Om

Ingen info ännu.

Presentation

Visar inlägg från februari 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Marodörerna. (del 2)

      Dessa sextio politiker som tryckte på grön knapp för Station Haga skall inte få påverka framtiden för Göteborg. Med sina förvirrade hjärnor tror de att de står för en god sak, men de har fullständigt fel. De har inte förmågan att inse detta, men de tror sig veta mer än övervägande delen av Göteborgarna. Denna tunnel, detta sår på stadens kropp är för evigt. Det går inte att ändra sig och säga, tyvärr vi hade fel. Staden får för evigt leva med dessa politikers misstag. De som vägrade att lyssna på en överväldigad expertis. Göteborgarna måste se till att dessa sinnesförvirrade marodörer avlägsnas från scenen, de måste bli maktlösa. De har valt sida i denna kamp om Göteborgs framtid, även om samtliga göteborgare iklädde sig orange västar skulle de ändå inte förstå, för de är hjärntvättade sedan många år tillbaka av falska profeter att Västlänken är framtiden.

   

                       

    Orwells framtidsroman 1984 har blivit annorlunda. Vi har fått ett samhälle med demokratur. Man talar sig varm för demokrati, men man sluter sig samman i en kartell i de avgörande frågorna. Dessa frågor som de bedömer inte skall avgöras med demokrati. Man betraktar folket som inkompetent att avgöra Västlänkens betydelse. Västlänken har därför blivit symbolen för demokratur. Politiska karteller borde förbjudas för de sätter demokratin åt sidan. Västlänkskartellen är ett slugt påhitt, en väl genomtänkt plan av politiker som hellre skulle förorda en diktatur. Men på detta sätt vinner man allt.

    Sanningen om de verkliga kostnaderna om Västlänken kommer vi aldrig att få reda på. Oberoende ekonomer kommer att räkna på sitt sätt och maktens hantlangare på ett annat sätt. Det som är viktigt för Västlänkens förespråkare är att förändra människors negativa attityd i sakfrågan, så man anlitar konsulter som behärskar detta med propaganda. Om siffrorna är sanna eller falska är egalt. "Propaganda" för en demokrati är vad våld är för en diktatur. Det centrala är att den får effekt. Propagandan i Göteborg får nog hittills betraktas som en krusning på propagandans ocean, men den kommer att öka när arbetet sätter igång.Politikerna , dessa människor som lever i tron att skattepengarna är deras. Därmed är det fullt berättigat att lägga dessa i ett hål i marken, så de sover väldigt gott på natten.

   

                       


    Det finns många sorters förrädare, stora och små. Några sviker sitt land, några sviker sin stad. Marodörerna får nog betraktas som Göteborgs quislingar.

    Dessa sextio marodörer har emellertid missbedömt kraften, kunskaperna och viljan att motarbeta denna arrogans. Vi skulle helst vilja släpa ut dem och rulla dem i tjära och fjäder. Men vi är kultiverade människor och lever i ett civiliserat samhälle så marodörerna kommer  att få en annan behandling. De skall frysas ut de skall tigas ihjäl. De skall mötas av samma tystnad som de har visat invånarna. Deras namn skall raderas från vallistorna. Inte en röst skall de få i valet. De har fullständigt medvetet valt sin väg. Om detta beror på dumhet eller ondska är fullständigt egalt.


                                           Vi har rätten på vår sida.


    Klockan är 0345 och det är +2,1gr.

    God natt eller god morgon

    Pelle

   

Göteborg där förtroendet försvan

    Förtroende spelar en avgörande roll i våra liv. Ett brustet förtroende mellan makthavarna och invånarna leder till tvivel och osäkerhet. Göteborg är staden där tilltron inte längre finns. Förtroende är ett socialt kapital som har förbrukats. För att förtjäna ett förtroende krävs att politikerna har trovärdighet, så är inte fallet, med undantag av ett par politiska partier. Det gäller att utbyta tankar, erfarenheter och kunskaper. Detta sker om parterna litar på varandra, men tystnaden är kompakt från den part som har makten. Förtroendet är en nyckelfråga för dialogen. Men det har aldrig funnits någon dialog om Västlänkens betydelse för stadens framtid. Det som har funnits är enbart byråkratiska diktat.                               


    Staden är unik och kan inte jämföras med andra platser. Staden och dess invånare skall utsättas för ett övergrepp som kan rubriceras som en våldtäkt. Staden skall penetreras med ett tunnelrör som stadens invånare inte vill ha. En enig expertis avstyrker denna tunnel som extremt dyr och fullständigt onödig. När förtroendet saknas är det viktigt att man stannar upp för att  diskuterar vad som är fel och hur man tillsammans skall skapa förutsättningar för att skapa tillit i det fortsatta planarbetet. En kompromiss har arbetats fram men har bemöts med tystnad från maktens sida. Politikerna har med all tydlighet inte förstått sina roller. Förtroende är en förutsättning för ett fungerande samhälle eller med andra ord det är samhällets kitt.
        

                             Kompromissförslaget från invånarnas sida.    Förtroende är så viktigt att det är i fokus för ett flertal samhällsvetenskapliga discipliner, tex inom sociologi och psykologi. Förtroendet är det samhällskitt som är nödvändigt då invånarna är den sårbara parten som är utsatta för maktens intentioner för staden Göteborg. Förtroendet är inget annat än det smörjmedel för att få processen att fungera och underlätta kunskapsöverföring som förenklar samarbetet. Att förtroendet haltar och gnisslar råder det ingen tvekan om. Med alla dessa manifestationer, med alla dessa sociala grupper på Facebook tex är signalerna mycket tydliga. Men tystnaden är fortfarande kompakt från maktens sida. Betraktar man det hela som ett "system"så måste det finnas förespråkare som kan tydliggöra dess regler och mål.


          

                                Makthavarna är inte intresserade.          

    Uttrycket "kunden är kung" kan våra politiker inte förstå. Men i praktiken är det vi söm väljer dessa politiker som våra förtroendevalda. Av denna anledning kommer de att få kämpa i en tilltagande motvind fram till valet 2022. Vi lever nu i ett digitalt samhälle där ordet sprids snabbt. Tänk om eller förbered er på att byta jobb efter 2022. Ni är förbrukade för ni har förstört det viktigaste av allt, nämligen förtroendet för ett avgörande samarbete inför framtiden.


    Klockan är 0315 och det är +2,3gr.

    God natt

    Pelle

Solstorm

    Forskningen har kommit fram till att risken för en kraftig solstorm är betydligt större än man befarat. Skadorna på det högteknologiska samhället kan bli stora. Samhället stannar upp vid ett elavbrott som kanske drabbar Europa. Människorna skadas inte, men elnätet slås ut. Det är därför TV nu sänder programmet "Nedsläckt land".
           


     En solstorm är en eruption eller flare som den brukar kallas. På några minuter alstra så mycket som 6x10 upphöjt till 25 J. vilket ger en medeleffekt under denna tid som kan nå en sjättedel av solens totala utstrålningseffekt. En flare utstrålar både partikelstrålning och elektromagnetisk strålning på alla våglängder.Till detta tillkommer ultraviolett och röntgenstrålning som ger upphov till en ökad solvind vars effekter påverkar rymdvädret. En utkastning av solens korona kan resultera i en geomagnetisk storm.

    Ett land kan slås ut under en längre tid då transformatorerna brinner upp. År 1859 inträffade ett utbrott som var så kraftigt att telegrafledningarna fattade eld. År 1989 inträffade ett utbrott  så att elförsörjningen för hela provinsen Quebec i Kanada slogs ut. Åren 2003 och 2004 orsakade solstormar omfattande strömavbrott i södra Sverige.

   

                     

    Risken att något liknande solstormen från 1859 skall inträffa bedömer expertis till 12 procent inom decenniet. MSB arbetar på ett varningssystem som slår larm när en solstorm är på väg. Vi har då ett knappt dygn på oss för att skydda oss. Skaffa en radio med torrbatterier, en ficklampa mm


    Klockan är 1645 och det är +3,7gr

   Ha en trevlig kväll

   Pelle

Göteborg - staden som förlorar sin själ.

    Staden är en organism där risken är stor att den förstör sig själv. Man gör ingen "feedback" och man förtränger de konsekvenser som politiska beslut medför. Stadsplaneringen är garanten för att detta inte skall hända och därför måste planering innehålla ett element av tvång., man måste kunna ifrågasätta och säga nej. De som står bakom de stora projekten är de som ser en vinst i förändringen, bankirer, försäkringsbolag och stora byggbolag. Vi får inte glömma fastighetsnämnden som här spelar sin roll, då markvärdestegringen gynnas. Projektet Skanstorget är ett pedagogiskt exempel på hur det inte får gå till.

  

                  

    Det urbana förfallet kan vi se över hela världen. Platsen tynar bort trots utomordentliga förutsättningar, vilket händer då människorna sviker. Den överdrivna exploateringen, som är en följd av girighet, blir orsak till stagnation och förfall. Den för ögonblicket mest lönsamma investeringen underminerar till slut stadsdelens attraktionsförmåga, en plats utan människor dör och förtvinar En överdriven och oproportionerlig  typ av en enskild verksamhet bidrar till stadskärnans förfall då mångfalden trängs undan. Man har tydliga bevis på att en sådan likriktning innebär en självdestruktion i många stadskärnor. Den enskilda framgången blir omgivningens tillbakagång med förslumning och kriminalitet som följd.

   

            

     Den enorma exploateringen som Jernhusen redovisar, i samband med Västlänkens station,är förkrossande för stadens helhetsutveckling. Denna obalans skapar motsättningar som sannolikt aldrig kommer att kunna utjämnas. Det gäller att tillskapa omväxlande gatumiljöer och stadsdelar som balanserar med den efterfrågan som bedöms som realistisk. Stadsplaneringen blir därför försvarsmekanismen mot girighetens självdestruktiva tendenser. Jernhusens förslag är ett exempel på denna nedbrytande kraft som under en period kan motiveras. Det nya höga markvärdet kan belånas då säkerheten är garanterad av kommunen som står bakom. Men det är en pyrrusseger för staden Göteborg. Det hela är ett beställningsprojekt, byggd på en vision av maximal vinst på ett "hundraprocentigt läge", med andra ord det hela är en noga genomtänkt kupp, en gigantisk blåsning.

   

                  

                              Jernhusens dröm, ett mini-Manhattan i Göteborg.


Skanstorget är ett bra pedagogiskt exempel på hur det inte skall gå till. Torget är en stor öppen plats som inbjuder till exploatering. En byggintressens vänder sig till fastighetskontoret som får förslaget godkänt i den politiska nämnden. Förslaget skickas därefter till byggnadsnämnden. En handläggare får ansvaret och tar upp detta i nämnden. Här gör man två fel. Handläggaren skulle med kraft avstyrkt förslaget ii sitt yttrande till nämnden. Nämnden hade då två alternativ, att avstyrka förslaget eller tillstyrka detsamma. En tillstyrkning hade då resulterat i att förslaget enbart blev en politisk vision. Men så blev det inte.                 


    "Försvarsmekanismen" fungerade inte. Detta är djupt oroande inför framtiden för vad som helst kan hända då stadsplaneringen nu är totalt förlamad. Beror detta på en svag ledning på SBK eller en stark politisk nämnd är egalt. Balansen finns inte längre mellan krafterna.

  

                                     

    Klockan är 1620 och det är +5,3gr.

    God middag

    Pelle

Skanstorget och girigheten

    Girighet är trenden att vilja ha mer än nödvändigt. Det gäller ekonomisk tillväxt som bryter gränser, en tillväxt till varje pris. Girigheten är en av de sju dödssynderna och är nyckeln till självförstörelse, så staden Göteborg håller på att förstöra sig självt. De ansvariga befinner sig i ett emotionellt tomrum. Denna gång handlar det om att tjäna pengar på ett torg. En exploatering på Skanstorget innebär ett högre markvärde för fastighetskontoret, samtidigt som det blir ett klirr i kassan för byggmaffian. Att öppna dörren till girigheten blir således att öppna dörren till vår bittraste fiende, den ohämmade exploateringen. Spåren i Göteborg förskräcker. Narighet, vinningslystnad och  roffaranda får naturligtvis inte blandas ihop med sparsamhet.  Det gäller att sätta gränser för snikenheten.

   

                     

                                          Torget har försvunnit

    Många politiska ideologier lär ut altruism och medmänsklighet som en dygd och att ett fromhetsideal bör följa etiska normer. Samhällslära kan betraktas som en vetenskap där samhället grundar sig på människans böjelser för samlevnad och välvilja. Dessa "djuriska" böjelser som styrs av bankirer måste underordna sig intelligensen om den totala utvecklingen. Den positiva filosofin har således ett drag av religiös betydelse som kräver vissa uppoffringar. Skanstorget identitet måste bevaras med en rimlig exploatering, ovanstående förslag skall utgå.

  

                      
   
                   Liknelsen med ordföranden i FN är endast en tillfällighet.   

    Som f.d. planarkitekt för centrala staden är det lätt att konstatera att Fastighetsnämnden är girighetens nav, det är helt enkelt deras roll i planeringen. Man utgår ifrån att blir det fel så finns det en byggnadsnämnd som säger nej. Det som är oroande i dag är att denna motpol till girighetens enorma krav inte längre tycks existera. Det har blivit en obalans i systemet. Kan man då inte bygga på Skanstorget? Jo, men man måste iaktta vissa gränser, estetiska krav och tillföra ett innehåll som kan motiveras. Det skall innebär ett lyft för staden som tex smålägenheter för ungdom som studerar. Då kan vi också i stort sett bortse från bilkravet.                   

    Denna skiss visar inget annat än att det är möjlighet att bevara torget samtidigt som man tillför bostäder. Förslaget är ett inlägg i debatten om Skanstorgets gestaltning. Volymer, material mm. blir en senare fråga.           Skanstorgets bevarandegrupp lyfter fram nedanstående förslag.

                 

    Ansvarig planhandläggaren på SBK har säkerligen inga svårigheter att rikta kritik mot detta förslag.
Helheten är splittrad och någon "motor" i förslaget existerar inte. Den eviga balansgången med girigheten har man inte förstått, men det är inte heller deras ansvar, det åligger byggnadsnämnden.    Klockan är 1155 och dimman ser ut att lätta.

   God middag

   Pelle. 

   

Äldre inlägg