalarmismen. Ekonomiskt mycket starka grupper har bestämt forskningsanslagen och korrumperar därmed de forskare som måste ha bidrag för att kunna fortsätta sitt jobb. Klimatmodellerna är felaktiga och är till övervägande delen ett beställningsjobb i syfte att vara alarmerande. Globalisternas vision innebär att ett globalt klimatavtal skall kunna kontrollera energiförbrukningen i världen och därmed erhålles makt över alla länder. Alla gränser och tullar skall bort. Makten flyttas från demokratiskt valda nämnder till de största företagen och bankers styrelser. Vissa personer kommer att bli snuskigt rika på denna process - just follow the Money.

    Koldioxiden är livets gas så när den understiger 0,02 % så börjar livet på jorden att avstanna. Koldioxiden gör så att öknarna krymper och att våra skördar växer. Att framställa koldioxiden som något skräckinjagande är helt groteskt. Koldioxid och syre är jordens viktigaste gaser. 

   

                 


                                Hennes grej är klimatet så hon måste tro.

    I Sverige är debatten om klimatet rent hysterisk. Svenska politiker känner sig tvingade att beröra klimatfrågan för det gäller att vara klimatsmart. En amerikansk forskare som granskat tillståndet i havet och atmosfären vittnade om vetenskapsfusk i stor skala. Detta var en stor händelse i USA, men inte i Sverige.


    Klockan är 0630 och det är +3,6gr. Det regnar inte

    God morgon

    Pelle

Äldre inlägg